Elejas vidusskola

02.07.2016
  • Pamatizglītības programma, 21011111 (1.-9.klase)
  • Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma, 21011811 (1.-9.klase)
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, 21015611 (1.-9.klase)
  • Pamatizglītības 2.posma programma, 23011113 (neklātiene), (7.-9.klase)

Elejas vidusskola
(Elejas pagasta pārvalde)

  • Adrese: Meža prospekts 5, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
  • Sākumskolas adrese: Lietuvas iela 34, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
  • Tālrunis: 63061258
  • Direktore: Sarmīte Balode
  • E-pasts: elejasvsk@jelgavasnovads.lv
  • Mājas lapa: http://www.elejasvsk.lv

Elejas vidusskolas nolikums