+A A
Otrdiena, 24. Septembris, 2019
Agris, Agrita
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Pasākumu plāns 2016. gada aprīlī

Drukāt
Datums Laiks Pasākums Norises vieta Atbildīgie
04.04.2016. 13.00-17.00
Praktikums Jelgavas novada skolotājiem "Uzmanības un uztveres attīstības veicināšana" I daļa (A kursi, vada psiholoģe B.Blomniece Jurāne)
JND 5.stāva zāle E.Fišere, L.Geidāne
04.-15.04.2016.   Novadu pārbaudes darbs mājturībā un tehnoloģijās 9.klasei. Programma novadu skolas E.Fišere, A.Kākers
06.04.2016. 10.00 Novadu konkurss ģeogrāfijā pamatskolai. Nolikums Kalnciema vidusskola I.Freimane, I.Erliha
06.04.2016. 13.00-17.00 Praktikums Jelgavas novada skolotājiem "Uzmanības un uztveres attīstības veicināšana" II daļa (A kursi, vada psiholoģe B.Blomniece Jurāne) JND 5.stāva zāle E.Fišere, L.Geidāne
07.04.2016. izbraukšana no JND 8.00 Pieredzes apmaiņas seminārs mājturības un tehnoloģiju skolotājiem Grobiņas vidusskola, Liepāja E.Fišere, A.Kākers, S.Tauriņa
07.04.2016. 13.00-.17.00 Praktikums Jelgavas novada skolotājiem "Uzmanības un uztveres attīstības veicināšana" III daļa (A kursi, vada psiholoģe B.Blomniece Jurāne) JND 5.stāva zāle E.Fišere, L.Geidāne
08.04.2016. 10.00 Jelgavas un Ozolnieku novadu 2.-4.klašu  koru konkurss "Tauriņu balsis". Nolikums Zaļenieku kultūras nams I.Freimane, A.Silgaile
08.-09.04.2016.   Latvijas matemātikas skolotāju konference "Mācību resursi skolēnu matemātikas kompetenču attīstībā" programma Bauskas Valsts ģimnāzija E.Fišere, L.Ragele
12.04.2016. izbraukšana no JND 9.00 Pārcelts no 5.aprīļa! Sociālo zinību skolotāju MA seminārs, tikšanās ar mācītāju A.Mediņu Bruknas muiža E.Fišere, A.Kurga
12.04.2016 8.30 - 17.00 Karjeras atbalsta pasākums jauniešiem "Iepazīsti enerģētikas nozari!". Ekskursija uz a/s "Latvenergo" TEC-2, Energoefektivitātes centru un RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāti. Programma Uzņēmumi, RTU D.Vīpule -Kuļika
13.04.2016 13:00-16:30 Karjeras attīstības nodarbība pedagogiem sadarbībā ar projekta "Dari Latvijai!"speciālistiem. Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola D.Vīpule -Kuļika
13.04.2016. 9.00 Zemgales reģiona angļu valodas olimpiāde 8.un 11.klasei Jelgavas Valsts ģimnāzija I.Freimane, I.Grigaļeviča
13.04.2016. 9.00-12.00 Izglītības pārvaldes speciālistu un MA vadītāju vizīte Lielplatones filiālē Elejas vidusskolas Lielplatones filiāle L.Geidāne
14.04.2016. izbraukšana no JND 8.30 Dabaszinību skolotāju MA pieredzes apmaiņas seminārs Svētes pamatskola E.Fišere, A.Švītiņa
14.04.2016. 9.00-12.00 Izglītības pārvaldes speciālistu un MA vadītāju vizīte Sesavas pamatskolā Sesavas pamatskola E.Fišere, L.Geidāne
15.04.2016. izbraukšana no JND 8.00 Konference E-KLASE 2016 Cēsis G.Avotiņa
18.04.-22.04.2016.   Novadu pārbaudes darbs latviešu valodā 5.klasei. Programma novadu skolas E.Fišere, V.Eiklone
