+A A
Pirmdiena, 25. Maijs, 2020
Junora, Anšlavs

Iespēja pieteikt kandidātus novada pašvaldības augstākajiem apbalvojumiem

25.09.2019

Tuvojoties valsts proklamēšanas gadadienai, pašvaldība kā ik gadus godinās tos novada iedzīvotājus, kuri spējuši ar savu personisko vai profesionālo ieguldījumu paveikt ko nozīmīgu visa novada vai tā iedzīvotāju labā. Izvirzīt vai ierosināt kādu cilvēku apbalvošanai var ikviens iedzīvotājs kopā ar domubiedru grupu – ne mazāk par trīs pilngadīgām personām.

Ja vien ar apbrīnu esat novērojuši kāda sava līdzcilvēka ieguldījumu profesionālajā jomā, ikdienas darbā, devumā citiem vai pat centienus un panākumus visa sava darba mūža garumā, Jelgavas novada pašvaldība rosina iedzīvotājus pieteikt  un izvirzīt šo kandidatūru pašvaldības augstākajam apbalvojumam, ko pasniegs priekšsēdētāja pieņemšanā 15. novembrī.

Jelgavas novada pašvaldības augstākie apbalvojumi Goda diploms un Atzinības raksts tiek pasniegti saskaņā ar Apbalvošanas komisijas vērtējumu un domes lēmumu vien reizi gadā ne vairāk kā astoņiem cilvēkiem. Goda diploma saņēmējiem kā simboliska goda zīme tiek pasniegta Zelta vārpas piespraude un balva, savukārt Atzinības raksta saņēmējiem – Sudraba vārpa un balva.

Lai pieteiktu kandidātu apbalvojumam, nepieciešams aizpildīt un līdz 15. oktobrim (ieskaitot) iesniegt pieteikumu novada pašvaldības Kancelejā vai kādā no Jelgavas novada pašvaldības pagastu pārvaldēm, ievērojot, ka par apbalvojamo ir jānorāda sekojoša informācija:

Ja tā ir fiziska persona –  vārds, uzvārds, darba vieta/nodarbošanās, pamatojums apbalvojuma piešķiršanai ar īsu dzīves, darba un sabiedriskās darbības aprakstu.

Ja tā ir juridiska persona vai kolektīvs - pilns juridiskās personas vai kolektīva nosaukums, juridiskā adrese, pamatojums apbalvojuma piešķiršanai.

Svarīgi arī iesniegumā norādīt informāciju par iesniedzēju - katras iesniedzēja personas vārdu, uzvārdu, tālruni, savukārt, ja ierosinātājs ir juridiska persona – pilnu tās nosaukumu, adresi, tālruņa numuru, atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un amatu.

Savukārt, ja pieteikumu gatavo fiziska persona, nepieciešami vismaz vēl divi pilngadīgi domu biedri, kas iesniegumu paraksta.