Dzimtsarakstu nodaļa

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju un pamatojoties uz MK 2020.gada 23.oktobrī pieņemtiem noteikumiem Nr. 646 “Grozījumi MK 2020.g. 9.jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” no 07.04.2021. pakalpojumus klātienē veicam tikai pēc iepriekšēja pieraksta - tiek veikta dzimšanas un miršanas fakta reģistrācija.

Lūgums sazināties ar mums telefoniski: dzimtsarakstu nodaļa +371 29104956; 63012255; nodaļas vadītāja +371 20243211 vai epastādzimtsaraksti@jelgavasnovads.lv .

Dzimtsarakstu nodaļa nodrošina apmeklētāju pieņemšanu klātienē:

Atkārtotu apliecību, izziņu pieprasīšanu lūdzam veikt izmantojot portālu www.latvija.lv vai ar drošu elektronisko parakstu iesniegumu sūtot uz e-pastu dzimtsaraksti@jelgavasnovads.lvobligāti norādot savu kontakttālruni.


Iedzīvotāju pieņemšanas laiki:

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja: Anda Strautniece