+A A
Ceturtdiena, 9. Jūlijs, 2020
Asna, Asne, Zaiga

Pašvaldības ziņas

Domes sēde Nr.16

20.09.2019. 13:29

Apvienotā komiteju sēde Nr.7

13.09.2019. 13:11

18.09.2019., plkst. 15:00

Rekonstruē deinstucionalizācijas plānā iekļautos objektus

06.09.2019. 09:02

Jelgavas novada pašvaldībā šobrīd aktīvi notiek deinstitucionalizācijas (DI) plānā iekļauto pakalpojumu infrastruktūras attīstība – patlaban rekonstrukcijas darbi notiek trīs objektos, kur jau nākamgad kvalitatīvu un ģimeniskai videi pietuvinātu sociālo pakalpojumu varēs saņemt personas ar garīga rakstura traucējumiem, bērni un jaunieši, kuri mitinās aprūpes iestādēs.

Domes sēde Nr. 15

23.08.2019. 10:23

Mājražotāji un amatnieki aicināti pieteikties Ražas svētku gadatirgum 2019

22.08.2019. 16:39

Jelgavas novada pašvaldība sadarbībā ar SIA “Viesu līči” aicina Jelgavas novada un tuvējās apkārtnes amatnieku, mājražotājus un zemniekus uz tradicionālajiem Ražas svētkiem  28.septembrī no plkst. 10:00 līdz 15:00 pie kafejnīcas “Zemnieka cienasts” Jaunsvirlaukas pagastā.Jelgavas novada un tuvējās apkārtnes labumu tirgotāji, audzēji un amatnieki tiek laipni aicināti papildināt tirgus gaisotni ar savu pašu ražotu produkciju un amatniecības darinājumu tirgošanu, prezentēšanu un degustēšanu. Tirgošanās ar rūpnieciski ražotām plaša patēriņa precēm amatnieku un mājražotāju gadatirgū nav atļauta.

Domes ārkārtas sēde Nr.14

21.08.2019. 10:25
21.08.2019., plkst. 14:30

Apstiprina pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrādi

05.08.2019. 16:36

Jelgavas novada dome šī gada 31.jūlija domes sēdē apstiprināja zemes nomas pakalpojuma maksas cenrādi, ar kuru Jelgavas novada pagastu teritorijās noteikta zemes nomas pakalpojuma maksa gadā lauksaimniecības zemēm par 1 hektāru.

Domes sēde Nr.13

29.07.2019. 08:24
31.07.2019., plkst. 15:00

Pašvaldībai nākas atteikties no daudziem plāniem ceļu rekonstrukciju īstenošanai

24.07.2019. 16:29

1 486 927 EUR apmērā ELFLA projektam grants ceļu rekonstrukcijai Jelgavas novada trīs pagastos – Sesavā, Līvbērzē un Kalnciemā. No vienas puses, tas ir nepieciešams solis secīgi pēc projektu apstiprināšanas un iepirkumu noslēguma, no otras puses - pašreizējā valdības vilcināšanās ar aizņēmumu piešķiršanu no Valsts Kases, Jelgavas novada pašvaldībai liek apzināties, ka gan ES struktūrfondu, gan pašvaldības investīciju projektu īstenošana iestrēgst un var netikt uzsākta. Tas ir būtiski licis koriģēt visus plānus un veikt grozījumus šī gada pašvaldības budžetā, jau tagad atsakoties no vairākiem investīciju projektiem, kam šajā gadā bija atvēlēts finansējums un lemts tikt īstenotiem

Domes ārkārtas sēde nr.12

24.07.2019. 13:20
24.07.2019., plkst. 16:45

Rinda uz aizņēmumiem Valsts kasē kavēs projektu uzsākšanu

24.07.2019. 09:04

Jelgavas novada pašvaldība ir saņēmusi Lauku atbalsta dienesta apstiprinājumu projektu pieteikumiem, ar ko, piesaistot ELFLA projektu finansējumu, vairākos pagastos būtu iespējams labiekārtot aktīvās atpūtas un sporta laukumus. Kopējā summa visiem septiņiem pašvaldības iniciatīvas projektiem sasniedz 1 445 424 EUR. Publiskais jeb piesaistītais ES finansējums summējas 153 823 EUR apmērā, bet pašvaldības līdzfinansējums – 1 291 601 EUR.

Domes ārkārtas sēde Nr.11

22.07.2019. 17:06
24.07.2019., plkst. 14:40

Uzsāk deinstitucionalizācijas plānā iekļautās pakalpojumu infrastruktūras attīstības projektu

27.06.2019. 09:42

Jelgavas novada dome šodien domes sēdē izskatīs jau komiteju sēdē atbalstīto lēmumprojektu, kas paredz infrastruktūras nodrošināšanai deinstitucionalizācijas projektā ņemt aizņēmumu Valsts Kasē 986 254 EUR apmērā. 

Domes sēde Nr.10

21.06.2019. 09:44

Pašvaldības darba laiks svētku nedēļā

17.06.2019. 14:19

Jelgavas novada pašvaldības darba laiks pirmssvētku nedēļā no 2019.gada 17.jūnija līdz 21.jūnijam.

Apvienotā komiteju sēde Nr.4

14.06.2019. 08:22

19.06.2019., plkst. 15:00

Apstiprina kārtību, kādā tiek piešķirts pašvaldības līdzfinansējums vai priekšfinansējums Eiropas Savienības un citu fondu finansētiem projektiem

31.05.2019. 08:11

29. maijā Jelgavas novada domes sēdē apstiprināta vienota kārtība, kādā turpmāk tiks piešķirts pašvaldības līdzfinansējums vai priekšfinansējums Eiropas Savienības un citu fondu finansētiem projektiem, ko īsteno fiziskas personas, biedrības, nodibinājumi vai reliģiskās organizācijas, kā projekta labuma guvējus paredzot Jelgavas novada iedzīvotājus. 

Īstenos Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūves projektu

30.05.2019. 09:02

29. maijā Jelgavas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums par piedalīšanos projekta pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, nosakot projekta “Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve 2.kārta” īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru.

Domes sēde Nr.9

24.05.2019. 14:09
29.05.2019., plkst. 15:00

Apvienotā komiteju sēde nr.3

20.05.2019. 10:00

22.05.2019., plkst. 15:00