Trešdiena, 12. Maijs, 2021
Valija, Ina, Ināra, Inārs

Attālinātais mācību process Jelgavas novadā

24.03.2020

Jelgavas novada skolās 23.martā tāpat kā visā Latvijā pēc pavasara brīvlaika atsākās mācības,  taču šoreiz – attālināti, lai ierobežotu vīrusa Covid-19 izplatību.

Skolu direktoriem, direktoru vietniekiem un skolotājiem brīvlaika nedēļa bija spraigs darba laiks, kad vajadzēja saprast, izdomāt un vienoties, kā notiks attālinātā mācīšanās.

Jau piektdien, 20. martā, visas skolas sniedza informāciju Izglītības pārvaldei par to, kādu kārtību izstrādājušas, lai varētu īstenot mācīšanu un mācīšanos mājās.

Noteikti jāpiebilst, ka Jelgavas novada skolām  ir laba pieredze dažādu IT rīku un mācību platformu izmantošanā efektīva mācību procesa nodrošināšanai. Gan mūsu pirmsskolas, gan skolas saziņai ar skolēniem, skolēnu vecākiem izmanto E-klasi, kur ir pieejams klases žurnāls, skolēna dienasgrāmata un e-pasts. Skolām ir daudzu gadu pieredze mācību platformas uzdevumi.lv izmantošanā. Otro gadu novada skolotāji, skolēni un vecāki var izmantot izdevniecības LIELVĀRDS mācību platformu soma.lv .

Daudzi mūsu novada skolotāji izmanto arī citus digitālos rīkus, kas pieejami bez maksas: Google drive, Padlet, Nearpod, Kahoot u.c.

Šobrīd, atbalstot izglītības darbiniekus un  skolēnus, daudzi digitālo rīku izstrādātāji ļauj izmantot savas mācību platformas par brīvu, piemēram, letonika.lv, māconis.zvaigzne.lv .

Gatavojoties attālinātajām mācībām, brīvlaika nedēļā klašu audzinātāji kopā ar skolu E -klases administratoriem pārliecinājās, vai visiem skolēniem un viņu vecākiem ir E-klases paroles. Tika veidotas jaunas WhatsApp grupas, lai skolēniem, skolotājiem un vecākiem būtu dažādas saziņas iespējas.

Jelgavas novada skolas dažādi plānojušas pirmo mācību nedēļu. Ir skolas , kas piedāvā skolēniem mācību plānu, kurā mācību priekšmetu stundas apvienotas blokos, kas sadalīti pa nedēļas dienām. Dažas skolas pagaidām piedāvā skolēniem mācīties, balstoties uz ierasto mācību priekšmetu stundu sarakstu. Skolēniem ir iespēja saņemt attālinātas konsultācijas gan no mācību priekšmetu, gan pagarinātās grupas, gan citiem pedagogiem. Skolu izstrādātajās kārtībās ir norādīts laiks, līdz cikiem ir iespēja sazināties ar skolotājiem. Skolēnu patstāvīgi paveikto darbu iesniegšanas termiņu norādīs mācību priekšmetu skolotāji.

Ja skolotājs redzēs, ka skolēns nav iesūtījis darbu, nav atsaucies e - pastā vai WhatsApp tērzētavā, tad drīkstēs atzīmēt, ka skolēns nav bijis skolā. Tāpēc vecākiem noteikti vajadzētu informēt klases audzinātāju, ja bērns ir saslimis, vai ir kādi citi iemesli, kādēļ nav varējis piedalīties attālinātajās mācībās.

Noteikti jāpiebilst, ka īstenojot attālināto mācīšanos, ļoti liela nozīme ir vecāku atbalstam, bez kura bērni nevarēs iztikt.

Šobrīd visi esam nezināmā priekša. Tas ir gan satraucoši, gan interesanti. Domājot par attālināto mācīšanu un mācīšanos, pedagogi, kas vēl šaubījās par  jaunā mācību standarta (kura ieviešana skolās sāksies ar 2020.gada 1.septembri) un jaunās pieejas mācībām aktualitāti, droši vien ir sapratuši, ka mūsdienu globalizētās pasaules realitātē  pašvadīta mācīšanās, radošums, digitālās prasmes ir noteikti nepieciešamas. Tāpēc šo izaicinājumu – attālināta mācīšana un mācīšanās – varam uztvert kā mūsu sagatavošanos jaunā mācību standarta īstenošanai vai arī diagnostiku pirms tā ieviešanas.

Informāciju sagatavoja:
Vivita Eiklone
Izglītības pārvaldes speciāliste izglītības satura un programmu jautājumos