19.04.2016. 9.00-12.00 Izglītības pārvaldes speciālistu un MA vadītāju vizīte Kalnciema pagasta vidusskolā un PII "Mārīte" Kalnciema pagasta vidusskola, PII E.Fišere, L.Geidāne
20.04.2016. 10.00-12.00 Jelgavas un Ozolnieku novadu 7.-8.klašu skolēnu pētniecisko darbu skate. Nolikums JND E.Fišere, I.Freimane
20.04.2016. 11.00 Tautas deju kolektīvu skate. Nolikums Jēkabnieku kultūras nams M.Bratkus, I.Freimane
21.04.2016. 10.00 Zemgales reģiona sākumskolas olimpiāde 4.klasei latviešu valodā un literatūrā Svētes pamatskola I.Freimane, I.Sauša
21.04.2016. 9.00.-12.00 Izglītības pārvaldes speciālistu un MA vadītāju vizīte Platones filiāles pirmsskolas grupās Vircavas vidusskolas Platones filiāle L.Geidāne
22.04.2016. 11.00 Tautas deju kolektīvu skate. Nolikums Jēkabnieku kultūras nams M.Bratkus, I.Freimane
23.04.2016 12.00 Sporta deju sacensības "Vilces pavasaris". Nolikums Vilces tautas nams M.Kozule, I.Freimane
25.04.-06.05.2016.   Novadu pārbaudes darbs mājturībā un tehnoloģijās (tekstiltehnoloģijas) 7.klasei novadu skolas E.Fišere, S.Tauriņa
25.04.2016. 15.00 Jelgavas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Svētes pamatskola E.Fišere
25.04.2016. 10.00-16.00 Pārcelts uz 9.maiju! Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi (6 stundas) "Prasme veidot prezentācijas, izmantojot tiešsaistes rīkus" vēstures skolotājiem Līvbērzes vidusskola E.Fišere, I.Eidaka
26.04.2016. 12.00-14.00 Angļu valodas konkurss- viktorīna 6.-7.klasei. Nolikums Vilces pamatskola I.Freimane, I.Grigaļeviča
27.04.2016. 9.30- 14.30 Jelgavas un Ozolnieku novadu skolēnu teātru skate. Nolikums Kalnciema vidusskola I.Freimane
27.04.2016. 9.00-12.00 Izglītības pārvaldes speciālistu un MA vadītāju vizīte Lielvircavas filiālē Vircavas vidusskolas Lielvircavas filiāle E.Fišere, L.Geidāne
27.04.2016. 09:00 Info diena "Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošajās skolās" sadarbībā ar SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru". Programma Elejas vidusskola D.Vīpule-Kuļika, I.Erliha
28.04.2016. 10.00 Jelgavas un Ozolnieku novadu 4.klašu skolēnu pētniecisko darbu skate. Nolikums Teteles pamatskola E.Fišere, I.Sauša
28.04.2016. izbraukšana no JND 8.00 Pieredzes apmaiņas izbraukuma seminārs sociālajiem pedagogiem un izglītības psihologiem Talsu novads E.Fišere, S.Pluģe
28.04.2016. 9.00-12.00 Izglītības pārvaldes speciālistu un MA vadītāju vizīte Elejas PII "Kamenīte" Elejas PII "Kamenīte" L.Geidāne
28.-29.04.2016. izbraukšana no JND 12.00 Angļu valodas skolotāju MA pieredzes apmaiņas seminārs Daugavpils E.Fišere, I.Grigaļeviča
29.04.2016. izbraukšana no JND 8.50 Atcelts! Pieredzes apmaiņas seminārs skolu direktoru vietniekiem izglītības jomā Garozas pamatskola E.Fišere
29.04.2016 9.30 Vides izglītības pasākums "Burto dabā, vidē, visumā..." Nolikums Vilces pamatskola I.Freimane