Līvbērzes pamatskola

01.07.2016
  • Pirmsskolas izglītības programma, 01011111 (1,5-6 gadīgiem bērniem)

Līvbērzes pamatskola
(Līvbērzes pagasta pārvalde)

  • Adrese: Skolas iela 10, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014
  • Tālrunis: 63072388, 63072488
  • Direktore: Daiga Podkalna                                       
  • E-pasts: livberzespsk@jelgavasnovads.lv
  • Mājas lapa: http://livberzesvsk.lv/

Līvbērzes pamatskolas nolikums