+A A
Svētdiena, 5. Jūlijs, 2020
Edīte, Esmeralda, Andžejs, Andžs

Domes sēde Nr.16

20.09.2019
25.09.2019., plkst. 15:00

Darba kārtība

1. Par lēmumprojektu iekļaušanu papildus Darba kārtībā
2. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Milleru ceļš6-22, Zaļenieku pag.; 2.Ziedkalnes1-12, Vilces pag.; 3.Meža Pakuļi 4, Jaunsvirlaukas pag.)
3. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (1.Rundāles iela9-3, Mežciems; 2.Bauskas iela 7-42, Eleja)
4. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (1.Bauskas iela5-28, Eleja; 2.Bauskas iela 9-9, Eleja)
5. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (Bori, Jaunsvirlaukas pag.)
6. Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Ziemeļu iela4, Līvbērzes pag.; 2.Ķiršu iela 3, Eleja)
7. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (1.Rap.mežs; 2.Bumb.bedr; 3.Mierl., Līvb.; 4.Radziņi, Vircav.; 5.Mazroz.l, Zaļen.; 6.Strautm.l, Zaļen.; 7.Amoliņi, Jaunsv.; 8.Mazlauki, Svēte; 9.Mesteri, Svēte; 10.Žub.l., Svēte; 11.Kod. p., Zaļen.)
8. Par zemes vienības nodošanu īpašumā bez atlīdzības (Liepu iela 3, Mežciems)
9. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1.Kurmalīte, Jaunsvirlaukas pag.; 2.Gunāru lauks, Platones pag.)
10. Par nekustamā īpašuma “Skvērs”, Elejā, Elejas pagastā iegādi
11. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2009.gada 30.decembra lēmumā (protokols Nr.11, 48.§) „Par zemes piekritību”
12. Par zemes starpgabala statusa, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu (Mazbērzaine, Vilces pag.)
13. Par Olgas Rudakas atbrīvošanu no Jelgavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amata
14. Par Solveigas Alksnes iecelšanu par Jelgavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju
15. Par apkures tarifu apstiprināšanu
16. Par apkures tarifu apstiprināšanu (JNKU)
17. Par Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu tāmju apstiprināšanu
18. Par Jelgavas novada pašvaldības pedagogu algas likmēm
19. Par atļauju Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem savienot valsts amatpersonas amatu
20. Par grozījumiem Jelgavas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumā
21. Par Jelgavas novada pašvaldības Apbalvošanas komisijas nolikuma apstiprināšanu
22. Par Jelgavas novada pašvaldības apbalvojumiem
23. Par saistošo noteikumu Nr.7 "Par pašvaldības nodevām Jelgavas novadā" izdošanu
24. Par konkursa “Veselīga dzīvesveida iedvesmotājs Jelgavas novadā 2019” nolikuma apstiprināšanu
25. Pap.DK.Par grozījumu Jelgavas novada domes 2019.gada 28.augusta lēmumā “Par ēdināšanas pakalpojumu izcenojumu izglītojamajiem Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs” (protokols Nr.15, 28.§)
26. Pap.DK.Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (Līgotnes 1-15, Glūdas pag.)
27. Pap.DK.Par Jelgavas novada domes 2018.gada 28.decembra lēmuma ( protokols Nr.17, 5.§ ) "Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu" atcelšanu(Tukuļi, Sesavas pag.)