Otrdiena, 28. Septembris, 2021
Sergejs, Svetlana, Lana

Apvienotā komiteju sēde Nr.4

15.05.2020

20.05.2020., plkst. 10:00

Darba kārtība:
1. Par lēmumprojektu iekļaušanu papildus Darba kārtībā
2. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Grīvas skola5, Vircavas pag.; 2.Līgotnes 1-12, Glūdas pag.)
3. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Jaunā Zizma 5-3, Elejas pag.)
4. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Jelgavas iela 4B-48, Līvbērzes pag.)
5. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Rūpniecības20, Eleja; 2.Vilciņu lauks, Vilces pag.; 3.Zemju lauks, Vilces pag.; 4.Mūrnieki, Vilces pag.; 5.Zeltiņu lauks, Vilces pag.; 6.Zaļzemītes, Vilces pag.; 7.Vairogu lauks, Vilces pag.)
6. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (1)1.masīvs 116, Kalnciems; 2)Lielstrauti, Platones pag.; 3)1.masīvs 200, Kalnciems; 4)Viduči, Valgundes pag.)
7. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Upesliepas, Valgundes pag; 2.Spilves, Valgundes pag; 3.Pienenes, Valgundes pag.; 4.Apogi, Valgundes pag.)
8. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1.Baložu54, Svētes pag.; 2.Pasts, Zaļenieku pag.)
9. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Jaunsvirlaukas pils)
10. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību atzīšanu par piekrītošām Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda (Viesturi 332, Viesturi 333, Siliņi 60, Siliņi 194, Viesturi 300, Glūdas pag.)
11. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda (Māllēpes, Līvērzes pag.)
12. Par ceļa servitūta līguma slēgšanu (Annuži, Zaļenieku pagasts)
13. Par Jelgavas novada pašvaldības 2019.gada pārskata apstiprināšanu
14. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Invalīdu atbalsta centrs Saulesstars” Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumā „Pasākums noteiktām personu grupām”” realizācijai
15. Pap.DK.Par nekustamā īpašuma nomas maksas atbrīvojumu SIA Zekants sakarā ar Covid-19 izplatību
16. Pap.DK.Par grozījumu Jelgavas novada domes 2020. gada 8. aprīļa lēmumā (protokols Nr.8, 1. §) “Par Jelgavas novada pašvaldības atbalstu ēdināšanai izglītojamajiem ārkārtējās situācijas laikā”
17. Pap.DK.Par Jelgavas novada daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “LAIPA” pakalpojumu maksas apstiprināšanu
18. Pap.DK.Par atlīdzības apmēra noteikšanu koncesionāram PS „Kapitāla pārvaldes sistēmas”
19. Pap.DK.Par ceļs servitūta nodibināšanu ( Audēji, Platones pag.)
20. Pap.DK.Par valstij piekrītošas mantas pārņemšanu (Centri, Jaunsvirlaukas pag.)
21. Pap.DK.Par nekustamo īpašumu atsavināšanu, ieguldot to SIA „Jelgavas novada KU” pamatkapitālā