+A A
Ceturtdiena, 9. Jūlijs, 2020
Asna, Asne, Zaiga

Pašvaldības ziņas

Apvienotā komiteju sēde Nr.9

15.11.2019. 11:01

20.11.2019., plkst. 10:00

Godināti Jelgavas novada pašvaldības augstāko apbalvojumu saņēmēji

14.11.2019. 14:59

Jelgavas novada dome 30. oktobra sēdē šī gada pašvaldības augstākajiem apbalvojumiem apstiprinājusi astoņus kandidātus, kam 15. novembrī  - Jelgavas novada domes priekšsēdētāja pieņemšanā par godu valsts proklamēšanas 101. gadadienai pasniegti Goda diplomi un Atzinības raksti. Novada domes augstākie apbalvojumi tiek piešķirti cilvēkiem par īpašiem nopelniem vai profesionālu ieguldījumu, sasniegumiem kādā jomā. Tāpat kā iepriekšējos gados arī šogad personas apbalvojumiem varēja izvirzīt ikviens iedzīvotājs kopā ar domubiedru grupu – ne mazāk par trīs pilngadīgām personām.

Studenti saņem Jelgavas novada pašvaldības stipendijas

08.11.2019. 08:05

Jau 7. gadu pēc kārtas Jelgavas novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Universitātes fondu katra akadēmiskā gada sākumā piešķir stipendijas izciliem, mērķtiecīgiem un reizē sociāli aktīviem jauniešiem, kas uzsāk studijas kādā no Latvijas augstskolām. Šogad stipendijas piešķirtas trim jaunietēm – Justīnei Dižpēterei, Kristai Ļūmanei un Annai Oseņņikovai, kas svinīgā pasākumā Latvijas Universitātes aulā – līdzās arī citiem LU fonda mecenātiem saņēma Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Ziedoņa Caunes un priekšsēdētāja vietnieces Aijas Tračumas apsveikumu.

Tiek organizēta divpusēja - Jelgavas pilsētas un Jelgavas novada speciālistu, pašvaldības iestāžu un jomu pārstāvju tikšanās

31.10.2019. 16:20

Ar Jelgavas novada domes deputāta Modra Jansona iniciatīvu 2. novembrī plkst. 10:00 organizēta divpusēja - Jelgavas pilsētas un Jelgavas novada speciālistu, pašvaldības iestāžu un jomu pārstāvju tikšanās, lai diskutētu par vienojošo un atšķirīgo abu pašvaldību sniegtajos un nodrošinātajos pakalpojumos iedzīvotājiem. Sanāksmē aicināts ikviens interesents  - kā pilsētas, tā Jelgavas novada iedzīvotājs, lai jautājumu un atbilžu formā gūtu priekšstatu un apzinātos iespējamās pārmaiņas, ja Jelgavas novads tiek apvienots ar Jelgavas pilsētu.

Jauns pabalsta veids ļaus pielāgot mājokli cilvēkiem ar kustību traucējumiem

31.10.2019. 14:23

Jelgavas novada dome 30. oktobra sēdē atbalstīja saistošo noteikumu projektu, kas paredz sniegt finansiālu atbalstu cilvēkiem ar kustību traucējumiem, lai viņi savās mājvietās varētu veikt vides pielāgošanu ērtākai sadzīvei.

Konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019” balsojuma līderi Latvijā: Olaines un Smiltenes novads, Daugavpils pilsēta

30.10.2019. 09:02

Turpinās iedzīvotāju balsošana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un Valsts reģionālās attīstības aģentūras rīkotā konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019” pirmajā kārtā. Noskaidroti iedzīvotāju balsojuma līderi uz 29. oktobri. Kurzemes, Zemgales, Rīgas, Vidzemes, Latgales  plānošanas reģionos vadībā ir Grobiņas, Ozolnieku, Olaines, Smiltenes un Preiļu novadu pašvaldības. Starp pilsētu pašvaldībām līdere ir Daugavpils pilsēta.

Elejā rekonstruētā “Jauniešu māja” jaunā veidolā

30.10.2019. 08:19

Nodrošinot ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu bērniem un jauniešiem, kuri šobrīd dzīvo sociālajā aprūpes centrā «Eleja», pabeigti būvdarbi “Jauniešu mājas fasādes vienkāršotā atjaunošana” Elejā - Lietuvas iela 19, kur paredzētas astoņas vietas ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem. Darbi veikti projekta Nr. 9.3.1.1/18/I/002 “Jelgavas novada pašvaldības deinstitucionalizācijas plānā iekļauto pakalpojumu infrastruktūras attīstība” ietvaros.

Domes sēde Nr.19

25.10.2019. 14:46
30.10.2019., plkst. 15:00

Jelgavas novads aicina Saeimu ievērot tiesiskas vienlīdzības principu

25.10.2019. 11:39

Jelgavas novada pašvaldības pārstāvji šodien tikās ar neatkarīgajiem Saeimas deputātiem, kas bija atsaukušies uz aicinājumu un ieradušies uzklausīt Jelgavas novada principiālo nostāju teritoriālās reformas ietvaros panākt Jelgavas novada atdalītību no Jelgavas pilsētas. Uz tikšanos bija ieradušies Linda Liepiņa, Karina Sprūde un Didzis Šmits. Jelgavas novada pašvaldības administrācijas un domes pārstāvji aicināja Saeimas deputātus kļūt par “lobijiem” vienlīdzīgu kritēriju piemērošanā Jelgavas novadam tikpat lielā mērā kā Daugavpils novadam un Rēzeknes novadam, pieņemot jauno Administratīvo teritoriju un apdzīvoto lietu likumu.

