+A A
Ceturtdiena, 4. Jūnijs, 2020
Sindija, Sintija, Elfrīda

Pašvaldības ziņas

Turpinās pieteikšanās LU Fonda mecenātu stipendijām, t.sk. arī Jelgavas novada pašvaldības stipendijai

02.09.2016. 10:14

Latvijas augstskolu studenti var pieteikties Latvijas Universitātes (LU) Fonda mecenātu stipendijām līdz 30. septembrim. Šogad LU Fonda mecenātu stipendijas būs iespēja saņemt visos līmeņos studējošiem no LU un citām Latvijas augstskolām, savukārt 1. kursa bakalaura programmas studenti, kas vismaz vienu gadu ir bijuši deklarēti Jelgavas novadā, varēs pretendēt uz novada pašvaldības atbalstu visā studiju laikā.

Aicina pietiekties Jelgavas novada pašvaldības Profesionālajai stipendijai

01.09.2016. 14:06

Ar 1. septembri tiek uzsākta pieteikšanās Jelgavas novada pašvaldības Profesionālajai stipendijai divās profesiju grupās – ģimenes ārsts un sociālais darbinieks, katrā no tām piedāvājot vienu stipendiju. Pieteikumus varēs iesniegt no 1. septembra līdz 30. septembrim, bet ārstniecības studiju specialitātē līdz 30. oktobrim.

Sesavas pagasta pārvaldes vadītājs mainīs amatu

31.08.2016. 16:36

Šodien Jelgavas novada dome apstiprināja lēmumprojektu, kas paredz līdzšinējā Sesavas pagasta pārvaldnieka Aigara Krastiņa pārcelšanu darbā uz Jelgavas novada Izglītības pārvaldi no 5.septembra. Turpmāk A.Krastiņš pildīs vadītāja vietnieka pienākumus saimnieciskajos jautājumos. Šāds lēmums pieņemts, balstoties uz Izglītības pārvaldes vadītājas Gintas Avotiņas ierosināto kandidatūru un A. Krastiņa iesniegumu.

Novada dome apstiprina jaunu pašvaldības pabalstu

31.08.2016. 15:31

Jelgavas novada dome 31. augusta sēdē apstiprināja lēmumprojektu pašvaldības saistošajiem noteikumiem, kas nosaka materiālā pabalsta apmēru trim novada iedzīvotāju grupām - politiski represētām personām, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, piešķirot katram ikgadēju pabalstu 30 euro apmērā. 

Mācību gads aizsāksies vēl aktīvs būvdarbos

25.08.2016. 11:27

Jau nākamnedēļ ap 220 Jelgavas novada pirmklasnieku uzsāks skolas gaitas, bet kopumā jaunais mācību gads sāksies 3435 Jelgavas novada skolu skolēniem, ieskaitot 5 – 6 gadīgos izglītojamos.

1.septembris būs svētki arī 470 pedagogiem, lai gan ne visās skolās skolotāju kolektīvs jau ir noformēts un arī būvdarbi dažās izglītības iestādēs vēl noritēs aktīvi visu pirmo mācību semestri.

Pieredzes apmaiņas vizītē viesojas Alitas rajona pašvaldības pārstāvji

25.08.2016. 09:30

Laikā no 24. līdz 25. augustam divu dienu pieredzes apmaiņas un sadarbības stiprināšanas vizītē  Jelgavas novada pašvaldībā viesojas delegācija no Lietuvas - Alitas rajona pašvaldības.

Vircavas vidusskolai mainās direktores

24.08.2016. 11:33

Jelgavas novada dome šodien – 24. augustā plkst. 14:30 ārkārtas domes sēdē izskatīs jautājumu par līdzšinējās Vircavas vidusskolas direktores Ināras Vīgantes atbrīvošanu no Vircavas vidusskolas direktores amata. Par iemeslu minot veselības sarežģījumus un lūdzot iespējami drīzāku atbrīvošanu, I.Vīgante amatu atstāj jau ar nākamo dienu - 25. augustu, savukārt viņas vietā stāsies šajā pat ārkārtas domes sēdē apstiprinātā jaunā Vircavas vidusskolas direktore – Eva Fišere, kas ilgus gadus Jelgavas novada Izglītības pārvaldē pildīja speciālistes pienākumus izglītības satura un programmu jautājumos.

