Otrdiena, 22. Jūnijs, 2021
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Jelgavas novadā ir pieejams jauns metodiskais līdzeklis - KARJERAS KOMPASS

03.09.2015

Šo metodiku izstrādāja CINOP Euroguidance The Netherlands un ar Euroguidance Latvia atbalstu tā ir adaptēta Latvijas karjeras speciālistu vajadzībām. Metodiskais līdzeklis izveidots, balstoties uz pētījumiem un darba pieredzi. Tas ir paredzēts kā praktisks instruments karjeras konsultantiem izglītības jomā, tāpēc īpaši uzsvērta karjeras attīstība un problemātiskie jautājumi tieši pusaudžu un jaunības posmā.

Karjeras kompass ir izveidots kā viena no konsultēšanas palīgmetodēm, taču to var lietot arī kā galveno karjeras konsultēšanas metodi gan individuālajās, gan grupu konsultācijās. Tā ir pietiekami iedarbīga metode, kas palīdz klientam un konsultantam aktīvā mijiedarbībā izmantot Karjeras kompasu, ko var aplūkot klātpievienotajā attēlā (tā saucamajā Karjeras paklājā).

Karjeras kompass