+A A
Pirmdiena, 19. Oktobris, 2020
Drosma, Drosmis, Elīna

Komiteju sēdes 21.oktobrī

16.10.2020
  • plkst. 14:00 Labklājības un sociālo jautājumu komiteja
  • plkst. 14:15 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja
  • plkst. 14:30 Tautsaimniecības komiteja
  • plkst. 15:00 Finanšu komiteja
plkst. 14:00 Labklājības un sociālo jautājumu komiteja
 
1. Par Agneses Ābolas atbrīvošanu no bāriņtiesas locekļa amata.
 
plkst. 14:15 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

1. Par grozījumiem Vircavas vidusskolas nolikumā;
2. Par grozījumiem Elejas vidusskolas nolikumā.
 
plkst. 14:30 Tautsaimniecības komiteja

1. Par saistošo noteikumu Nr.___“Par Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr.8 “Par Valgundes pagasta padomes 13.11.2008. (prot.nr.17 5§) saistošiem noteikumiem Nr. D2 “Par Valgundes pagasta nekustamā īpašuma “Asterītes”;
2. Par saistošo noteikumu Nr._____ “Par Jelgavas novada domes saistošo noteikumu Nr.12 atzīšanu par spēku zaudējušiem" izdošanu (Vilces iela 17, Svētes pag.);
3. Par atmežošanas atļaujas izsniegšanu (NĪ "Ķiploki", Jaunsvirlaukas pag.);
4. Par atmežošanas atļaujas izsniegšanu (NĪ "Jaunirbes", Vircavas pag.);
5. Par atmežošanas atļaujas izsniegšanu (NĪ "Pārupji", Vircavas pag.);
6. Par atmežošanas atļaujas izsniegšanu ("Mežatakas", Svētes pag.);
7. Par starpgabala statusa noteikšanu ( Vidusstrauti, Platones pag.);
8. Par Jelgavas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības;
9. Par Jelgavas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības (Silmalas, Lielplatones pagasts);
10. Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Platones ielā 2, Vircavā, Vircavas pagastā 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
11. Par sadarbības līguma par teritorijas “Tīsu bāze”, Lielplatones pagastā apsaimniekošanu un izmantošanu noslēgšanu;
12. Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma pilnveidotās 4.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai;
13. Par zemes vienības sadalīšanu ( Luģi-1, Kalnciems).

plkst. 15:00 Finanšu komiteja
 
1. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Draudzības13-20, Kalnciems; 2.Draudzības6-60, Kalnciems; 3.Loka iela 7-8, Kārniņi);
2. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (Ķīves-2, Vilces pag.)
3. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Celtniecības iela 18-1, Eleja);
4. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Ildzes, Elejas pag.);
5. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē ( 1. Gārņi, Valgundes pag.; 2. Pienenes, Platones pag.; 3. Avotiņi, Platones pag.; 4. 2.masīvs 91, Kalnciems; 5. 2.masīvs 111, Kalnciems);
6. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1. Kalnciema pag.; 2. Platones pag.; 3.-4.Jaunsvirlaukas pag.; 5. Valgundes pag.; 6.-7. Līvbērzes pag.; 8. Glūdas pag.; 9.-11. Valgundes pag.);
7. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (1. Beltes dīķi, Kalnciema pag.; 2. Pagrabi kopliet., Eleja; 3. Pīlādžu iela 2, Svētes pag.);
8. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu un 30.09.2020.Jelgavas novada domes lēmuma (prot.Nr.18., 11.§) “Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu” atcelšanu (Zeltiņu lauks, Vilces pag.);
9. SC.Par zemes vienības atsavināšanu atkārtotā izsolē (Pūpoliņi, Glūdas pag.);
10. Par atļauju ražot alkoholiskos dzērienus -vīnu, raudzētos dzērienus no savā īpašumā iegūtajiem produktiem;
11. Par Jelgavas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu.