+A A
Sestdiena, 28. Novembris, 2020
Rita, Olita, Vita

Domes sēde Nr.22

20.11.2020
25.11.2020., plkst. 15:00

Darba kārtība:
1. Par lēmumprojekta iekļaušanu papildus Darba kārtībā
2. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Draudzības iela 8-106, Kalnciems)
3. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Lietuvas iela 65/67-19, Eleja)
4. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Gaismas iela 2-3, Eleja)
5. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Druvas, Kalnciema pag.)
6. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai (Vidusstrauti, Platones pag.)
7. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Lielupes iela 39B, Kalnciems)
8. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Mazasteres, Jaunsvirlaukas pag.; 2.Lības, Vircavas pag.)
9. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1.Baložu iela 38, Svētes pag.; 2.Tumes lauks, Zaļenieku pag.)
10. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (1.Vairogu lauks, Vilces pag.; 2.Mazdzilnas, Kalnciema pag.; 3.Rūpnīcas iela 2, Kalnciems)
11. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Amoliņi, Svētes pag.)
12. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Rosības iela 9, Līvbērzes pag.)
13. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Ziedonis 68, Līvbērzes pag.)
14. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Jaunciema pļava, Līvbērzes pag.)
15. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2019.gada 28.augusta lēmumā „Par nekustamo īpašumu pārņemšanu” (sēdes protokols Nr.15, 27.§.)
16. Par īres līgumu slēgšanu
17. Par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības Administratīvā departamenta nolikumā
18. Par Kārtības, kādā valsts amatpersonas ziņo par atrašanos interešu konfliktā vai par citas valsts amatpersonas atrašanos interešu konfliktā Jelgavas novada pašvaldībā, apstiprināšanu
19. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda (Paceplīši, Glūdas pag.)
20. Par atmežošanas atļaujas izsniegšanu (NĪ "Akācijas" un "Stašuļi", Sesavas pag.)
21. Par zemes vienības sadalīšanu (54620100987, Līvbērzes pag.)
22. Par zemes vienības sadalīšanu (Stūri, Svētes pag.)
23. Par zemes vienības sadalīšanu (Rudzulauki, Svētes pag.)
24. Par aizsargājamās dabas teritorijas – dabas pieminekļa statusa noteikšanu Elejas muižas parkam
25. Par grozījumiem Svētes pamatskolas nolikumā
26. Par pilnvarojumu Jelgavas novada Sporta centram dalībai biedrībā “LATVIJAS SPORTA CĪŅAS FEDERĀCIJA”
27. Par Kultūras pārvaldes nolikumu
28. Par Jelgavas novada profesionālās stipendijas piešķiršanu
29. Pap.DK.Par sadarbības līguma “Par multimodālās agrīnās intervences programmas STOP 4-7 ieviešanu un īstenošanu Latvijā” noslēgšanu