Svētdiena, 11. Aprīlis, 2021
Hermanis, Vilmārs

Aktualitātes

Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola izsludina audzēkņu uzņemšanu

Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola izsludina audzēkņu uzņemšanu

02.07.2019. 14:19

 Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskolā iespējams iegūt profesionālo izglītību bez maksas: bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem (strādājošajiem, bezdarbniekiem u.c. interesentiem). Iespēja dzīvot dienesta viesnīcā! Skolas attālums no Jelgavas 20 km,  savukārt no Rīgas 65 km.

Aizvadīta Jelgavas novada skolēnu vēstures un novadpētniecības nometne “Laipa”

Aizvadīta Jelgavas novada skolēnu vēstures un novadpētniecības nometne “Laipa”

02.07.2019. 10:03

Vasara – nometņu laiks. Arī Jelgavas novada skolēniem tiek piedāvātas vairākas pašvaldības organizētas  atpūtas un piedzīvojumu nometnes. No 17.-21.jūnijam Vircavas vidusskolas Platones filiālē notika  gadskārtējā Jelgavas novada skolēnu vēstures un novadpētniecības nometne “Laipa”.

Skolēni nometnē ‘’Drosme + spējas = UZŅĒMĒJSPĒJAS’’ rada biznesa idejas un meklē savu sapņu profesiju

Skolēni nometnē ‘’Drosme + spējas = UZŅĒMĒJSPĒJAS’’ rada biznesa idejas un meklē savu sapņu profesiju

14.06.2019. 09:02

Pirmajā jūnija nedēļā skolēni no dažādām Jelgavas novada skolām piedalījās un aktīvi līdzdarbojās karjeras attīstības atbalsta nometnē “Drosme+Spējas=UZŅĒMĒJSPĒJAS”, kura norisinājās Zaļenieku pagasta studentu hostelī “Zaļā muiža”. Nometnes laikā jauniešiem bija iespēja veicināt un attīstīt uzņēmējspējas un savas personības izzināšanu karjeras izaugsmei un tālāko karjeras mērķu noteikšanai.

Meklē viesģimenes jauniešiem no 10 valstīm nākamajam mācību gadam

Meklē viesģimenes jauniešiem no 10 valstīm nākamajam mācību gadam

06.06.2019. 08:31

Aicina pieteikties viesmīlīgās Latvijas ģimenes! Ja jums interesē citas kultūras un valodas, vēlaties paplašināt redzesloku un iegūt starptautiskus kontaktus, parādīt viesbērnam labāko no mūsu ikdienas, paradumiem, tradīcijām, kultūras un būt “otrā ģimene” programmas laikā, pieteikumi tiek gaidīti AFS mājaslapā, zvanot vai rakstot e-pastu.

Konkurss Latvijas skolēniem - “Skaidro STEM viegli!”

Konkurss Latvijas skolēniem - “Skaidro STEM viegli!”

04.06.2019. 11:31

Izglītības projekta „Latvijas Dzinējspēks” ietvaros veidotajā mājas lapā STEaMup.lv ir izsludināts konkurss “Skaidro STEM viegli!”, aicinot 5. – 12. klašu skolēnus piedalīties un iesniegt video, kurā kāda no STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) jeb eksakto priekšmetu tēmām tiek skaidrota citiem saprotamā veidā.

Noslēgušās projekta "Saimniekojam savā zemē" aktivitātes

Noslēgušās projekta "Saimniekojam savā zemē" aktivitātes

04.06.2019. 09:24

Cilvēka dzīves kvalitāti būtiski ietekmē viņa spēja un prasme līdzdarboties apkārt notiekošajos procesos, pārliecinošs savu individuālo resursu un zināšanu pielietojums, kā arī vēlme pastāvīgi attīstīt dzīves gaitā iegūtas prasmes un iemaņas. Lai veicinātu skolas vecumu bērnu pārliecību par savām spējām un savu personisko ieguldījumu nākotnes veidošanā, ir nepieciešama profesionāla un patiesi ieinteresēta pieaugušo līdzdalība, caur savu piemēru un pieredzes stāstiem, atklājot karjeras izvēles daudzveidību un praktisko iemaņu pilnveidošanas metodiku. Šādu sadarbības formu, piedāvājot iespēju apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes vidusskolas skolēniem nodrošināja pilnībā finansētais Eiropas Sociālā fonda projekts PuMPuRS. 

