+A A
Sestdiena, 17. Augusts, 2019
Oļegs, Vineta
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Pašvaldības ziņas

Ja Tev ir pieejama noderīga informācija par dedzināšanas gadījumiem Valgundes pagastā – ziņo!

05.02.2019. 08:59

Saskaņā ar Valsts policijas izplatīto paziņojumu, 2. februārī, pēc pulksten 23.00, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas iecirknis saņēma informāciju par to, ka Valgundes pagastā deg saimniecības ēka. Saistībā ar šo gadījumu, policija ir uzsākusi kriminālprocesu un nozīmējusi ekspertīzi.

Domes sēde nr.1

25.01.2019. 12:43
30.01.2019., plkst.15:00

Ārstniecības personu mēnešalgu celšanai - papildu finansējums budžetā

24.01.2019. 09:51

Jelgavas novada domes deputāti 23. janvāra Finanšu jautājumu komitejas sēdē izskatīja un uz domes sēdi virzīja lēmumprojektu, kas paredz palielināt Jelgavas novada pašvaldības iestādēs nodarbināto ārstniecības personu atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 851 “Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem”.

Aktivizē “E-adresi” un sazinies ar pašvaldību elektroniski!

21.01.2019. 11:49

E-adrese ir bezmaksas rīks, kas, sākot ar 2018. gada jūniju, iedzīvotājiem un uzņēmumiem nodrošina iespēju elektroniskā formā sazināties ar valsts un pašvaldību iestādēm. Aktivizējot e-adresi, autorizētajai personai ir iespēja interneta vidē saņemt piekrītošus valsts un pašvaldības iestāžu oficiālos dokumentus, ko iepriekš bija nepieciešams saņemt klātienē vai ierakstītā sūtījumā pa pastu. Plānots, ka šāda sadarbības forma ekonomēs visu komunikācijā iesaistīto pušu laiku un resursus, jo, saskaņā ar Paziņošanas likumu, dokumenti, kas ir nosūtīti uz oficiālo elektronisko adresi, tiek uzskatīti par paziņotiem jau otrajā darba dienā pēc to nosūtīšanas.

Jelgavas novadā ievērojami palielinājies iedzīvotāju skaits vecuma grupā no 13 līdz 25 gadiem

21.01.2019. 10:24

Sākoties jaunajam gadam, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra apkopotajiem datiem, tiek veikta Jelgavas novada iedzīvotāju demogrāfisko rādītāju analīze. Savstarpēji salīdzinot vairāku gadu laikā iegūtos datus, pašvaldības speciālistiem ir iespēja izvērtēt novada attīstības virzienu prioritātes, kas varētu motivētu tieši mainīgās iedzīvotāju vecuma grupas, fiksēt un saglabāt Jelgavas novadu kā savu deklarēto dzīvesvietu, tāpat arī iedvesmotu citus cilvēkus pārcelties uz dzīvi novadā.

Komiteju sēdes 23.janvārī

21.01.2019. 08:33
  • plkst. 14:15 Labklājības un sociālo jautājumu komiteja
  • plkst. 14:30 Tautsaimniecības jautājumu komiteja
  • plkst. 15:00 Finanšu jautājumu komiteja

Turpmāk nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu būs iespējams veikt arī veikalos “MAXIMA”

11.01.2019. 09:05

Sākot ar 2019. gada 1. februāri, nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) apmaksu par Jelgavas novada teritorijā reģistrēto nekustamo īpašumu būs iespējams veikt veikalu tīkla “MAXIMA” kasēs visā Latvijā. Veicot maksājumu, pie kasiera būs jāuzrāda Jelgavas novada pašvaldības sagatavoto maksājuma paziņojumu, lai no tā ar kases skeneri varētu nolasīt svītrkodā iekļauto informāciju. NĪN apmaksu veikalos būs iespējams veikt ar bankas karti vai skaidrā naudā, kā darījumu apliecinošu dokumentu saņemot kases aparāta čeku. Komisijas maksa, veicot NĪN apmaksu veikalā, būs 0.50 EUR.

Atklāj jaunizbūvēto pašvaldības ceļu

07.01.2019. 14:46

Pirmdien – 7. janvārī Jelgavas novada pašvaldība, klātesot Zemkopības ministram Jānim Dūklavam, autoceļa būvniekiem un uzraugošo institūciju pārstāvjiem, Līvbērzes pagastā atklāja jaunizbūvēto pašvaldības ceļu “Kūdras purvs – Mellene”. Jaunais ceļš ir nozīmīgs posms pašvaldības ceļu rekonstrukcijas programmā, kas ievērojami uzlabos divu lielu uzņēmumu saimniecisko darbību un atvieglos AS “Latvijas valsts mežiem” apkārtējo meža kopšanu un apsaimniekošanu. Ceļš sākas no pašvaldības autoceļa “Svētvaldes - SIA “Laflora” – purvs” un turpinās līdz privātīpašuma “Melnā oga” robežai. Autoceļa izbūves izmaksas pašvaldība sedza no saviem budžeta līdzekļiem, ņemot aizņēmumu valsts kasē.

Vilces pagasta pārvalde pārcelta uz muižas telpām

28.12.2018. 12:18

No 28.decembra Vilces pagasta pārvalde atrodas Vilces muižas telpās, 1.stāvā, Skolas ielā 6. Saistībā ar pārvākšanos, stacionārie telefoni uz laiku ir atslēgti, bet pagasta pārvaldi var sasniegt, zvanot uz pārvaldes centrālo mobilo tālruni 26620310 vai uz konkrēto darbinieku mobilajiem telefoniem, kas atrodami mājas lapā www.jelgavasnovads.lv.

