Otrdiena, 28. Septembris, 2021
Sergejs, Svetlana, Lana

Apvienotā komiteju sēde Nr.8

18.09.2020

23.09.2020., plkst. 14:00

Darba kārtība:
1. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu ( Draudzības iela 6-72, Kalnciema)
2. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Līgotnes1-6, Glūdas pag.; 2.Svirlaukas20-18, Staļģene; 3.Niedru1-11, Staļģene; 4.Dārza 13-13, Eleja)
3. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Parka iela 8-14, Eleja)
4. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (1.Līgotnes1-12, Glūdas pag.; 2.Grīvas skola-5, Vircavas pag.)
5. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Tērvetes26A, Vilces pag.; 2.Smilšu iela, Svētes pag.)
6. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Stirniņas, Līvbērzes pag.; 2.Jutas, Glūdas pag.)
7. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Ceplīši, Svētes pag.; 2.Dalbiņi, Svētes pag.)
8. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1.-2.Valgundes pag.; 3.Svētes pag.; 4.-6.Glūdas pag.; 7.-8.Kalnciema pag.; 9.-10.Zaļenieku pag.; 11.Kalnciema pag.; 12.Vircavas pag.; 13.Elejas pag.; 14.-17.Vilces pag.)
9. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (1.Jaunciema pļava, Līvbērzes pag.; 2.Rosības9, Līvbērzes pag.; 3.Ziedonis68, Līvbērzes pag.; 4.Pļavas, Kalnciema pag.; 5.Mazdzilnas, Kalnciema pag.)
10. Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (Zeltiņu lauks, Vilces pag.)
11. Par zaudējumu kompensēšanu I.Mereščenkovai
12. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību atzīšanu par piekrītošām Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda (Brieži-3, Sesavas pag.)
13. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda (54620100987; 54620100662, Līvbērzes pag.)
14. Par zemes starpgabala statusa noteikšanu (Sesavas pag.)
15. Par apkures tarifu apstiprināšanu
16. Par apkures tarifu apstiprināšanu
17. Par grozījumiem Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas nolikumā
18. Par Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu tāmju apstiprināšanu
19. Par dalību Eiropas Komisijas konkursā EUROPE DIRECT darbībai 2021.-2025. gadā
20. Par aizņēmuma ņemšanu pašvaldības investīciju projekta “Valgundes pagasta IKSC „Avoti” energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai
21. Par aizņēmuma ņemšanu ELFLA projekta (Nr.20-06-AL03-A019.2202-000002) “Lielvircavas muižas kungu nama telpu atjaunošana” īstenošanai
22. Par aizņēmuma ņemšanu pašvaldības investīciju projekta “Attālinātas darba vides attīstīšana Jelgavas novada pašvaldībā attālināto pakalpojumu nodrošināšanai ” īstenošanai
23. Par aizņēmuma ņemšanu pašvaldības investīciju projekta “Jelgavas novada pašvaldības Līvbērzes pagasta Jelgavas ielas transporta infrastruktūras attīstība” īstenošanai
24. Par sadarbības līgumu Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Demokrātijas kultūra” projekta “Līdzdalības un pilsoniskās aktivitātes paaugstināšana Jelgavas un Ozolnieku novados” realizāciju
25. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
26. Par saistošo noteikumu “Administratīvās atbildības noteikumi” apstiprināšanu