Piektdiena, 25. Jūnijs, 2021
Maiga, Milija

Studēt ar pilnu jaudu: trīs stipendiātes, kuras spēj vairāk

03.01.2020

Stipendija ir sava veida atspēriena punkts un iedrošinājums jauna ceļa sākumam. Pērnā gada novembrī Jelgavas novada pašvaldības stipendijas ieguvēju lokam ir pievienojušās trīs aktīvas, uzņēmīgas un talantīgas jaunietes, kuras ar jaunu sparu un degsmi ir uzsākušas bakalaura studijas – iepazīstiet Justīni Dižpēteri, Kristu Ļūmani un Annu Oseņņikovu!

Gadu no gada Jelgavas novada pašvaldība rūpējas par spožāku novada jauniešu nākotni un augstākās izglītības iegūšanas iespējām. Kopš 2012. gada sadarbībā ar Latvijas Universitātes fondu spēcina piederību savam dzimtajam novadam un Latvijai – astoņu gadu laikā ir atbalstīti 23 talantīgākie novada jaunieši. Daļa no tiem ir uzsākuši veiksmīgu karjeru, bet daļa vēl turpina gūt zināšanas augstākajā līmenī.

Ar aizrautību par tautas kultūru

Viena no stipendijas ieguvējām 2019./2020. akadēmiskajā gadā ir Justīne Dižpētere, kuras saknes atrodamas Elejā. Mācoties Līvbērzes vidusskolā, novada un valsts līmenī gūtas daudzas nozīmīgas atzinības un godalgas ar valodniecību un mākslu saistītā jomā. J. Dižpētere ir ieguvusi 1. vietu Latviešu valodas aģentūras rīkotajā konkursā "Kas manu tautu dara stipru", un viņas darbs ir iekļauts speciāli veidotajā grāmatā. “Uzskatu, ka garīgās pasaules apzināšanās katra ikdienā un pašizaugsmē ir tikpat svarīga kā ticība eksaktām zinātnēm un nodošanās fiziskam darbam, vēlos padziļināti iegūt zināšanas par kultūras un mākslu vēsturi un teoriju, lai pēc studiju beigšanas varētu tās izmantot kultūras nozīmes un ietekmes izskaidrošanā arī citiem. Domāju, ka īpaši latviešu tautai vajadzētu apzināt ne tikai savu vēsturi, bet arī folkloras mantojumu, jo tieši tas bieži vien mūs ir glābis no pagrimuma laikā, kad tikusi uzspiesta sveša vara un tās tradīcijas,” tā Dižpētere, kura uzsākusi pamatstudijas Latvijas Kultūras akadēmijas bakalaura studiju programmā “Kultūras un mākslu studijas”.

Atstāt pēc sevis ko paliekošu

Viņu raksturo liels enerģijas lādiņš, erudīcija, vēlme palīdzēt un regulāra līdzdalība brīvprātīgajā darbā, augsti sasniegumi kā novada, tā valsts nozīmes olimpiādēs un pasākumos dažnedažādās zinātņu jomās – tā ir Krista Ļūmane no Vircavas pagasta Oglaines. Šogad, pabeidzot Vircavas vidusskolu, ar lielu uzņēmību uzsākusi ārstniecības studijas Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē. “Es gribu dziedāt, dejot, iedvesmot, paspēt, iemācīties, palīdzēt, gūt pieredzi, ceļot, organizēt, sniegt padomu, būt par atbalstu, draudzēties, pamācīt, izlasīt, nospēlēt, uzsmaidīt, paspēt izgulēties un būt patiesi laimīgai, taču diennaktī ir vien šīs izslavētās 24 stundas, kuru man ir daudz par maz. Es gribu būt labs ārsts, es gribu, lai pacienti man uzticas un ir priecīgi mani satikt,” tā savā entuziasmā dalās topošā mediķe K. Ļūmane. Turklāt jauniete mudina arī citus studētgribētājus pieteikties stipendijai nākamajā gadā, jo tas var būt pirmais solis pretim prasmei uzdrīkstēties un izaicināt sevi.

Disciplīna un talants mācīties

Stipendiāte Anna Oseņņikova par savām mājām sauc Līvbērzi. Mācības Jelgavas Valsts ģimnāzijā vainagojušās par augstiem sasniegumiem, saņemot sudraba nozīmīti, novada vārda nešanu nacionālā līmenī, izcilību un ar skaidru mērķi savu nākotni saistīt ar medicīnu. Vienmēr bijusi aktīva, turklāt jau vidusskolas laikā ir absolvējusi LU Jauno mediķu skolu. A. Oseņņikova atzīst, ka jau skolas gados centusies gūt pēc iespējas plašāku redzesloku dažādās jomās un virzienos, un uzsākusi studijas LU Medicīnas fakultātes 2. līmeņa augstākās izglītības programmas “Ārstniecība” 1. kursā. Jauniete uzskata, ka dažādība ne tikai paplašina cilvēka redzesloku, bet arī sniedz pilnības sajūtu sevī un paver daudz vairāk iespēju nekā vienveidīgs dzīvesveids. Lai šo visu apvienotu, viņa sevi ir izaudzinājusi par atbildīgu cilvēku, kas disciplinēti sekos sastādītajai rutīnai un plānam, bet arī viegli un mierīgi attieksies pret situāciju, kad plāns kaut kādu iemeslu dēļ neizdodas.

Turpinājums vēl sekos

Visas stipendiātes – Justīne Dižpētere, Krista Ļūmane un Anna Oseņņikova – ir pateicīgas savam novadam par šo ieguldījumu akadēmiskajā un personīgajā izaugsmē. Jaunās studentes atzīst, ka saņemtais atbalsts ir papildus stimuls darīt un darboties vēl jaudīgāk, un ir gandarītas, ja, pateicoties Jelgavas novada pašvaldības gādībai, spēs nodrošināt visu nepieciešamo vēl kvalitatīvam studiju procesam.

Jelgavas novada stipendiju 2019./2020. akad. gadā turpina saņemt Liene Roziņa, Agneta Veinberga, Artis Galvanovskis, Romans Ivaškevičs, Gerda Poota, Madara Ratniece, Līva Freiberga, Samanta Ose un Līva Jansone.

Par Latvijas Universitātes fondu

Jau kopš 2004. gada Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas, tā investējot Latvijas nākotnē. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Publicitātes bilde: Jelgavas novada pašvaldības pārstāvji sveic Jelgavas novada pašvaldības stipendijas ieguvējas 2019./2020. akad. gadā. No kreisās: Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune, stipendiātes Anna Oseņņikova, Krista Ļūmane un Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un sporta jautājumos Aija Tračuma. Foto: Dita Gudrā

Latvijas Universitātes fonds