Piektdiena, 17. Septembris, 2021
Vera, Vaira, Vairis

Aktualitātes

Valgundē iecerēts izveidot jaunu bērnudārza grupu

Valgundē iecerēts izveidot jaunu bērnudārza grupu

31.05.2021. 10:46

Jelgavas novada pašvaldība, izskatot Budžeta komisijā Kalnciema vidusskolas ierosinājumu, atbalstījusi papildus pirmsskolas grupas izveidi. Jauno ieceri plānots īstenot līdz ar jaunā -  2021./2022. mācību gada sākumu. Budžeta komisija akceptēja finanšu līdzekļu piešķiršanu gan jaunu amatu izveidei, gan pirmsskolas grupas inventāra iegādei.

Zemgales reģiona mācību iestādes savāc pārstrādei 90,103 tonnas makulatūras

Zemgales reģiona mācību iestādes savāc pārstrādei 90,103 tonnas makulatūras

24.05.2021. 15:42

Noslēgusies “Zaļā josta” rīkotā makulatūras vākšanas konkursa “Tīrai Latvijai” 2020./2021. mācību gada sezona. Spītējot attālinātajām mācībām un citiem ierobežojumiem, kuru dēļ fiziska makulatūras vākšana bija apgrūtināta, konkursā piedalījās 349 izglītības iestādes, pārstrādi nododot 587,972 tonnas makulatūras. Zemgales reģionu konkursā pārstāvēja 63 izglītības iestādes, pārstrādei nogādājot 90,103 tonnas makulatūras.

Staļģenē un Elejā iecerēts realizēt izglītības iestāžu investīciju projektus

Staļģenē un Elejā iecerēts realizēt izglītības iestāžu investīciju projektus

20.05.2021. 10:47

Jelgavas novada domes deputāti 19.maija Apvienotajā komiteju sēdē izskatīja un virzīja uz domes sēdi lēmumprojektu par trīs izglītības investīciju projektu iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai. Pozitīva lēmuma gadījumā plānots Staļģenes vidusskolai labiekārtot pirmsskolas grupu un jaunāko klašu aktivitāšu laukumu un izveidot pie skolas jaunu multifunkcionālu sporta laukumu, savukārt Elejas vidusskolas sākumskolai labiekārtot teritoriju. Pašreiz precīzas aizņēmuma summas vēl nav zināmas, jo šobrīd nav noslēgušās visu trīs projektu iepirkuma procedūras, bet pašvaldības speciālisti, veicot ekonomiskos aprēķinus paredz, ka nepieciešamais aizņēmuma apmērs veidosies ap 959 462 EUR.

Sākusies skolēnu elektroniskā reģistrācija dalībai NVA vasaras nodarbinātības pasākumā

Sākusies skolēnu elektroniskā reģistrācija dalībai NVA vasaras nodarbinātības pasākumā

17.05.2021. 08:39

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) mājaslapā ir sākusies skolēnu elektroniskā reģistrācija dalībai NVA īstenotajā skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā. 

Līvbērzes pamatskolas pedagogi īsteno virtuālu mobilitāti

Līvbērzes pamatskolas pedagogi īsteno virtuālu mobilitāti

13.05.2021. 14:37

Lai gan 2021. gads ir iesācies dažādu ierobežojumu un mājsēdes ēnā un projektos novērojama nogaidoša, tālākās situācijas attīstību vērojoša pozīcija, tomēr Līvbērzes pamatskolas pedagogi nesnauž un turpina strādāt pie Erasmus+ projektā “Skolēnu runātprasmes uzlabošana” (Eng: Closing the Word Gap, 2019-1-UK01-KA229-061373_3) ieplānoto aktivitāšu īstenošanas.

Skolēnu vasaras nodarbinātība

Skolēnu vasaras nodarbinātība

11.05.2021. 15:00

Lai veicinātu skolēnu īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt prasmes, iemaņas un pieredzi, skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs, arī šogad varēs reģistrēties dalībai vasaras nodarbinātības pasākumam.

Visvairāk pieteikumu šogad saņemti dalībai centralizētajā eksāmenā matemātikā

Visvairāk pieteikumu šogad saņemti dalībai centralizētajā eksāmenā matemātikā

07.05.2021. 12:43

Nākamajā nedēļā vispārējo izglītības iestāžu skolēni un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi kārtos noslēguma pārbaudījumus par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu. Pagājušajā nedēļā, 29. aprīlī, valdība apstiprināja grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kas nosaka noslēguma pārbaudījumu par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu norisi klātienē. Kopumā gan uz obligātajiem, gan izvēles eksāmeniem saņemti 57 040 pieteikumi.