Domes sēde nr. 17

21.12.2018. 11:52

Vilcē iecerēts atvērt aktivitāšu centru

19.12.2018. 16:00

Jelgavas novada domes deputāti 19. decembra Labklājības un sociālo jautājumu komitejā izskatīja un virzīja uz domes sēdi lēmumprojektu, kas paredz Vilces pagastā iedzīvotājiem nodrošināt aktivitāšu centru. Idejas ierosinātāji ir pašvaldības Labklājības pārvalde un vietējie pagasta iedzīvotāji. Iecerēts, ka jaunatvērtais centrs savu darbību uzsāks līdz ar jauno gadu un tas atradīsies Vilces muižas kalpu mājā (Skolas ielā 8). Centra darbībai atvēlētas divas telpas, kurās ikvienam pagasta iedzīvotājam būs iespēja apgūt dažādas sociālās prasmes, izglītoties un lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku. 

Salmonelozes dēļ Svētes pamatskolā uz laiku pārtraukts mācību process

17.12.2018. 14:24

Saistībā ar salmonelozes saslimšanas gadījumiem Jelgavas novada Izglītības pārvalde šodien 17. decembrī izdevusi rīkojumu apturēt Svētes pamatskolā mācību procesu un slēgt skolu līdz 7. janvārim. Pašlaik salmoneloze laboratoriski apstiprināta 15 Svētes pirmsskolas audzēkņiem. Vēloties striktāk ierobežot iespējamu slimības izplatību, Izglītības pārvalde sadarbībā ar skolas vadību pieņēmusi lēmumu mācību procesu pārtraukt pamatskolā.

Komiteju sēdes 19.decembrī

17.12.2018. 11:56
  • plkst. 14:20 Labklājības un sociālo jautājumu komiteja
  • plkst. 14:30 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja
  • plkst. 14:40 Tautsaimniecības jautājumu komiteja
  • plkst. 15:00 Finanšu jautājumu komiteja

Pašvaldības darba laiks svētku nedēļā

10.12.2018. 14:29

Jelgavas novada pašvaldības darba laiks no 2018.gada 17.decembra līdz 21.decembrim:

  • 2018.gada 17.decembrī no plkst.8:00 līdz plkst.18:00 ar pārtraukumu no plkst.12:00 līdz plkst.12:30;
  • 2018.gada 18.decembrī, 19.decembrī, 20.decembrī no plkst.8:00 līdz plkst.17:00 ar pārtraukumu no plkst.12:00 līdz plkst.12:30;
  • 2018.gada 21.decembrī no plkst.8:00 līdz plkst.13:00 bez pārtraukuma.

Lauku partnerībai “Lielupe” piešķirts priekšfinansējums divu projektu attīstībai

03.12.2018. 12:13

Jelgavas novada pašvaldība lēmusi par priekšfinansējuma piešķiršanu biedrības Lauku partnerība „Lielupe" (LP „Lielupe”) divu projektu attīstībai. To galvenais uzdevums ir veicināt tūrisma un vietējo uzņēmēju konkurētspēju, tādejādi sekmējot ilgtspējīgu lauku teritorijas attīstību.

Nākamgad Valgundē 1. vasaras poldera kanālam veiks atjaunošanas darbus

28.11.2018. 16:06

Lai nodrošinātu pietiekamu pretplūdu aizsardzību Valgundes pagasta teritorijā, nākamgad 1. vasaras polderī, kas atrodas netālu no pagasta ciema “Vītoliņi”, Lielupes labajā krastā, VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” paredzējuši veikt pārtīrīšanas un pārbūvēšanas darbus. Tā kā objekta sateces baseins atrodas Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamā dabas teritorijā (Natura 2000) – dabas parkā “Svētes paliene”, projektam veikts ietekmes uz vidi novērtējums. Jelgavas novada domes deputāti ar projektu un tā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu kā arī ekspertu sniegtajiem atzinumiem iepazinās 28. novembra domes sēdē un vienbalsīgi lēma atbalstīt poldera kanāla tīrīšanu.

Lemj par jaunu sociālā pabalsta apmēru un sociālo garantiju palielināšanu

28.11.2018. 16:02

Jelgavas novada domes deputāti 28. novembra domes sēdē apstiprināja lēmumprojektu, kas paredz novada bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kas sasnieguši pilngadību, piešķirt jaunu pabalsta veidu – mājokļa pabalstu un dubultot sociālo garantiju apmēru diviem jau esošiem pabalsta veidiem.

Domes sēde nr. 16

26.11.2018. 09:38
28.11.2018., plkst. 15:00

Vilcē slēgs Ķīves bibliotēku

23.11.2018. 09:09

Jelgavas novada domes deputāti 21. novembra Apvienoto komiteju sēdē izskatīja un uz domes sēdi virzīja lēmumprojektu, kas paredz no 1. decembra Vilces pagastā slēgt Ķīves bibliotēku.  Lēmums pieņemts, ņemot vērā bibliotēkas ēkas tehnisko stāvokli, iedzīvotāju skaita samazināšanos un uzturēšanas izmaksas.

Pasniegti pašvaldības augstākie apbalvojumi

20.11.2018. 10:14


Pirms pašas valsts simtgades svētkiem, svinīgajā pieņemšanā pie Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Ziedoņa Caunes, tika pasniegti Jelgavas novada augstākie apbalvojumi. Pasākuma viesi pulcējās Latvijas Lauksaimniecības universitātes aulā, kur šogad apbalvojumu „Goda diploms” saņēma astoņi brīnišķīgi novadnieki.