Izmaiņas pašvaldības darba ikdienā

03.11.2021

Lai ierobežotu Covid-19 vīrusa izplatību un rūpētos par darbinieku un apmeklētāju veselību, sekojot līdzi noteiktajām Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijām un valdības noteiktajiem ierobežojumiem, Jelgavas novada pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un pagastu pārvaldēs ieviestas korekcijas darba organizācijā un pasākumu nodrošinājumā.

Vizītes pie pašvaldības speciālistiem klātienē nenotiek

Ārkārtas situācijas laikā iedzīvotāji saziņai ar pašvaldību ir aicināti izmantot vairāk e-pakalpojumus vai sazināties ar speciālistiem ar telefonsarunas vai e-pasta starpniecību. Ierobežota ir apmeklētāju pārvietošanās pa pašvaldības ēkām un pagastu pārvaldēm.

Jelgavas novada pašvaldības darbs netiek pārtraukts, iesniegumus un citus dokumentus papīra formātā var atstāt vai nu pašvaldības centrālās ēkas (Pasta ielā 37) vai attiecīgās pagastu pārvaldes pastkastītēs.

Interesējoties par jautājumiem, kas saistīti ar jebkuru no Jelgavas novada pašvaldības pakalpojumiem, komisijām, palīdzību vai pasākumiem, aicinām zvanīt pa tālruni 63022238.

Darbs Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros

Jelgavas novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC) ar tā 14 klientu apkalpošanas punktiem katrā novada pagasta pārvaldē un 1 novada pašvaldības administratīvajā ēkā (Pasta ielā 37), valstī izsludinātajā ārkārtas situācijas laikā aicina iedzīvotājus pēc iespējas plašāk valsts un pašvaldības pakalpojumu saņemšanu veikt attālināti, izmantojot portālu www.latvija.lv 

Kā vēl vienu iespēju, kas gan attiecināma uz Klientu apkalpošanas centros sniegtajiem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras deleģētajiem pasākumiem, jāmin Pilnvarotais e-asistents, kas ir VPVKAC darbinieks, kuram klients savā vārdā uztic pieteikt vienu konkrētu VSAA pakalpojumu. Līdz ar to tas ir lielisks palīgs tiem iedzīvotājiem, kuriem nav pieejami jau minētie elektroniskās identifikācijas līdzekļi un tāpēc nav iespējams izmantot e-pakalpojumus.

Situācijās, kad nav iespējams izmantot nevienu no iepriekš minētajiem pakalpojumu saņemšanas veidiem, pašvaldības klienti aicināti iepriekš pieteikt savu klātienes vizīti pa telefonu.

Savukārt, ja situācija izvērsusies, ka klients ir ieradies, bet vizīte nav iepriekš pieteikta, aicinām rīkoties saskaņā ar informāciju, kas izvietota pie pašvaldības administratīvās ēkas vai pagastu pārvalžu ieejas durvīm.  

Jebkurš klients, kurš ierodas pašvaldībā ar mērķi saņemt pakalpojumu, arī valstī noteiktajā ārkārtas situācijas lakā, tiek apkalpots, veicot visus piesardzības pasākumus.

Interneta vietnē www.covid19.gov.lv vienuviet pieejama aktuālā informācija par dažādiem jautājumiem saistībā ar Covid-19. Nepieciešamības gadījumā iespējams zvanīt arī uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 8435.