+A A
Ceturtdiena, 9. Jūlijs, 2020
Asna, Asne, Zaiga

Par teritorijas plānojuma apturēšanu meklēs taisnību tiesā

27.12.2019

Jelgavas novada dome šodienas ārkārtas sēdē apstiprināja lēmumprojektu neatcelt Jelgavas novada pašvaldības šī gada 28.augusta saistošos noteikumus Nr. 6 jeb Jelgavas novada teritorijas plānojumu 2019.-2033. gadam, gatavojoties sniegt Satversmes tiesā pieteikumu par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ministra 11.decembra rīkojumu. Pašvaldība, izskatot VARAM ministrijas teritorijas plānojuma iebildumus, uzskata tos par pamatotiem tikai vienā daļā, savukārt nepietiekami pamatotiem, lai apturētu saistošos noteikumus pilnībā.

Jelgavas novada pašvaldība 12. decembrī saņēma VARAM ministra rīkojumu apturēt saistošos noteikumus “Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2019.-2033.gadam Jelgavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” ar iebildumiem pielikumā uz astoņām lapām. Rūpīgi gatavotais iebildumu saraksts tapis trīs mēnešu laikā, taču pašvaldībai, saskaņā ar likumu divu nedēļu laikā ārkārtas sēdē ir vai nu jāpiekrīt rīkojumam saistošos noteikumus apturēt vai jāsniedz pieteikums Satversmes tiesā. Jelgavas novada pašvaldība, lai gan nenoliedzami apstiprina atsevišķas pieļautās kļūdas, tomēr kopumā neuzskata tās par tik būtiskām, lai pilnībā saistošos noteikumus apturētu. Tikpat lielā mērā ir tādi ministrijas iebildumi, kas raksturojami kā nepamatoti, atspēkojami un diskutējami.  Tāpēc Jelgavas novada pašvaldība izmanto likumā noteikto regulējumu, gatavojot pieteikumu Satversmes tiesai, lai tā izvērtē ministra rīkojumā ietverto argumentu samērību.

Jau iepriekš Jelgavas novada pašvaldība, komentējot VARAM rīcību, norādījusi, ka  pārāk uzkrītoši tai šķiet ministrijas apzināti meklētie iebildumi, lai teritorijas plānojums šajā laika periodā - līdz "Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma" pieņemšanai netiktu apstiprināts. Izmaiņas esošajā teritorijas plānojumā, kas faktiski ir vēl spēkā līdz 2023. gadam, rosinātas saskaņā ar teju 300 iedzīvotāju un uzņēmēju iesniegumiem izmaiņām teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. Dokumenta izstrādi pašvaldība aizsāka 2017. gadā - neatkarīgi no ministrijas plāniem administratīvi teritoriālās  reformas izstrādei. Saskaņā ar likumā noteikto procedūru kopumu, protams, noritējušas nepieciešamās sabiedriskās apspriešanas, tāpēc pašvaldība uzsver, ka nav pamata dažu koriģējamo iebildumu dēļ atcelt visu teritorijas plānojuma dokumentu pilnībā.

“Tieši iedzīvotāji, kas gaida izmaiņas esošajā teritorijas plānojumā, būs lielākie zaudētāji šajā situācijā. Skaidrs, ka vienīgi Satversmes tiesas lēmums var apliecināt un pierādīt, ka ministrijas iebildumi ir nesamērīgi, lai pilnībā apturētu teritorijas plānojumu” lēmumprojekta virzību komentē izpilddirektore Līga Lonerte.

Saskaņā ar likumu Jelgavas novada pašvaldībai pieteikums tiesai jāiesniedz trīs mēnešu laikā un izpilddirektorei uzdots līdz 1.februārim Jelgavas novada domei iesniegt lēmumprojektu ar pamatojumu iebildumiem.