Elejas pirmsskolas izglītības iestāde "Kamenīte" ar Lielplatones filiāli

01.07.2016
  • Pirmsskolas izglītības programma, 01011111 (1,5-6 gadīgiem bērniem)

Elejas pirmsskolas izglītības iestāde „Kamenīte”
(Elejas pagasta pārvalde)

  • Adrese: Parka iela 11, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
  • Lielplatones filiāles adrese: Alejas iela 7, Lielplatone, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads, LV-3022
  • Tālrunis:  63061531; 20268905
  • Vadītāja: Indra Buse
  • E-pasts: kamenite@jelgavasnovads.lv