Vasaras nometnes 2019

Vasaras nometnes 2019

04.06.2019. 08:35

Vasaras nometņu grafiks Jelgavas novada pašvaldības skolu skolēniem 2019.gadā

Izlaidumu grafiks Jelgavas novada izglītības iestādēs

Izlaidumu grafiks Jelgavas novada izglītības iestādēs

03.06.2019. 10:26

Izlaidumu norise Jelgavas novada izglītības iestādēs 2018./2019.mācību gada noslēgumā.

Elejas pirmsskolas izglītības iestādei „Kamenīte” – 40!

Elejas pirmsskolas izglītības iestādei „Kamenīte” – 40!

28.05.2019. 16:49

Maijā krāšņiem ziediem rotājas Jelgavas novada Elejas pirmsskolas izglītības iestāde “Kamenīte”, lai īpašos svētku pasākumos atzīmētu savu 40. gadadienu. Pirmsskolas izglītības iestādē līdz šim skolas gaitām sagatavoti jau vairāk kā tūkstošs trīssimts mazie novadnieki un skaitlis turpina pieaugt, jo bērnudārza profesionālā un mīļā attieksme pret savu darbu, motivē aizvien jaunas ģimenes pievienoties draudzīgajai kamenīšu saimei. 

Atklāta ceturtā pieteikšanās mācībām pieaugušajiem

Atklāta ceturtā pieteikšanās mācībām pieaugušajiem

28.05.2019. 11:36

Pirmdien, 27. maijā, atklāta ceturtā pieteikšanās kārta Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Šogad piedāvāto programmu skaits, salīdzinot ar 2018. gadu, ir pieaudzis teju divkārt, un strādājošajiem vecumā no 25 gadiem ir iespēja izvēlēties no gandrīz 800 izglītības programmām. Pieteikšanās mācībām notiek līdz 28. jūnijam, un pirmoreiz to var izdarīt tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv. 

Noslēgušās apmācības karjeras speciālistiem, nākamais apmācību cikls jaunatnes darbiniekiem

Noslēgušās apmācības karjeras speciālistiem, nākamais apmācību cikls jaunatnes darbiniekiem

28.05.2019. 08:52

No 22.februāra līdz 20.maijam norisinājās neformālās izglītības programma darbā ar NEET riska grupas jauniešiem (nav iesaistīti ne nodarbinātībā, ne izglītībā, ne mācībās) „Karjeras Pirmsākums”. Jelgavas novada karjeras speciālisti, sociālie pedagogi, audzinātāji un skolotāji trīs mēnešus apguva neformālās izglītības pieejas darbā ar jauniešiem un izzināja, kā tās izmantot ikdienas darbā.

Ekoskolu draudzības konkurss „Līču loču Sesavā!”

Ekoskolu draudzības konkurss „Līču loču Sesavā!”

20.05.2019. 15:16

Sesavas Ekoskola un vides izglītības pulciņš aicina 3. - 8. klases skolēnus pieteikt komandas konkursam „Līču loču Sesavā!”. Konkurss norisināsies 27. maijā, Sesavas pamatskolā.

Svētes pamatskolā viesojas M.Montesori pedagoģijas un emociju vadības pārstāvji

Svētes pamatskolā viesojas M.Montesori pedagoģijas un emociju vadības pārstāvji

20.05.2019. 14:08

Ar mērķi, veicināt tolerances un iekļaujošas izglītības kvalitāti, laikā no 8. līdz 10. maijam Svētes pamatskolā, piedaloties izglītības iestādes pedagogiem, Izglītības pārvaldes un Attīstības nodaļas speciālistiem, notika Erasmus+ projekta Nr.2018-1-LV01-KA201-046963 “Tolerance un kvalitatīva iekļaujošā izglītība skolā” aktivitāte, kurā piedalījās arī sadarbības partneri no Polijas un Spānijas. Vizītes laikā Svētes pamatskolas pedagogi un atbalsta personāls prezentēja izglītības iestādes labās prakses piemērus un pedagoģiskajā procesā izmantojamās  metodes.

