Piektdiena, 17. Septembris, 2021
Vera, Vaira, Vairis

Izglītības pārvalde

Drukāt

Izglītības pārvalde ir Jelgavas novada pašvaldības dibināta iestāde, kura pilda normatīvajos aktos pašvaldībai paredzētās izglītības pārvaldes funkcijas un īsteno pašvaldības kompetenci izglītībā.

Darbības mērķi:

  • organizēt Pašvaldības funkciju īstenošanu izglītībā saskaņā ar normatīvajiem aktiem, Pašvaldības attīstības stratēģiju un iedzīvotāju vajadzībām;
  • nodrošināt izglītības programmu kvalitatīvu īstenošanu un atbalstu izglītojamajiem un pedagogiem;
  • sekmēt izglītības iestāžu materiālās bāzes un tehnisko resursu efektīvu izmantošanu, finanšu resursu piesaisti un racionālu apsaimniekošanu.
Izglītības pārvaldes vadītāja
Ginta Avotiņa
Adrese: Pasta 37, Jelgava, LV-3001
Tālr.: 63027438
e-pasts: ginta.avotina@jelgavasnovads.lv
 
Vadītājas vietniece
Inga Vilcāne
Tālr.: 63027438
e-pasts: inga.vilcane@jelgavasnovads.lv
Vadītājas vietnieks saimnieciskajos jautājumos
Aigars Krastiņš
Tālr.: 63027438
e-pasts: aigars.krastins@jelgavasnovads.lv
Galvenais speciālists izglītības tehnoloģiju jautājumos
Jānis Erno
Tālr.: 63012258; 26377942
e-pasts: janis.erno@jelgavasnovads.lv
Speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos
Ilona Stepanoviča - Monkēviča
Tālr.: 25707991
e-pasts: ilona.stepanovica@jelgavasnovads.lv
Izglītības programmu nodaļa
Izglītības programmu nodaļas vadītāja
Vivita Eiklone
Tālr: 63024895
Speciāliste metodiķe
Valentīna Saviča
Tālr.: 63024895
Galvenā speciāliste interešu izglītības jomā
Ineta Freimane
Tālr.: 63012258
e-pasts: ineta.freimane@jelgavasnovads.lv
Galvenā speciāliste pirmsskolas programmu jautājumos
Lāsma Geidāne
Tālr.: 63024895
e-pasts: lasma.geidane@jelgavasnovads.lv
Izglītības atbalsta nodaļa
Izglītības atbalsta nodaļas vadītāja
Ilze Brakmane

Tālr.: 25707966
e-pasts: ilze.brakmane@jelgavasnovads.lv
Galvenā speciāliste karjeras izglītības jautājumos
Lauma Gulbe
Tālr.: 29378912
Jaunatnes lietu nodaļa
Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja
Kristīne Kode
Tālr.: 63012258
e-pasts: kristine.kode@jelgavasnovads.lv
 
Mūžizglītības nodaļa


Izglītības pārvaldes nolikums