Pirmdiena, 12. Aprīlis, 2021
Jūlijs, Ainis

Iniciatīva “Nacionālo dārgumu jaunatklāšana” aizsāk jaunu sezonu un sumina aktīvākos jaunatklājējus

06.09.2017

Latvijas valsts simtgades svinību programmā iekļautās Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu jauniešu iniciatīva “Nacionālo dārgumu jaunatklāšana’’ 1.septembrī svinēja ne tikai noslēdzošā posma sākumu, bet arī godināja aktīvākos jaunatklājējus aizvadītajā mācību gadā. Panākumiem bagātākās klases tika godinātas ar īpašām piedzīvojumu balvām savā pilsētā vai novadā. Trīs klašu kolektīvi saņēmuši īpašu Latvijas valsts prezidenta kundzes, iniciatīvas patroneses Ivetas Vējones atzinību. Šo klašu jaunieši oktobrī viesosies Rīgas pilī, lai dotos īpašā ekskursijā un pārspriestu savus Latvijas apceļošanas iespaidus ar patroneses kundzi.

Šajā mācību gadā skolēni ir aicināti apmeklēt ne tikai 20 iniciatīvā iekļautos nacionālos dārgumus, pieteikt un apmeklēt lokālos dārgumus Jelgavas pilsētā, Jelgavas un Ozolnieku novados, bet arī veidot jaunus lokālas nozīmes objektus un atjaunot esošos dārgumus jaunā kvalitātē.

Aizvadītā mācību gada ietvaros klašu kolektīvi pieteica gandrīz 800 lokālos dārgumus un veica vairāk nekā 6000 uzdevumus. Ja pirmajā gadā uzsvars tika likts uz nacionālajiem dārgumiem, otrajā iniciatīvas gadā uz lokālajiem dārgumiem, bet noslēdzošajā gadā uz nacionālajiem dārgumiem un lokālas nozīmes objektu atjaunošanu un jaunu objektu izveidi.  Kopumā iniciatīvas portālā reģistrējušās 241 klase no 22 izglītības iestādēm Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadiem. Šajā iniciatīvā aktīvākās klases tiek apbalvotas ar lokāliem piedzīvojumiem. Iniciatīvas otrajā norises gadā, pateicoties vērā ņemamajiem rezultātiem, tika lemts apbalvot ne tikai vienu aktīvāko klasi katrā klašu grupā, bet divas, balvas pasniedzot izlaidumos vai pirmajā septembrī.

Jelgavas novada mazajā un vidējā līgā visaktīvākās klases 2016./2017. mācību gadā bija no Kalnciema vidusskolas. Mazajā līgā, jaunatklājot 93 objektus, ierindojās 2016./2017. mācību gada 1. klase, bet ar 80 objektiem – 3.klase. Šīs klases apbalvotas ar viesošanos ‘’Svētes maizē’’ un iespēju iepazīt maizes cepšanas latviskās tradīcijas. Vidējā līgā 293 objektus 2016./2017. mācību gadā apmeklēja 7. klase, bet šajā grupā ļoti aktīvi darbojusies arī 6.klase. Abas klases kā atzinību saņēmušas viesošanos z/s ‘’Blūdži’’ pie siera meistares Ināras Mālkalnes. 7. klases audzēkņi saņēmuši iniciatīvas Patroneses atzinību par aktīvu dalību iniciatīvā, kā arī uzaicinājumu uz ekskursiju un neformālām sarunām Rīgas pilī. Savukārt, lielajā līgā uzvarējusi Vircavas vidusskolas 2016./2017. mācību gada 10.klase, kas baudīs tējas pēcpusdienu ‘’Piparmētru namiņā’’ kopā ar Lolitu Dugu un būs tikšanās ar kādu nozīmīgu cilvēku.

Nacionālo dārgumu jaunatklāšanas procesa noslēgumā skolēni pasniegs dāvanu Latvijai – laika kapsulu, kurā būs laba vēlējumi valstij un dokumenti par iniciatīvas norisi. Šī laika kapsula, kas tiks dāvāta Valsts prezidentam 2018.gadā, būs dāvana Latvijai nākotnē, ar vēlējumu to atvērt valsts 150. dzimšanas dienā, tādējādi ikviens iniciatīvā iesaistītais kļūst ne tikai par nākotnes, bet arī vēstures vēstnesi. Uz šo brīdi laika kapsulai sagatavoti vairāk nekā 6000 attēli no jauantklāšanas procesa un 150 vēlējumi Latvijai!

Jāatzīmē, ka trešā posma ietvaros klašu kolektīviem ir iespēja iepazīt nacionālās un lokālās nozīmes objektus un veikt tajos iekļautos uzdevumus, vienlaikus sacenšoties par balvām. Īpaši klašu kolektīvi tiek aicināti sakopt un veidot jaunus lokālas nozīmes objektus.  Iniciatīvā iespējams iesaistīties jebkurā laikā līdz 2018.gada maijam. Iniciatīvas patronese apsveikumā noslēdzot otro un uzsākot noslēdzošo iniciatīvas posmu vēl, lai šī iniciatīva ikvienam ļauj sevi apzināties kā vēstures un nākotnes veidotājus!

Latvijas valsts simtgades svinības notiks laikā no 2017.gada līdz 2021.gadam. Latvijas valsts simtgades svinību galvenais vēstījums ir „Es esmu Latvija”, akcentējot, ka Latvijas valsts galvenā vērtība ir cilvēki, kuri ar savu ikdienas darbu veido tās tagadni un kopā ar jauno paaudzi liek pamatus rītdienai. Skolu jaunatnes iniciatīva „Nacionālo dārgumu jaunatklāšana” ir viena no Latvijas valsts simtgades svinību norisēm.

 
Informāciju sagatavoja:
Elīna Miķelsone
Iniciatīvas ''Nacionālo dārgumu jaunatklāšana'' vadītāja