+A A
Otrdiena, 2. Jūnijs, 2020
Lība, Emma

Domes sēde Nr.11

22.05.2020
27.05.2020., plkst. 10:00

Darba kārtība:
1. Par lēmumprojektu iekļaušanu papildus Darba kārtībā
2. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Jelgavas iela 4B-48, Līvbērzes pag.)
3. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Grīvas skola-5, Vircavas pag.; 2.Līgotnes 1-12, Glūdas pag.)
4. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Jaunā Zizma 5-3, Elejas pag.)
5. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Rūpniecības20, Eleja; 2.Vilciņu lauks, Vilces pag.; 3.Zemju lauks, Vilces pag.; 4.Mūrnieki, Vilces pag.; 5.Zeltiņu lauks, Vilces pag.; 6.Zaļzemītes, Vilces pag.; 7.Vairogu lauks, Vilces pag.)
6. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Upesliepas, Valgundes pag.; 2.Spilves, Valgundes pag.; 3.Pienenes, Valgundes pag.; 4.Apogi, Valgundes pag.)
7. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (1)1.masīvs116, Kalnciems; 2)Lielstrauti, Platones pag.; 3)1.masīvs200, Kalnciems; 4)Viduči, Valgundes pag.)
8. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1.Baložu 54, Svētes pag.; 2.Pasts, Zaļenieku pag.)
9. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Jaunsvirlaukas pils)
10. Par nekustamā īpašuma nomas maksas atbrīvojumu SIA Zekants sakarā ar Covid-19 izplatību
11. Par Jelgavas novada pašvaldības 2019.gada pārskata apstiprināšanu
12. Par atlīdzības apmēra noteikšanu koncesionāram PS „Kapitāla pārvaldes sistēmas”
13. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu, ieguldot to SIA „Jelgavas novada KU” pamatkapitālā
14. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Invalīdu atbalsta centrs Saulesstars” Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumā „Pasākums noteiktām personu grupām”” realizācijai
15. Par Jelgavas novada daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “LAIPA” pakalpojumu maksas apstiprināšanu
16. Par grozījumu Jelgavas novada domes 2020. gada 8. aprīļa lēmumā (protokols Nr.8, 1. §) “Par Jelgavas novada pašvaldības atbalstu ēdināšanai izglītojamajiem ārkārtējās situācijas laikā”
17. Par valstij piekrītošas mantas pārņemšanu (Centri, Jaunsvirlaukas pag.)
18. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību atzīšanu par piekrītošām Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda (Viesturi 332, Viesturi 333, Siliņi 60, Siliņi 194, Viesturi 300, Glūdas pag.)
19. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda (Māllēpes, Līvērzes pag.)
20. Par ceļa servitūta līguma slēgšanu (Annuži, Zaļenieku pag.)
21. Par ceļa servitūta nodibināšanu (Audēji, Platones pag.)
22. Pap.DK.Par līdzfinansējuma piešķiršanu Vircavas evanģēliski luteriskai draudzei
23. Pap.DK.Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības konkursa „Jelgavas novada Uzņēmēju gada balva 2020” nolikumā
24. Pap.DK.Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Jurjāņi, Zaļenieku pag.)
25. Pap.DK.Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Sidrabītes-9, Lielplatones pag.)
26. Pap.DK.Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Lielsvētes iela 16-33, Svētes pag.)