+A A
Ceturtdiena, 9. Jūlijs, 2020
Asna, Asne, Zaiga

Domes ārkārtas sēde Nr.3

04.02.2020
05.02.2020., plkst. 15:00

Darba kārtība:
1. Par Jelgavas novada domes priekšsēdētājam Z.Caunem piešķirtā atvaļinājuma pārtraukšanu
2. Par 2019.gada 28.augusta saistošo noteikumu Nr. 6 “Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2019.-2033. gadam Jelgavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atcelšanu
3. Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu