+A A
Otrdiena, 7. Aprīlis, 2020
Helmuts, Zina, Zinaīda

Pašvaldības ziņas

Pašvaldības darba laiks svētku nedēļā

09.04.2019. 14:38

Jelgavas novada pašvaldības darba laiks pirmssvētku nedēļā no 15.aprīļa līdz 18.aprīlim.

Domes ārkārtas sēde Nr.4

04.04.2019. 15:46
05.04.2019., plkst. 10:00

Pašvaldība palielina bērniņa piedzimšanas pabalstu

02.04.2019. 09:47

Jelgavas novada domes sēdē, 27.martā  izskatīts lēmumprojekts, kas paredz veikt grozījumus Jelgavas novada pašvaldības 2011. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”, palielinot pabalsta apmēru un paredzot, ka turpmāk ģimenei to būs tiesības saņemt, ja vismaz vienam no  bērna vecākiem deklarētā pamata dzīvesvieta ir Jelgavas novada administratīvajā teritorija neatkarīgi no deklarēšanās laika.

Slēgs Neklātienes vidusskolas Šķibes konsultāciju punktu

28.03.2019. 08:57

27.martā, Jelgavas novada domes sēdē atbalstīts lēmumprojekts par Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas Šķibes konsultāciju punkta slēgšanu.

Ņems aizņēmumus trīs būvniecības projektu realizēšanai

27.03.2019. 08:34

Jelgavas novada domes deputāti Finanšu komitejas sēdē izskatīja un uz šīs nedēļas domes sēdi virza lēmumprojektus, kas paredz Valsts Kasē ņemt aizņēmumus kopumā 904 908 eiro apjomā uzsākto būvniecības projektu noslēdzošo posmu realizēšanai.   

Domes sēde nr.3

25.03.2019. 08:24
27.03.2019., plkst.15:00

Novadā vairs nepiemēro maksu par kapavietu

18.03.2019. 09:29

Jelgavas novada domes priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu, kas, balstoties uz Satversmes tiesas spriedumu, paredz šobrīd vairs nepiemērot līdz šim ar domes lēmumu noteikto maksu par kapavietu un maksu par kapavietas rezervēšanu.

Komiteju sēdes 20.martā

18.03.2019. 09:12
  • plkst. 14:00 Labklājības un sociālo jautājumu komiteja
  • plkst. 14:15 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja
  • plkst. 14:30 Tautsaimniecības jautājumu komiteja
  • plkst. 15:00 Finanšu jautājumu komiteja

Jelgavas novada klientu apkalpošanas centros pieejams pilnvarotais e-pakalpojums

01.03.2019. 10:45

2019. gada 1. martā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumos Nr. 401 "Noteikumi par valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centru veidiem, sniegto pakalpojumu apjomu un pakalpojumu sniegšanas kārtību"".

Apstiprina Jelgavas novada 2019. gada budžetu

28.02.2019. 13:40

Jelgavas novada domes sēdē – 27. februārī apstiprināts pašvaldības tehniskais 2019. gada budžets. Ņemot vērā, ka valdība vēl nav pieņēmusi valsts budžetu, Jelgavas novada pašvaldība sava budžeta projektu izstrādājusi un apstiprina ar piesardzību gaidāmajiem valsts izvirzītajiem  nosacījumiem attiecībā uz noteiktajām prioritātēm vai priekšnoteikumiem pašvaldību aizņēmumiem. Tomēr kopumā budžeta projekts paredz vairākas pašvaldības investīcijas teritorijas attīstībai, iestrādāts būtisks palielinājums sociālās jomas atalgojumam, kā arī dalība vērienīgos projektos ar Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaisti. Pašvaldība šī budžeta projekta izstrādē ir viena no pirmajām Latvijā, kas ikvienu savu izdevumu pozīciju sasaistījusi ar rīcības virzieniem un noteiktajām prioritātēm rīcības vai investīciju plānā.

