+A A
Pirmdiena, 6. Aprīlis, 2020
Filips, Vīlips, Zinta, Dzinta

Gatavos jaunus saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu

05.02.2020

Jelgavas novada dome šodienas ārkārtas sēdē apstiprināja divus lēmumprojektus, kas saistīti ar Jelgavas novada teritorijas plānojumu 2019.-2033.gadam. Viens no lēmumprojektiem atceļ līdz šim izstrādātos saistošos noteikumus, savukārt otrs – apstiprina teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu jaunu saistošo noteikumu gatavošanai.

Abi lēmumprojekti ir cieši saistīti ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ministra Jura Pūces 2019. gada 11. decembra rīkojumu apturēt jau visas procedūras izgājušos 2019.gada 28.augusta saistošos noteikumus Nr. 6 “Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2019.-2033.gadam Jelgavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”. Pašvaldība, izskatot VARAM ministrijas teritorijas plānojuma iebildumus, uzskatīja tos par pamatotiem tikai vienā daļā, savukārt nepietiekami pamatotiem, lai apturētu saistošos noteikumus pilnībā.

Tādējādi ar mērķi izsvērt iespējas apstrīdēt ministra rīkojumu Satversmes tiesā, Jelgavas novada pašvaldība vēl gada nogalē – 27. decembra sēdē lēma neatcelt Jelgavas novada pašvaldības šī gada 28.augusta saistošos noteikumus Nr. 6 jeb Jelgavas novada teritorijas plānojumu 2019.-2033. gadam. Savukārt, rūpīgi izsverot iespējas iztiesāt lietu saprātīgos termiņos jautājuma praktiskai virzībai, pašvaldība tomēr lēma, ka daudz saimnieciskāka un ekonomiski pamatotāka rīcība ir piekrist ministra rīkojumam saistošos noteikumus atcelt un izstrādāt jaunus saistošos noteikumus.

“Likums piedāvā tikai divas iespējas – vai nu pašvaldībai paklausīt ministra rīkojumam vai to apstrīdēt un sniegt pieteikumu Satversmes tiesā. Nepastāv iespēja, piemēram, saistošajos noteikumos iestrādāt ministrijas norādītos iebildumus to veiksmīgākai redakcijai. Līdz ar to gan vienā, gan otrā gadījumā zaudētāji ir iedzīvotāji, kuru dēļ vispār teritorijas plānojuma izstrāde līdz šim noritēja jau no 2017.gada. Jelgavas novada pašvaldība var apliecināt, ka vismaz 300 iedzīvotājiem un uzņēmējiem vitāli svarīgi ir sagaidīt pēc iespējas agrāk dažādas izmaiņas teritorijas plānojumā, kas ļautu viņiem sakārtot gan būvniecības, gan zemes lietošanas mērķa maiņas jautājumus. Pat ja teritoriālā reforma uzsāks savu īstenošanos 2021. gadā, teritoriju plānojumi apvienotajām pašvaldībām, ņemot vērā obligāto procedūru to saskaņošanā, gan taps vēlāk. Tāpēc pašvaldība kā vienīgo praktisko risinājumu saskata  uz ministrijas apstrīdētā teritorijas plāna pamata, iestrādājot labojumus, uzsākt vēlreiz jaunu saistošo noteikumu izstrādes procedūru. Protams, jaunas grafiskās daļas, institūciju saskaņojumu procesa un sabiedrisko apspriešanu cikls nav ātrs, taču tas  termiņos ir daudz pretimnākošāks iedzīvotājiem kā lietas virzība, izskatīšana un sagaidāmais rezultāts Satversmes tiesā” situāciju skaidro Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune.

Atgādinām, ka Jelgavas novada pašvaldība 2019.gada 12. decembrī saņēma VARAM ministra rīkojumu par 2019.gada 28.augusta saistošo noteikumu nr.6 “Jelgavas novada teritorijas plānojuma 2019.-2033.gadam Jelgavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” apturēšanu ar iebildumiem pielikumā uz astoņām lapām. Rūpīgi gatavotais iebildumu saraksts bija tapis trīs mēnešu laikā, taču pašvaldībai, saskaņā ar likumu divu nedēļu laikā ārkārtas sēdē bija vai nu jāpiekrīt rīkojumam saistošos noteikumus atcelt vai lēmums par  ministra lēmuma pārsūdzēšanu jāiesniedz Satversmes tiesā. Jelgavas novada pašvaldība, komentējot VARAM rīcību, arvien uzskata, ka pārāk uzkrītoši tai šķiet ministrijas apzināti meklētie iebildumi, lai teritorijas plānojums šajā laika periodā - līdz "Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma" pieņemšanai netiktu apstiprināts.

Jelgavas novada pašvaldība uzsver, ka izmaiņas esošajā teritorijas plānojumā, kas faktiski ir vēl spēkā līdz 2023. gadam, rosinātas saskaņā ar teju 300 iedzīvotāju un uzņēmēju iesniegumiem izmaiņām teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. Dokumenta izstrādi pašvaldība aizsāka 2017. gada jūnijā.