+A A
Ceturtdiena, 18. Janvāris, 2018
Antis, Antons
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Karjeras diena Kalnciema vidusskolā

07.07.2017

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros.

29.maijā Kalnciema vidusskolā notika "Karjeras diena". Izzināt karjeras un izglītības iespējas nākotnē, kā arī iepazīstināt ar savām profesionālajām gaitām un karjeras ceļu skolā ieradās SIA "Karameļu darbnīca" pārstāve I.Priževoite ar palīgiem, kuri skolēniem rādīja karameļu tapšanas procesui, SIA "Austras raksti" dibinātāja un amatniece A.Mālkalna un Dobeles Dārzkopības institūta dārznieces, pētniece un selekcionāre vienā personā - I.Grāvīte.

Pēc pasākuma ievada skolas zālē, skolēnu grupa devās iepazīties ar katra konkrētā speciaļista ikdienas darbu. turpat, klašu telpās, skolēni redzēja Zemgales novada sieviešu tautas tērpu, iepazinās ar tā tapšanu un pareizas valkāšanas principiem. Interesanti - A.Mālkalna atzina, ka rokdarbi ir viņas aizinājums. Izglītības ceļš, kā arī vēlā darba gaitas pakārtotas viņas hobijam.

I.Grāvītes stāstījumam skolēni sekoja ar lielu interesi, jo daudz dzirdējām par selekciju. prezentācijā uzskatāmi tika parādīts, kā krustojot divas dažādas plūmju šķirnes var iegūt šķirni ar vēlamajām īpašībām. Arī vārda došana jaunajai šķirnei nav vienkārša. Jāraugās, lai kādai kauleņu šķirnei jau nav nosaukuma, kā arī jāpievērš uzmanība labskanīgumam - nosaukumam jābūt vienādi izrunājamam daudzās valodās.

Karameļu tapšanas procesu skolēni vēroja ļoti aizrautīgi. Karameļu karstā mas, kuru vāra, tad staipa un rullē uz siltas plīts virsmas, līdz iegūst gardu un kraukšķīgu našķi dažādās krāsās. Katrs skolēns izgatavoja arī savu karameli.

Skolēni vairākkārt dzirdēja - jebkuras karjeras ceļš nav viegls, bet ja seko savam aicinājumam un dara to, kas patīk un dara laimīgu, tad šis ceļš ir īstais.

8.klases skolnieces viedoklis par "Karjeras dienu": "Uzzināju daudz jauna par profesijām. Dārzkopība - ja negribu to izvēlēties kā profesiju, iegūtās zināšanas man vienalga var noderēt, piemēram savā piemājas darzā. Uzzināju, ka ir iepsēja mājās attīstīt savu biznesu, izveidojot uzņēmējdarbību, tikai ir jābūt vēlmei, gribasspēkam un ir jāpatīk konkrētajai jomai. Ļoti lielas iespējas iegūt izglītību tepat savā valstī, savā novadā, piemēram studējot LLU pedagoģiju un mājsaimniebu vai Lauksaimniecības fakultātē iegūt diplomēta lauksaimnieka izglītību. Galvenais - ir jāmācās tas, kas sirdij tuvs."

Informāciju sagatavoja Zanda Kursīte - Kalnciema vidusskolas pedagogs karjeras konsultants.

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”