Dod priekšroku sporta zālei, iepauzējot ar baseina projektu

28.02.2019. 13:31

Jelgavas novada pašvaldība pārtrauc iepirkuma procedūru zemas enerģijas patēriņa ēkas “Elejas sporta halles un peldbaseina” būvniecībai un izskata iespēju konkrēto būvniecības ieceri īstenot vairākos posmos un dalītos projektos.

Domes sēde nr.2

22.02.2019. 10:55
27.02.2019., plkst.15:00
Protokols
Audioieraksts (1.daļa)
Audioieraksts (2.daļa)

Apvienotā komiteju sēde nr.1

18.02.2019. 08:17

20.02.2019., plkst. 15:00

Papildina un atjauno autoparku ar mikroautobusiem

14.02.2019. 09:24

Šī gada janvārī Jelgavas novada pašvaldība izsludināja iepirkuma konkursu par divu jaunu autobusu (17+1) iegādi. Noslēdzoties iepirkuma procedūrai, ir pieņemts lēmums slēgt līgumu ar vienīgo pretendentu - SIA “Dardedze K” par divu demo autobusu Ford Transit piegādi. Kopējā līguma summa -  79 670 eiro bez PVN.

Ja Tev ir pieejama noderīga informācija par dedzināšanas gadījumiem Valgundes pagastā – ziņo!

05.02.2019. 08:59

Saskaņā ar Valsts policijas izplatīto paziņojumu, 2. februārī, pēc pulksten 23.00, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas iecirknis saņēma informāciju par to, ka Valgundes pagastā deg saimniecības ēka. Saistībā ar šo gadījumu, policija ir uzsākusi kriminālprocesu un nozīmējusi ekspertīzi.

Domes sēde nr.1

25.01.2019. 12:43
30.01.2019., plkst.15:00

Ārstniecības personu mēnešalgu celšanai - papildu finansējums budžetā

24.01.2019. 09:51

Jelgavas novada domes deputāti 23. janvāra Finanšu jautājumu komitejas sēdē izskatīja un uz domes sēdi virzīja lēmumprojektu, kas paredz palielināt Jelgavas novada pašvaldības iestādēs nodarbināto ārstniecības personu atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 851 “Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem”.

Aktivizē “E-adresi” un sazinies ar pašvaldību elektroniski!

21.01.2019. 11:49

E-adrese ir bezmaksas rīks, kas, sākot ar 2018. gada jūniju, iedzīvotājiem un uzņēmumiem nodrošina iespēju elektroniskā formā sazināties ar valsts un pašvaldību iestādēm. Aktivizējot e-adresi, autorizētajai personai ir iespēja interneta vidē saņemt piekrītošus valsts un pašvaldības iestāžu oficiālos dokumentus, ko iepriekš bija nepieciešams saņemt klātienē vai ierakstītā sūtījumā pa pastu. Plānots, ka šāda sadarbības forma ekonomēs visu komunikācijā iesaistīto pušu laiku un resursus, jo, saskaņā ar Paziņošanas likumu, dokumenti, kas ir nosūtīti uz oficiālo elektronisko adresi, tiek uzskatīti par paziņotiem jau otrajā darba dienā pēc to nosūtīšanas.

Jelgavas novadā ievērojami palielinājies iedzīvotāju skaits vecuma grupā no 13 līdz 25 gadiem

21.01.2019. 10:24

Sākoties jaunajam gadam, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra apkopotajiem datiem, tiek veikta Jelgavas novada iedzīvotāju demogrāfisko rādītāju analīze. Savstarpēji salīdzinot vairāku gadu laikā iegūtos datus, pašvaldības speciālistiem ir iespēja izvērtēt novada attīstības virzienu prioritātes, kas varētu motivētu tieši mainīgās iedzīvotāju vecuma grupas, fiksēt un saglabāt Jelgavas novadu kā savu deklarēto dzīvesvietu, tāpat arī iedvesmotu citus cilvēkus pārcelties uz dzīvi novadā.

Komiteju sēdes 23.janvārī

21.01.2019. 08:33
  • plkst. 14:15 Labklājības un sociālo jautājumu komiteja
  • plkst. 14:30 Tautsaimniecības jautājumu komiteja
  • plkst. 15:00 Finanšu jautājumu komiteja