Domes ārkārtas sēde Nr.18

21.10.2019. 11:02
24.10.2019., plkst. 14:00

Apvienotā komiteju sēde Nr.8

18.10.2019. 13:37

24.10.2019., plkst. 15:00

Aicinām iedzīvotājus balsot par “Ģimenei draudzīgāko pašvaldību 2019”

10.10.2019. 08:13

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) rīkotā konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019” ietvaros aicinām ikvienu nobalsot un izteikt viedokli par, viņaprāt, ģimenei draudzīgāko pašvaldību Latvijā. Balsošana norit līdz 4. novembrim tīmekļvietnē www.vietagimenei.lv. Kopējais konkursa balvu fonds pašvaldībām ir 115 000,00 eiro.

Domes ārkārtas sēde Nr.17

09.10.2019. 09:27
10.10.2019., plkst. 09:00

Aicina pieteikt brīvprātīgā darba veicējus un organizētājus godināšanai “Gada brīvprātīgais 2019”

07.10.2019. 08:47

5.decembrī visā pasaulē tiks atzīmēta Starptautiskā brīvprātīgo diena. Tiek aicināti Latvijas iedzīvotāji un organizācijas pieteikt pretendentus godināšanai “Gada brīvprātīgais 2019”, kas 30. novembrī norisināsies Rīgā. Pieteikt var brīvprātīgā darba veicējus un organizētājus, kuri devuši ievērojamu ieguldījumu sabiedrības labā laika posmā no 2018.gada 1.novembra līdz 2019.gada 31.oktobrim, kā arī brīvprātīgajiem draudzīgākās pašvaldības. 

Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti uzņēmumos 2019

04.10.2019. 12:09

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) no 2019. gada 4. no līdz 8. novembrim aicina darba devējus, kuri vēlas dot darba iespējas personām ar invaliditāti vai iepazīstināt ar darba vidi savā nozarē, piedalīties Atvērto durvju dienās.

Jelgavas novada izglītības iestāžu pedagogi pilnveido pedagoģiskās prasmes ārvalstīs

03.10.2019. 15:51

26 Jelgavas novada vispārizglītojošo mācību priekšmetu un interešu izglītības pedagogi šajā mācību gadā pilnveidos savas profesionālās prasmes dažādos kursos un ēnošanas aktivitātēs ārpus Latvijas.

Jau piekto gadu tiesībsargs izsludina konkursu “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam”

03.10.2019. 15:06

Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”, Tiesībsargu un Latvijas Nacionālo bibliotēku jau 5.gadu aicina konkursam "Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam" pieteikt cilvēkus, nevalstiskās organizācijas, kas aizstāv cilvēku ar īpašām vajadzībām tiesības un veicina viņu iekļaušanu sabiedrībā.

LVM: jāmeklē inovatīva pieeja darbinieku piesaistei reģionos

02.10.2019. 14:03

Viena no būtiskākajām problēmām, ar kuru saskaras teju ikviens darba devējs, ir darbaspēka trūkums. Īpaši šī problēma ir aktuāla reģionos, kur darba devējam un darba ņēmējam “satikties” ir daudz grūtāk. Līdz ar to, darba devējiem ir jādomā par inovatīvu pieeju  sadarbībā ar darbiniekiem.

Uzņēmēju vakarā svinīgi pasniegtas starta kapitāla balvas jaunajiem uzņēmējiem

27.09.2019. 11:22

Uzņēmēju tīklošanās vakarā, kas 26. septembrī notika Uzņēmēju nedēļas ietvaros Abgunstes muižā, Jelgavas novada pašvaldība svinīgi pasniedza starta kapitāla balavas konkursa "Esi uzņēmējs Jelgavas novadā" laureātiem. Kā zināms, Jelgavas novada dome atbalstījusi starta kapitāla jeb naudas balvas piešķiršanu četriem jauniem novada uzņēmējiem, kas konkursā “Esi uzņēmējs Jelgavas novadā” pierādījuši savas biznesa idejas dzīvotspēju un izaugsmi. 

Iespēja pieteikt kandidātus novada pašvaldības augstākajiem apbalvojumiem

25.09.2019. 14:59

Tuvojoties valsts proklamēšanas gadadienai, pašvaldība kā ik gadus godinās tos novada iedzīvotājus, kuri spējuši ar savu personisko vai profesionālo ieguldījumu paveikt ko nozīmīgu visa novada vai tā iedzīvotāju labā. Izvirzīt vai ierosināt kādu cilvēku apbalvošanai var ikviens iedzīvotājs kopā ar domubiedru grupu – ne mazāk par trīs pilngadīgām personām.