+A A
Svētdiena, 25. Augusts, 2019
Patrīcija, Ludis, Ludvigs, Ivonna
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Decembris

Drukāt

Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde

Datums
Laiks
Pasākums
Norises vieta
Atbildīgie
01.12.
9.30 – 13.00
Pirmsskolas metodiķu seminārs
JND 5.stāva zāle
L.Geidāne
V.Saviča
01.12. 10.00 – 17.00 Dabaszinību skolotāju MA izbraukuma seminārs.  Izbraukšana:plkst. 9.00 no JND. Dabaszinātņu centrs Inga Erliha
01.12. 10.30 Mājturības un tehnoloģiju-1 skolotāju MA seminārs-praktikums Zaļenieku izglītības centrā

S.Tauriņa

01.12. 10.00 - 14.00 Novadu konkurss mājturībā un tehnoloģijās 7.-9.klasei. “Uztura mācība”. Tēma: “Dabas veltes zupas šķīvī” Nolikums Zaļenieku KAV S.Tauriņa
01.12. 13.00
Skolēnu kopkora “Asni” koncerts (mēģinājums 10.00-12.00)
Koncerts atcelts.
Vircavas tautas nams A.Silgaile
5-11.12   Novadu pārbaudes darbs Latvijas vēsturē  9.klasei Novada skolas Skolu direktori
06.12. 10.00-12.00 Angļu valodas konkurss - viktorīna 3.-4.klasei Nolikums Līvbērzes vidusskola I.Grigaļeviča
08.12. 9.30-14.30 Sākumskolas skolotāju MA pieredzes apmaiņas seminārs. Izbraukšana no JND plkst.9.00. Salgales pamatskola I.Sauša
12.12.   Jelgavas novada skolu direktoru izbraukuma seminārs Liepāja G.Avotiņa
13.12 Laiks tiks precizēts Sporta skolotāju MA seminārs  Pācelts uz 03.01.2017. Plkst.11.00 Jelgavas novada sporta centrs S.Avota
19.12. 15.00
Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde
JND 5.stāva zāle E.Fišere