Sveiks mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājus un viņu skolotājus

Sveiks mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājus un viņu skolotājus

16.05.2019. 08:20

Ceturtdien, 16. maijā, Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune Zaļenieku kultūras namā novada izcilākajiem skolēniem un viņu pedagogiem pasniegs pašvaldības Pateicības rakstus un naudas balvas par sasniegumiem 15 valsts un reģionālajās mācību priekšmetu olimpiādēs un 11 profesionālajos konkursos.

Vides interešu izglītības pasākums “Burto dabā, vidē, visumā”

Vides interešu izglītības pasākums “Burto dabā, vidē, visumā”

09.05.2019. 09:38

2019.gada 3.maijā Kalnciema vidusskolas apkārtnē notika Jelgavas un Ozolnieku novadu vides interešu izglītības pasākums “Burto dabā, vidē, visumā”. Tas ir jau tradicionāls  pavasara  notikums, kura mērķis popularizēt vides izglītību un aktīvu dzīvesveidu Jelgavas un Ozolnieku novadu skolās, kā  arī sekmēt skolēnu izpratni par vidi un tās ietekmi uz cilvēka dzīvi, ieinteresēt aktīvai darbībai vides iepazīšanā, saudzēšanā un kopšanā.

Vilcē aizvadīta sporta deju skate  “Vilces pavasaris”

Vilcē aizvadīta sporta deju skate “Vilces pavasaris”

09.05.2019. 09:33

Vilces pamatskolā jau vairāk kā 20 gadus interešu izglītības jomā darbojas sporta deju pulciņš skolotājas Maritas Kozules vadībā un gandrīz tikpat ilgu laiku aprīļa beigās, sadarbojoties ar Jelgavas novada izglītības pārvaldi, tiek organizēta sporta deju skate  "Vilces pavasaris" , aicinot ciemos sporta deju iesācējus arī no citām skolām un deju klubiem.

Jelgavas novada un Ozolnieku novada 7. – 8.klašu skolēnu pētniecisko projektu darbu skate

Jelgavas novada un Ozolnieku novada 7. – 8.klašu skolēnu pētniecisko projektu darbu skate

03.05.2019. 10:44

24. aprīlī notika Jelgavas novada un Ozolnieku novada 7. – 8.klašu skolēnu pētniecisko projektu darbu skate. Skatē tika prezentēti 7 pētnieciskie projektu darbi dabaszinātņu, vēstures un karjeras izglītības jomās. 

Aicina uz vieslekcijām par restaurācijas nozari

Aicina uz vieslekcijām par restaurācijas nozari

24.04.2019. 14:42

Piektdien 26.aprīlī no pl.10.00  līdz pl.14.00 Dr.arh. Ilmārs Dirveiks ar  lekciju par tēmu “Vēsturiskās logu un durvju konstrukcijas un dekoratīvā apdare, restaurācijas problēmas”  Zaļenieku komerciālajā un amatniecības vidusskolā turpinās aizsākto atklāto vieslekciju ciklu restaurācijā.

Apbalvoti konkursa “Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot” laureāti

Apbalvoti konkursa “Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot” laureāti

24.04.2019. 08:53

Otrdien, 23. aprīlī, Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā, Jelgavā, norisinājās svinīgs pasākums par godu konkursa “Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot” laureātiem un dalībniekiem. 850 dalībnieku konkurencē konkursa pirmās, otrās un trešās vietas diplomus saņēma 61 jaunais mākslinieks, 54 dalībnieki ieguva atzinības rakstus un 13 iedvesmojošu darbu autori saņēma īpašas Jelgavas novada pašvaldības simpātiju balvas.

Jelgavas novada Sesavas pamatskola  - vieta bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai

Jelgavas novada Sesavas pamatskola - vieta bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai

10.04.2019. 17:19

Jelgavas novada Sesavas pamatskola ir ideāla vieta bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai, jo svaigs gaiss un veselīga atmosfēra ir tikai neliela daļa no iespējas pavadīt saturīgu laiku jaukā lauku ciematā.