+A A
Pirmdiena, 30. Novembris, 2020
Andrejs, Andrievs, Andris

Studenti saņem Jelgavas novada pašvaldības stipendijas

08.11.2019

Jau 7. gadu pēc kārtas Jelgavas novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Universitātes fondu katra akadēmiskā gada sākumā piešķir stipendijas izciliem, mērķtiecīgiem un reizē sociāli aktīviem jauniešiem, kas uzsāk studijas kādā no Latvijas augstskolām. Šogad stipendijas piešķirtas trim jaunietēm – Justīnei Dižpēterei, Kristai Ļūmanei un Annai Oseņņikovai, kas svinīgā pasākumā Latvijas Universitātes aulā – līdzās arī citiem LU fonda mecenātiem saņēma Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Ziedoņa Caunes un priekšsēdētāja vietnieces Aijas Tračumas apsveikumu.

Stipendiju ieguvējus noskaidroja un izvēlēja konkursa rezultātā, kas ietvēra gan padziļinātas intervijas ar pretendentiem, gan sekmju vērtējumu un motivācijas vēstuļu analīzi gaidāmās profesijas vai studiju programmas izvēlei.

J. Dižpētere studē Latvijas Kultūras akadēmijas programmas “Mākslas” apakšprogrammas “Kultūras un mākslu studijas” 1. kursā.

K. Ļūmane studē Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes 2. līmeņa augstākās izglītības programmas “Ārstniecība” 1. kursā. Viens no šī brīža nozīmīgākajiem sasniegumiem meitenei ir dalība televīzijas spēlē “Gudrs, vēl gudrāks”.

A. Oseņņikova iestājusies Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes 2. līmeņa augstākās izglītības programmas “Ārstniecība” 1. kursā. Annas nozīmīgākais sasniegums līdz šim ir 2. vieta Nacionālajā debašu turnīrā.

Stipendijas mērķis ir finansiāli atbalstīt Jelgavas novada jauniešus izglītības pieejamībai Latvijas augstskolās, kā arī veidot jauniešos lokālpatriotismu un mērķtiecību, kā arī rosināt paļāvību saviem spēkiem, zināšanām kā būtiskam resursam, ko pašvaldība novērtē. “Katru gadu pārliecināmies, ka stipendiju konkursam piesakās ārkārtīgi vispusīgi, gudri, mērķtiecīgi jaunieši – tādi, ar kuru zināšanām pēc studijām novads var lepoties. Pašvaldība, protams, cer, ka dāvātā novada stipendija kalpo kā laba ceļamaize un ka vēlāk jaunietis spēs savu ieguldījumu dot arī dzimtajam novadam, taču mums būs arī prieks, ja viņi savā profesijā izvirzīsies kā lietaskoki visas valsts mērogā” saka Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune.

Jelgavas novada pašvaldības stipendijas apmērs ir 1500 EUR akadēmiskajā gadā jeb 150 eiro mēnesī 10 mēnešu garumā.

Jāatgādina, ka jau kopš 2012. gada Jelgavas novada pašvaldība piedāvā stipendiju Jelgavas novada talantīgākajiem jauniešiem, kuri uzsāk studijas kādā no Latvijas augstskolām. Stipendija paredzēta ikvienam Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz vienu gadu deklarētam 12. klases absolventam, kurš reģistrējies studijām jebkurā Latvijas augstskolā jebkurā bakalaura studiju programmā. Paralēli studijām stipendijas saņēmējs drīkst strādāt algotu darbu, savukārt, lai iegūtu stipendiju, pretendentiem tiek izvirzīti vairāki kritēriji: absolvējot 12. klasi, vidējam vērtējumam jābūt augstākam par 7,5 ballēm.

Kopumā par šī gada Latvijas Universitātes fonda un mecenātu vārdu nesējiem kļuvuši 94 studenti no  LU un citām Latvijas augstskolām, pārstāvot visdažādākos studiju virzienus. Šogad kopumā piešķirtas 34 stipendiju kopas, pateicoties gan jau ilggadējiem un uzticīgiem, gan jauniem mecenātiem.