+A A
Otrdiena, 7. Aprīlis, 2020
Helmuts, Zina, Zinaīda

Pašvaldības ziņas

Aicinām iedzīvotājus balsot par “Ģimenei draudzīgāko pašvaldību 2019”

10.10.2019. 08:13

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) rīkotā konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019” ietvaros aicinām ikvienu nobalsot un izteikt viedokli par, viņaprāt, ģimenei draudzīgāko pašvaldību Latvijā. Balsošana norit līdz 4. novembrim tīmekļvietnē www.vietagimenei.lv. Kopējais konkursa balvu fonds pašvaldībām ir 115 000,00 eiro.

Domes ārkārtas sēde Nr.17

09.10.2019. 09:27
10.10.2019., plkst. 09:00

Aicina pieteikt brīvprātīgā darba veicējus un organizētājus godināšanai “Gada brīvprātīgais 2019”

07.10.2019. 08:47

5.decembrī visā pasaulē tiks atzīmēta Starptautiskā brīvprātīgo diena. Tiek aicināti Latvijas iedzīvotāji un organizācijas pieteikt pretendentus godināšanai “Gada brīvprātīgais 2019”, kas 30. novembrī norisināsies Rīgā. Pieteikt var brīvprātīgā darba veicējus un organizētājus, kuri devuši ievērojamu ieguldījumu sabiedrības labā laika posmā no 2018.gada 1.novembra līdz 2019.gada 31.oktobrim, kā arī brīvprātīgajiem draudzīgākās pašvaldības. 

Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti uzņēmumos 2019

04.10.2019. 12:09

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) no 2019. gada 4. no līdz 8. novembrim aicina darba devējus, kuri vēlas dot darba iespējas personām ar invaliditāti vai iepazīstināt ar darba vidi savā nozarē, piedalīties Atvērto durvju dienās.

Jelgavas novada izglītības iestāžu pedagogi pilnveido pedagoģiskās prasmes ārvalstīs

03.10.2019. 15:51

26 Jelgavas novada vispārizglītojošo mācību priekšmetu un interešu izglītības pedagogi šajā mācību gadā pilnveidos savas profesionālās prasmes dažādos kursos un ēnošanas aktivitātēs ārpus Latvijas.

Jau piekto gadu tiesībsargs izsludina konkursu “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam”

03.10.2019. 15:06

Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”, Tiesībsargu un Latvijas Nacionālo bibliotēku jau 5.gadu aicina konkursam "Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam" pieteikt cilvēkus, nevalstiskās organizācijas, kas aizstāv cilvēku ar īpašām vajadzībām tiesības un veicina viņu iekļaušanu sabiedrībā.

LVM: jāmeklē inovatīva pieeja darbinieku piesaistei reģionos

02.10.2019. 14:03

Viena no būtiskākajām problēmām, ar kuru saskaras teju ikviens darba devējs, ir darbaspēka trūkums. Īpaši šī problēma ir aktuāla reģionos, kur darba devējam un darba ņēmējam “satikties” ir daudz grūtāk. Līdz ar to, darba devējiem ir jādomā par inovatīvu pieeju  sadarbībā ar darbiniekiem.

Uzņēmēju vakarā svinīgi pasniegtas starta kapitāla balvas jaunajiem uzņēmējiem

27.09.2019. 11:22

Uzņēmēju tīklošanās vakarā, kas 26. septembrī notika Uzņēmēju nedēļas ietvaros Abgunstes muižā, Jelgavas novada pašvaldība svinīgi pasniedza starta kapitāla balavas konkursa "Esi uzņēmējs Jelgavas novadā" laureātiem. Kā zināms, Jelgavas novada dome atbalstījusi starta kapitāla jeb naudas balvas piešķiršanu četriem jauniem novada uzņēmējiem, kas konkursā “Esi uzņēmējs Jelgavas novadā” pierādījuši savas biznesa idejas dzīvotspēju un izaugsmi. 

Iespēja pieteikt kandidātus novada pašvaldības augstākajiem apbalvojumiem

25.09.2019. 14:59

Tuvojoties valsts proklamēšanas gadadienai, pašvaldība kā ik gadus godinās tos novada iedzīvotājus, kuri spējuši ar savu personisko vai profesionālo ieguldījumu paveikt ko nozīmīgu visa novada vai tā iedzīvotāju labā. Izvirzīt vai ierosināt kādu cilvēku apbalvošanai var ikviens iedzīvotājs kopā ar domubiedru grupu – ne mazāk par trīs pilngadīgām personām.