Valgundes, Kalnciema un Līvbērzes pagasta medniekus informēs par Āfrikas cūka mēra ierobežojošiem pasākumiem

11.08.2016. 11:50

2016. gada 15. augustā plkst. 18:00 informācijas, kultūras un sporta centrā “Avoti”, Saules ielā 2, Pārtikas un veterinārais dienests aicina uz tikšanos Valgundes, Kalnciema un Līvbērzes pagasta dzīvojošos un medījošos medniekus un medību formējumu vadītājus, lai pārrunātu ierobežojošos pasākumus Āfrikas cūku mēra likvidācijai.

Jelgavas novads iekļauts Āfrikas cūku mēra II riska zonā.

11.08.2016. 11:33

No 10.08.2016. stājušies spēkā grozījumi MK noteikumos Nr.83 “ĀCM cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība”, kur ir noteiktas jaunas Āfrikas cūku mēra (ĀCM) riska zonas. Vairākiem novadiem, tostarp Jelgavas novadam, savā administratīvajā teritorijā turpmāk būs jāveic virkne preventīvi pasākumi Āfrikas cūku mēra izplatības ierobežošanā. Pārtikas un veterinārais dienests ir izstrādājis noteiktu pasākumu kopumu, kurš būs jāievēro gan medniekiem, gan iedzīvotājiem, kā arī mājas cūku īpašniekiem. 

Apseko latvāņu skartās teritorijas

08.08.2016. 15:05

Drīzumā Jelgavas novada pašvaldībā noslēgsies latvāņu skarto teritoriju apsekošana. Īpašuma pārvalde sadarbībā ar pagastu pārvaldēm apzina īpašumus – gan pašvaldības, gan privāto zemju, kas ir invadēti ar latvāni. Saraksts ar latvāņu invadētajām teritorijām tiek veidots un katru gadu papildināts no jauna. Pašvaldības īpašumā atrodas 14 zemes vienības, kas ir invadētas ar latvāni – Vircavas, Vilces, Zaļenieku, Svētes, Platones, Lielplatones un Elejas pagastos.

Aicina pieteikt dalībniekus vecmāmiņu un vectētiņu konkursam

29.07.2016. 11:38

No 1. augusta Jelgavas novada mazbērniem un mazmazbērniem ir iespēja pieteikt savu aktīvo, gudro, sirsnīgo un mīļo vecmāmiņu un vectētiņu konkursam „Sirdsgudrā vecmāmiņa/sirdsgudrais vectētiņš Jelgavas novadā 2016”. To organizē Europe Direct informācijas centrs sadarbībā ar Jelgavas novada Labklājības pārvaldi un novada Senioru biedrību, lai veicinātu starppaaudžu pieredzes apmaiņu, ģimenisku saišu stiprināšanu, dzimtas kultūras vērtību nodošanu un jaunākās paaudzes ciešāku emocionālo sasaisti ar vecvecāku nodotās pieredzes novērtējumu.

Izmaiņas darbinieku veselības apdrošināšanas nolikumā

28.07.2016. 15:15

Vakar, 27. jūlijā Jelgavas novada domes deputāti atbalstīja lēmumprojektu, veicot izmaiņas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības kārtībā, paredzot grozījumus pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšanas nolikumā ar mērķi nodrošināt sociālu aizsardzību tai mērķgrupai, kas līdz šim no šīs kārtības “izkrita”- tie ir darbinieki, kuriem savā darba vietā neveidojās pilnas darba slodzes, lielākā daļa no tiem ir pedagogi un skolotāju palīgi. Turpmāk apdrošināšanas polisi saņems darbinieki, kuri strādā nepilnu darba slodzi, kā arī darbiniekam vairs nebūs jānostrādā pilni divi gadi - tagad būs jābūt nodarbinātiem ne mazāk par vienu gadu.

Plāno samazināt kopīpašuma pārvaldīšanas maksu

26.07.2016. 10:20

Uz 27. jūlija Jelgavas novada domes sēdi tiek virzīts lēmumprojekts par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas maksas samazināšanu.  Neraugoties uz PVN kopīpašuma pārvaldīšanas pakalpojumiem, plānots, ka Jelgavas novadā no 1.jūlija vairumam daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju maksājums par kopīpašuma pārvaldīšanu paliks nemainīgs - 0,36 eiro/m2, ieskaitot PVN, jeb bez PVN - 0,2975 eiro/m2.