Lemj par Aizupes pamatskolas paplašināšanu ar mērķi būvēt pirmsskolas ēku

Lemj par Aizupes pamatskolas paplašināšanu ar mērķi būvēt pirmsskolas ēku

07.05.2021. 09:51

Jelgavas novada dome aprīļa domes sēdē atbalstīja lēmumprojektu, kas paredz šogad aizsākt tehniskā būvprojekta izstrādi Aizupes pamatskolas paplašināšanai, paredzot pirmsskolas ēkas un dabaszinātņu, tehnoloģiju telpu plānojumu risinājumus. Izstrādātais pašvaldības investīciju projekts šobrīd iesniegts Vides aizsardzības un reģionālajai attīstības ministrijai (VARAM) izvērtēšanai, lai pretendētu uz valsts aizņēmuma saņemšanu 153 000 EUR apmērā. Lai jaunā būve maksimāli harmoniski iekļautos zemes vienībā līdzās Aizupes pamatskolas ēkai, ņemot vērā tās vēsturisko vērtību un arī ekoskolas statusu, kā arī vienlaikus būtu gan daudzfunkcionāls, moderns un inovatīvs arhitektūras risinājums, pašvaldība jau tuvākajā laikā plāno izsludināt atklātu metu konkursu.

Attālinātās mācīšanās plusi un mīnusi – ko vēsta skolēnu atziņu konkurss?

Attālinātās mācīšanās plusi un mīnusi – ko vēsta skolēnu atziņu konkurss?

30.04.2021. 09:08

Skolēnu atziņu konkursa “Mācos pats!”, kas tika rīkots ar mērķi noskaidrot pašu skolēnu sajūtas, grūtības un ieguvumus no attālinātajām mācībām, rezultāti liecina – skolēniem šis laiks ir trauksmains un emocionāls. Tomēr, par spīti tam, daudzi bērni un jaunieši saredz šai situācijai arī gaišās puses un ir iemācījušies daudz jauna.

Latvijā svin Demokrātijas nedēļu

Latvijā svin Demokrātijas nedēļu

29.04.2021. 12:08

No 1.- 9. maijam Latvijā svina Demokrātijas nedēļu, kas noslēdzas Eiropas dienā - 9. maijā. Par vienu no Eiropas dienas tradīcijām ir kļuvis tiešsaistes tests "Eiropas eksāmens". Tajā 7., 8., 9. maijā www.esmaja.lv aicina piedalīties ikvienu, sākot no 1. klases līdz sirmam vecumam.

Apbalvos novada skolēnus par izciliem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs

Apbalvos novada skolēnus par izciliem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs

29.04.2021. 08:37

Vairāku simtu skolēnu konkurencē Jelgavas novada skolēni 2020./2021. mācību gadā uzrādījuši labus sasniegumus mācību priekšmetu olimpiādēs, kā arī zinātnisko darbu skatēs. Šogad epidemioloģiskās situācijas dēļ mācību gada noslēgumā tāpat kā pagājušā gada pavasarī svinīgā apbalvošanas ceremonija mācību priekšmetu olimpiāžu un profesionālo konkursu laureātu viņu vecāku un skolotāju godināšanai netiks organizēta, bet tomēr  59 centīgie un talantīgie jaunieši  un 34 viņu skolotāji  saņems Jelgavas novada  pašvaldības vai Jelgavas novada Izglītības pārvaldes Atzinības rakstus, pateicības un naudas balvas atbilstoši Jelgavas novada domes 28. aprīļa pieņemtajam domes lēmumam.

Apstiprināta Vilces pamatskolas direktore

Apstiprināta Vilces pamatskolas direktore

28.04.2021. 16:20

Jelgavas novada dome 28. aprīļa domes sēdē izskatīja un vienbalsīgi atbalstīja lēmumprojektu par direktora apstiprināšanu Vilces pamatskolā. Izglītības iestādi turpmāk vadīs Zanda Reinvalde, kas pēc ilggadējās iepriekšējās skolas direktores Dzidras Simanovičas darba uzteikuma, jau kopš 2019. gada nogales bija direktores pienākumu izpildītāja. 

