Otrdiena, 28. Septembris, 2021
Sergejs, Svetlana, Lana

Komiteju sēdes 21.oktobrī

16.10.2020
  • plkst. 14:00 Labklājības un sociālo jautājumu komiteja
  • plkst. 14:15 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja
  • plkst. 14:30 Tautsaimniecības komiteja
  • plkst. 15:00 Finanšu komiteja
plkst. 14:00 Labklājības un sociālo jautājumu komiteja

1. Par lēmumprojekta iekļaušanu papildus Darba kārtībā
2. Par Agneses Ābolas atbrīvošanu no bāriņtiesas locekļa amata
3. Pap.DK.Par saistošo noteikumu Nr.__ „Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.2 „Jelgavas novada pašvaldības nolikums”” izdošanu
 
plkst. 14:15 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

1. Par lēmumprojekta iekļaušanu papildus Darba kārtībā
2. Par grozījumiem Vircavas vidusskolas nolikumā
3. Par grozījumiem Elejas vidusskolas nolikumā
4. Pap.DK.Par saistošo noteikumu Nr.__ „Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.2 „Jelgavas novada pašvaldības nolikums”” izdošanu
 
plkst. 14:30 Tautsaimniecības komiteja

1. Par lēmumprojekta iekļaušanu papildus Darba kārtībā
2. Par saistošo noteikumu Nr.___“Par Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr.8 “Par Valgundes pagasta padomes 13.11.2008. (prot.nr.17 5§) saistošiem noteikumiem Nr. D2 “Par Valgundes pagasta nekustamā īpašuma “Asterītes”
3. Par saistošo noteikumu Nr._____ “Par Jelgavas novada domes saistošo noteikumu Nr.12 atzīšanu par spēku zaudējušiem" izdošanu (Vilces iela 17, Svētes pag.)
4. Par atmežošanas atļaujas izsniegšanu (NĪ "Ķiploki", Jaunsvirlaukas pag.)
5. Par atmežošanas atļaujas izsniegšanu (NĪ "Jaunirbes", Vircavas pag.)
6. Par atmežošanas atļaujas izsniegšanu (NĪ "Pārupji", Vircavas pag.)
7. Par atmežošanas atļaujas izsniegšanu ("Mežatakas", Svētes pag.)
8. Par starpgabala statusa noteikšanu ( Vidusstrauti, Platones pag.)
9. Par Jelgavas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības
10. Par Jelgavas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības (Silmalas, Lielplatones pagasts)
11. Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Platones ielā 2, Vircavā, Vircavas pagastā 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
12. Par sadarbības līguma par teritorijas “Tīsu bāze”, Lielplatones pagastā apsaimniekošanu un izmantošanu noslēgšanu
13. Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma pilnveidotās 4.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
14. Par zemes vienības sadalīšanu ( Luģi-1, Kalnciems)
15. Pap.DK.Par saistošo noteikumu Nr.__ „Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.2 „Jelgavas novada pašvaldības nolikums”” izdošanu
 
plkst. 15:00 Finanšu komiteja

1. Par lēmumprojekta iekļaušanu papildus Darba kārtībā
2. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Draudzības13-20, Kalnciems; 2.Draudzības6-60, Kalnciems; 3.Loka iela 7-8, Kārniņi)
3. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (Ķīves-2, Vilces pag.)
4. SC.Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Celtniecības iela 18-1, Eleja)
5. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Ildzes, Elejas pag.)
6. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (1)Gārņi, Valgundes pag.; 2)Pienenes, Platones pag.; 3)Avotiņi, Platones pag.; 4)2.masīvs 91, Kalnciems; 5)2.masīvs 111, Kalnciems)
7. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1.Kalnciema pag.; 2. Platones pag.; 3.-4.Jaunsvirlaukas pag.; 5.Valgundes pag.; 6.-7. Līvbērzes pag.; 8.Glūdas pag.; 9.-11.Valgundes pag.)
8. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (1.Beltes dīķi, Kalnciema pag.); 2.Pagrabi kopliet., Eleja; 3.Pīlādžu iela 2, Svētes pag.)
9. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu un 30.09.2020.Jelgavas novada domes lēmuma (prot.Nr.18., 11.§) “Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu” atcelšanu (Zeltiņu lauks, Vilces pag.)
10. SC.Par zemes vienības atsavināšanu atkārtotā izsolē (Pūpoliņi, Glūdas pag.)
11. Par atļauju ražot alkoholiskos dzērienus -vīnu, raudzētos dzērienus no savā īpašumā iegūtajiem produktiem
12. Par Jelgavas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu
13. Pap.DK.Par saistošo noteikumu Nr.__ „Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības 2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.2 „Jelgavas novada pašvaldības nolikums”” izdošanu