Domes sēde Nr.16

20.09.2019. 13:29

Apvienotā komiteju sēde Nr.7

13.09.2019. 13:11

18.09.2019., plkst. 15:00

Rekonstruē deinstucionalizācijas plānā iekļautos objektus

06.09.2019. 09:02

Jelgavas novada pašvaldībā šobrīd aktīvi notiek deinstitucionalizācijas (DI) plānā iekļauto pakalpojumu infrastruktūras attīstība – patlaban rekonstrukcijas darbi notiek trīs objektos, kur jau nākamgad kvalitatīvu un ģimeniskai videi pietuvinātu sociālo pakalpojumu varēs saņemt personas ar garīga rakstura traucējumiem, bērni un jaunieši, kuri mitinās aprūpes iestādēs.

Domes sēde Nr. 15

23.08.2019. 10:23

Mājražotāji un amatnieki aicināti pieteikties Ražas svētku gadatirgum 2019

22.08.2019. 16:39

Jelgavas novada pašvaldība sadarbībā ar SIA “Viesu līči” aicina Jelgavas novada un tuvējās apkārtnes amatnieku, mājražotājus un zemniekus uz tradicionālajiem Ražas svētkiem  28.septembrī no plkst. 10:00 līdz 15:00 pie kafejnīcas “Zemnieka cienasts” Jaunsvirlaukas pagastā.Jelgavas novada un tuvējās apkārtnes labumu tirgotāji, audzēji un amatnieki tiek laipni aicināti papildināt tirgus gaisotni ar savu pašu ražotu produkciju un amatniecības darinājumu tirgošanu, prezentēšanu un degustēšanu. Tirgošanās ar rūpnieciski ražotām plaša patēriņa precēm amatnieku un mājražotāju gadatirgū nav atļauta.

Domes ārkārtas sēde Nr.14

21.08.2019. 10:25
21.08.2019., plkst. 14:30

Apstiprina pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrādi

05.08.2019. 16:36

Jelgavas novada dome šī gada 31.jūlija domes sēdē apstiprināja zemes nomas pakalpojuma maksas cenrādi, ar kuru Jelgavas novada pagastu teritorijās noteikta zemes nomas pakalpojuma maksa gadā lauksaimniecības zemēm par 1 hektāru.

Domes sēde Nr.13

29.07.2019. 08:24
31.07.2019., plkst. 15:00

Pašvaldībai nākas atteikties no daudziem plāniem ceļu rekonstrukciju īstenošanai

24.07.2019. 16:29

1 486 927 EUR apmērā ELFLA projektam grants ceļu rekonstrukcijai Jelgavas novada trīs pagastos – Sesavā, Līvbērzē un Kalnciemā. No vienas puses, tas ir nepieciešams solis secīgi pēc projektu apstiprināšanas un iepirkumu noslēguma, no otras puses - pašreizējā valdības vilcināšanās ar aizņēmumu piešķiršanu no Valsts Kases, Jelgavas novada pašvaldībai liek apzināties, ka gan ES struktūrfondu, gan pašvaldības investīciju projektu īstenošana iestrēgst un var netikt uzsākta. Tas ir būtiski licis koriģēt visus plānus un veikt grozījumus šī gada pašvaldības budžetā, jau tagad atsakoties no vairākiem investīciju projektiem, kam šajā gadā bija atvēlēts finansējums un lemts tikt īstenotiem

Domes ārkārtas sēde nr.12

24.07.2019. 13:20
24.07.2019., plkst. 16:45

Rinda uz aizņēmumiem Valsts kasē kavēs projektu uzsākšanu

24.07.2019. 09:04

Jelgavas novada pašvaldība ir saņēmusi Lauku atbalsta dienesta apstiprinājumu projektu pieteikumiem, ar ko, piesaistot ELFLA projektu finansējumu, vairākos pagastos būtu iespējams labiekārtot aktīvās atpūtas un sporta laukumus. Kopējā summa visiem septiņiem pašvaldības iniciatīvas projektiem sasniedz 1 445 424 EUR. Publiskais jeb piesaistītais ES finansējums summējas 153 823 EUR apmērā, bet pašvaldības līdzfinansējums – 1 291 601 EUR.