Staļģenes vidusskolas pedagogi piedalās apmācībās “STEM mācīšanās dabā”

Staļģenes vidusskolas pedagogi piedalās apmācībās “STEM mācīšanās dabā”

28.04.2021. 09:02

No 26. – 28.aprīlim Staļģenes vidusskolas pedagogi kopā ar Palade skolas (Igaunija), Topoloveni skolas (Rumānija) un OOU Lazo Angelovski (Ziemeļmaķedonija) kolēģiem piedalās virtuālā mobilitātē – pedagogu apmācībās “STEM mācīšanās dabā”.

Šonedēļ 9.klases skolēni kārto obligātos diagnosticējošos darbus latviešu valodā un matemātikā

Šonedēļ 9.klases skolēni kārto obligātos diagnosticējošos darbus latviešu valodā un matemātikā

28.04.2021. 08:54

Līdzīgi kā pagājušajā mācību gadā, arī šogad ir mainīta kārtība, kādā 9.klašu skolēni pabeigs pamatskolu. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, tika atcelta eksāmenu norise, tā vietā skolēni veic diagnosticējošos darbus un mācību gadu pabeigs ar vērtējumu gadā. 9.klases skolēni, kuri mācās mazākumtautību izglītības programmās, varēja izvēlēties un kārtot eksāmenu latviešu valodā.

Kā mamma saviem bērniem organizē pašvadītu mācīšanos Jelgavas novadā

Kā mamma saviem bērniem organizē pašvadītu mācīšanos Jelgavas novadā

22.04.2021. 15:00

“Labums un grūtums ir tajā, ka es labāk esmu ieraudzījusi savus bērnus izglītības procesā,” par attālināto mācību vadīšanu mājās saviem 1. un 6. klases skolēniem teic mamma Egita Matulēna. Viņa atklāj, ka dēliem Gustavam un Mikam atbalstu mācībās sniedz, izmantojot pašvadītas mācīšanās metodes. “Tas nozīmē ļaut nopelnīt arī vieninieku. Kļūdīties,” paskaidro mamma.

Tuvojas eksāmenu laiks

Tuvojas eksāmenu laiks

20.04.2021. 13:11

Tuvojoties 2020./2021.mācību gada noslēgumam, ir jāzina daži svarīgākie datumi, kas saistīti ar mācību beigām, mācību gada noslēgumu un eksāmeniem.

Vairākās izglītības iestādēs aizvadītas brīvdabas mācības

Vairākās izglītības iestādēs aizvadītas brīvdabas mācības

15.04.2021. 14:33

Šonedēļ daļā Jelgavas novada izglītības iestāžu uzsāktas pirmās brīvdabas mācību stundas. Pirmās mācību stundas konkrētām klasēm ārtelpās notika 12. aprīlī Kalnciema vidusskolā un Sesavas pamatskolā. Savukārt 15. un 16. aprīlī āra nodarbībām sagatavojušās arī Vilces pamatskola un Elejas vidusskola.

Jauniešu programmēšanas konkurss "Iegriez pasauli!"

Jauniešu programmēšanas konkurss "Iegriez pasauli!"

12.04.2021. 16:51

Klimata pārmaiņas kopā ar koronavīrusa pandēmijas izraisītajām sekām, ir cēloņi planētas ekonomikas un ekoloģijas kritiskam stāvoklim. Lai mēs nākotnē varētu uzlabot savas dzīves kvalitātes līmeni, nepieciešams atrast jaunu pieeju gan mūsu ekosistēmai, gan planētas kopējiem resursiem. Aprites ekonomika ir viens no procesiem, kā veicināt resursu efektīvāku izmantošanu, samazināt atkritumus un pāriet uz ilgtspējīgāku ražošanu.

Ēnu diena 2021 norisināsies virtuāli

Ēnu diena 2021 norisināsies virtuāli

12.04.2021. 15:30

Šogad “Ēnu diena” tiek pārnesta tiešsaistes vidē, kur uzņēmēji satieksies ar jauniešiem caur virtuālajām mācību ekskursijām. Aicinām jauniešus 20.aprīlī no plkst. 10.00 – 11.30 uz sarunu ar četriem novada uzņēmējiem, kuri tiešsaistē iepazīstinās ar savu profesiju un nozari.

Tiešsaistes seminārs par diagnosticējošo darbu norisi un vērtēšanu 9.klasei

Tiešsaistes seminārs par diagnosticējošo darbu norisi un vērtēšanu 9.klasei

25.03.2021. 14:55

Valsts izglītības satura centrs aicina skolotājus, skolēnus un vecākus uz tiešsaistes semināru par diagnosticējošo darbu norisi un vērtēšanu 9.klasei  2020./2021. mācību gada noslēgumā.