Moldovas reģionu delegācija viesojas Jelgavas novadā

25.07.2016. 13:06

Laikā no 25. līdz 26. jūlijam Jelgavas novadā viesojas 4 dažādu Moldovas reģionu pārstāvju delegācija, lai iegūtu pieredzi reģionu līdzsvarotai un integrētai attīstībai. Pasākums noris Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sadarbībā ar Latvijas Lauku forumu organizētās vasaras skolas - nometnes Moldovas kolēģiem ietvaros.

Cūku īpašniekiem joprojām stingri jāievēro biodrošības pasākumi, lai neizplatītos ĀCM

22.07.2016. 08:29

Ņemot vērā bīstamo situāciju, kad Latvijas kaimiņvalstīs – Igaunijā un Lietuvā, kā arī Polijā šogad mājas cūkām ir konstatēts Āfrikas cūku mēris (ĀCM), Zemkopības ministrija (ZM) un Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) atgādina visu cūku dzimtas dzīvnieku īpašniekiem un turētājiem – lai pasargātu mājas cūkas no saslimšanas ar šo bīstamo dzīvnieku infekcijas slimību, ir stingri jāievēro biodrošības pasākumi. Tie jāievēro gan tradicionālo mājas cūku, gan meža cūku un eksotisko šķirņu cūku dzimtas dzīvnieku (Mangalica, Pekinas cūka, Vjetnamas cūka, pundurcūka, cūku dzimtas mīļdzīvnieki u.c.) īpašniekiem un turētājiem, gan zooloģisko dārzu un “minizoo” turētājiem, kā arī visiem, kuri cūkas tur savam priekam kā mājas vai istabas dzīvniekus.

Piešķir līdzekļus Līvbērzes pagasta estrādes atjaunošanai

05.07.2016. 10:13

Jelgavas novada pašvaldības Budžeta komisija steidzamības kārtā lēmusi par naudas piešķiršanu no rezerves fonda 12 049 EUR  apmērā Līvbērzes pagasta pārvaldei, lai, atsaucoties uz precizētu tāmi, varētu tikt organizēts darbs Līvbērzes pagasta estrādes atjaunošanai vēl līdz Līvbērzes 11. pagasta svētkiem jūlija beigās.

Zināmi darbu veicēji Vilces un Svētes skolu būvdarbiem

04.07.2016. 17:07

Noslēdzoties iepirkuma procedūrām, noskaidroti būvdarbu veicēji divām Jelgavas novada izglītības iestādēm, kas jau šajā vasarā piedzīvos vērienīgus remontdarbus. Konkursā par tiesībām atjaunot ēku fasādi un veikt iekštelpu remontdarbus, kā arī veikt labiekārtošanas darbus Vilces pamatskolā uzvarēja SIA “Uzars”, kas piedāvājumā būvdarbus apņēmušies veikt par 881 155 EUR bez PVN. Savukārt Svētes pamatskolas vecās ēkas daļu pārbūvēs SIA “Latvijas Energoceltnieks” par 294 987 EUR bez PVN. Tāpat, noslēdzoties iepirkumam par būvuzraudzību šajos objektos, noskaidrots, ka to veiks SIA "Lerix" par 6880 EUR bez PVN. 

Noskaidroti konkursa "Sakoptākā sēta Jelgavas novadā 2016" uzvarētāji

03.07.2016. 09:00

Jau piekto gadu Jelgavas novada pašvaldība aicina pieteikt, vērtē un sumina savus skaisto dārzu īpašniekus konkursā - “Sakoptākā sēta Jelgavas novadā”. Šā gada 2.jūlijā Jelgavas novada svētkos Elejas muižas parkā sveikti laureāti.

Jelgavas novada pašvaldībā viesojas Latvijas Goda konsuls Francijā Mišels Anrī Vandesmets

30.06.2016. 11:37

Šā gada 29.jūnijā Jelgavas novada pašvaldībā viesojās Latvijas Goda konsuls Francijā – Mišels Anrī Vandesmets (Michel-Henry Vandesmet), lai tiktos ar pašvaldības pārstāvjiem un  pārrunātu sadarbības iespējas.

Elejas pagastam mainīsies pagasta pārvaldes vadītājs

29.06.2016. 12:52

Līdz ar Jelgavas novada Elejas pagasta pārvaldnieka atlūgumu, 22. jūnija domes sēdē apstiprināta Elejas pagasta pārvaldes vadītāja Leonīda Koindži-Ogli atbrīvošana no amata, aizejot pensijā. Ar komentāru, ka pienācis laiks sava amata vietu nodot jaunākiem un azartiskākiem cilvēkiem, L. Koindži-Ogli savu darba cēlienu noslēdz jūnija beigās.