Ceturtdiena, 17. Jūnijs, 2021
Artis, Artūrs

Noskaidroti novada labākie skolēni “skatuves runas” konkursā

31.01.2017

Izmantojot vārda mākslas spēku, lai izkoptu skolēnos nacionālo identitāti, emocionālo un radošo pašizpausmi, noslēdzies ikgadējais skolēnu skatuves runas un literāro uzvedumu konkurss Jelgavas un Ozolnieku novadā. Tajā piedalījās 54 skolēni no pirmās līdz divpadsmitajai klasei, pārstāvot četras Ozolnieku novada un 12 Jelgavas novada skolas. 

Katrs skolēns uz konkursu bija sagatavojis 2 priekšnesumus: vienu dzejas un vienu prozas darbu.  Uzstāšanos vērtēja Tērvetes novada amatierteātra režisore Dzintra Zimaiša un Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas teātra  režisore Elīna Apsīte. Pēc pirmā priekšnesuma noklausīšanās uz otro kārtu tika izvirzīti 16 skolēni, no kuriem 9 ieguva II pakāpes diplomus, bet 7 I pakāpes diplomus.

I pakāpes diplomus un tiesības pārstāvēt novadu Zemgales reģiona skatē Bauskas Bērnu un jauniešu centrā 2017. gada 21. martā izcīnīja seši Jelgavas novada un viens Ozolnieku novada skolēns:

  • Vilces pamatskolas 1. klases skolnieks Alekss Renārs Dubra;
  • Aizupes  pamatskolas 2. klases skolnieks Gustavs Zeidmanis;
  • Salgales pamatskolas  2. klases skolniece Karlīna Ikše;
  • Šķibes pamatskolas 2. klases skolniece Marita Cirša;
  • Kalnciema vidusskolas 3. klases skolniece Alīna Ivanova;
  • Sesavas pamatskolas 5. klases skolnieks Renārs Beķeris;
  • Vircavas vidusskolas 11. klases skolnieks Kristians Valentinovičs.

Priekšnesumos tika vērtēta domas atklāsme, kontakts ar klausītāju, skaidra dikcija un skaņas artikulācija, kā arī citi mākslinieciskie kritēriji.  

"Šogad konkursam pieteicās ievērojams dalībnieku skaits. Man patiess prieks, ka ar konkursa palīdzību skolēnos tiek sekmēta arī interese par latviešu un pasaules literatūras mantojumu un devums latviešu nacionālās kultūras veidošanā. Ieteicamo tēmu loks bija ļoti plašs: es pats, valoda, ģimene, mans novads/pilsēta, brīvība, Tēvzeme - būtībā viss, kas ir svarīgs pašam bērnam. Kā vienmēr, dalībnieki tika aicināti pārskatīt to rakstnieku un dzejnieku darbus, kuriem šogad svinam apaļu jubileju. Tāpēc arī mūsu novadu konkursā daudz skanēja J.Jaunsudrabiņa, M.Zālītes, P.Brūvera, J.Osmaņa un I.Indrānes darbi.  Protams, bija arī daudzu citu rakstnieku un dzejnieku darbi," stāsta Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes interešu izglītības metodiķe Ineta Freimane.