+A A
Svētdiena, 24. Janvāris, 2021
Krišs, Eglons, Ksenija

Nodarbība karjeras attīstības atbalstam Aizupes pamatskolā

27.07.2017

Šā gada 26.aprīlī Aizupes pamatskolas 7. klašu skolēniem bija iespēja piedalīties karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Mana karjeras izziņa”, kurš notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Nodarbības sākumā pasniedzēji iepazīstināja ar sevi un iepazīnās ar skolēniem. Produktīvajā stadijā tika izmantota metodika "karjeras māja" kas palīdz atklāt zināšanas un pilnveidot izpratni par to, kas nepieciešams, lai karjeras attīstība norisinātos pareizā secībā. Metodika "profesiju zooparks" palīdz paskatīties uz sevi un citiem no malas ar tēlu un simbolu palīdzību. Dod iespēju atspoguļot otra cilvēka stiprās puses, ka arī māca formulēt viedokli. Metode "motivācijas brīnumainais spēks" nosaka indivīda komunikācijas veidu, ka arī pilnveido saskarsmes prasmes.
Nobeigumā notika pašnovērtēšana: ko jaunu apguva, ko "paņēma" savai izaugsmei. 
 
Informāciju sagatavoja Sofija Prince - Aizupes pamatskolas pedagogs karjeras konsultants.
 
Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Karjeras atbalsta pasākums Aizupes pamatskolas 7.klašu skolēniem