+A A
Trešdiena, 20. Janvāris, 2021
Aļģirds, Orests, Oļģerts, Alģis

Izglītības pārvalde

Drukāt

Izglītības pārvalde ir Jelgavas novada pašvaldības dibināta iestāde, kura pilda normatīvajos aktos pašvaldībai paredzētās izglītības pārvaldes funkcijas un īsteno pašvaldības kompetenci izglītībā.

Darbības mērķi:

  • organizēt Pašvaldības funkciju īstenošanu izglītībā saskaņā ar normatīvajiem aktiem, Pašvaldības attīstības stratēģiju un iedzīvotāju vajadzībām;
  • nodrošināt izglītības programmu kvalitatīvu īstenošanu un atbalstu izglītojamajiem un pedagogiem;
  • sekmēt izglītības iestāžu materiālās bāzes un tehnisko resursu efektīvu izmantošanu, finanšu resursu piesaisti un racionālu apsaimniekošanu.
Izglītības pārvaldes vadītāja
Ginta Avotiņa
Adrese: Pasta 37, Jelgava, LV-3001
Tālr.: 63027438
e-pasts: ginta.avotina@jelgavasnovads.lv
   
Vadītājas vietniece
Inga Vilcāne
Tālr.: 63027438
e-pasts: inga.vilcane@jelgavasnovads.lv
Vadītājas vietnieks saimnieciskajos jautājumos
Aigars Krastiņš
Tālr.: 63027438
e-pasts: aigars.krastins@jelgavasnovads.lv
Galvenā speciāliste izglītojamo atbalsta jautājumos
Ilze Brakmane
Adrese: Pasta 37, Jelgava, LV-3001
Tālr.: 25707966
e-pasts: ilze.brakmane@jelgavasnovads.lv
Galvenā speciāliste karjeras izglītības jautājumos
Dace Vīpule-Kuļika
Tālr.: 63012258
e-pasts: dace.vipule-kulika@jelgavasnovads.lv
Interešu izglītības metodiķe
Ineta Freimane
Tālr.: 63012258
e-pasts: ineta.freimane@jelgavasnovads.lv
Galvenā speciāliste pirmsskolas programmu jautājumos
Lāsma Geidāne
Tālr.: 63024895
e-pasts: lasma.geidane@jelgavasnovads.lv
Galvenais speciālists mūžizglītības jautājumos
Jānis Erno
Tālr.: 63012258; 26377942
e-pasts: janis.erno@jelgavasnovads.lv
Galvenā speciāliste izglītības satura un programmu jautājumos
Vivita Eiklone
Tālr: 63024895
Jaunatnes lietu speciāliste
Kristīne Kode
Tālr.: 63012258
e-pasts: kristine.kode@jelgavasnovads.lv
Speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos
Ilona Stepanoviča - Monkēviča
Tālr.: 25707991
e-pasts: ilona.stepanovica@jelgavasnovads.lv
Metodiķe pirmsskolas programmu jautājumos
Valentīna Saviča
Tālr.: 63024895
 

Izglītības pārvaldes nolikums