+A A
Ceturtdiena, 19. Septembris, 2019
Verners, Muntis
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Pasākumu plāns 2016. gada februārī

Drukāt
Datums Laiks Pasākums Norises vieta Atbildīgie
01.02.2016. 10.00 Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.-9.klasei Svētes pamatskola I.Freimane, V.Eiklone
02.02.2016. 9.00-12.00 Izglītības pārvaldes speciālistu un MA vadītāju vizīte Šķibes pamatskolā Šķibes pamatskola E.Fišere
03.02.2016. 10.00 Ekonomikas olimpiāde 10.-12.klasei tiešsaistē Ozolnieku vidusskola I.Freimane
03.02.2016. 13.00-16.00 Konsultācija skolu bibliotekārēm par gada pārskata sastādīšanu Ozolnieku vidusskolas bibliotēka V.Trokša
04.02.2016. 10.00 Mājturības un tehnoloģiju (koks un metāls) skolotāju MA pieredzes apmaiņas seminārs, atklātā stunda. Darba kārtība Ozolnieku vidusskola E.Fišere, A.Kākers
04.02.2016. 9.00-12.00 Pārcelta uz 27.aprīli! Izglītības pārvaldes speciālistu un MA vadītāju vizīte Vircavas vidusskolas Lielvircavas filiālē Lielvircavas filiāle E.Fišere, L.Geidāne
05.02.2016. 9.00 Matemātikas olimpiāde 9.-12.klasei Svētes pamatskola I.Freimane, L.Ragele
08.02.106. 15.00 Jelgavas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Svētes pamatskola E.Fišere
09.02.2016. 10.00 Ķīmijas olimpiāde 9.-12.klasei tiešsaistē Ozolnieku vidusskola I.Freimane, A.Švītiņa
09.02.2016. 9.00-12.00 Izglītības pārvaldes speciālistu vizīte Glūdas PII "Taurenītis" PII "Taurenītis" L.Geidāne
10.02.2016. izbraukšana no JND 9.20 Pieredzes apmaiņas seminārs izglītības psihologiem. Darba kārtība Elejas vidusskola E.Fišere, S.Pluģe
10.02.2016. 9.00-12.30 Izglītības pārvaldes speciālistu un MA vadītāju vizīte Staļģenes vidusskolā Staļģenes vidusskola E.Fišere, L.Geidāne
10.02.2016 13:00-16:30 Karjeras attīstības nodarbība pedagogiem sadarbībā ar projekta "Dari Latvijai!" speciālistiem. Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola D.Vīpule -Kuļika
11.02.2016. 10.00 Novadu olimpiāde angļu valodā 8.un 11.klasei Nolikumi 8.klasei 11.klasei Elejas vidusskola I.Freimane, I.Grigaļeviča
11.02.2015 10.00-12.00 Tautasdziesmu dziedāšanas konkurss "Lakstīgala" - novadu kārta. Nolikums JND I.Freimane, A.Silgaile
11.-12.02. 2016 9.30 Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkurss "Krāsošanas un dekoratīvās apdares darbi" sadarbībā ar VISC un SIA "Akzo Nobel Baltic". Nolikums Zaļenieku KAV N.Strauja. D.Vīpule - Kuļika
11.02.2016. 9.00-12.30 Izglītības pārvaldes speciālistu un MA vadītāju vizīte Vircavas vidusskolas Platones filiālē Platones filiāle E.Fišere, L.Geidāne
12.02.2016. 9.00 Matemātikas olimpiāde 5.-8.klasei Svētes pamatskola I.Freimane, L.Ragele
12.02.2016. izbraukšana no JND 9.30 Pieredzes apmaiņas seminārs skolu direktoru vietniekiem izglītības jomā Ozolnieku vidusskola E.Fišere
12.02.2016. 13.00-16.00 Jauns! Seminārs Jelgavas novada sākumskolas skolotājiem "Atbalsts individuālā izglītības apguves plāna izveidē un īstenošanā" Pieteikšanās uz e-pastu eva.fisere@jelgavasnovads.lv JND 5.stāva zāle E.Fišere
17.02.2016. 9.00-12.30 Izglītības pārvaldes speciālistu un MA vadītāju vizīte Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola E.Fišere, L.Geidāne
18.02.2016.   Valsts diagnosticējošais pārbaudes darbs 9.klasei dabaszinībās novadu skolas skolu direktori
18.02.2016. 9.00-12.00 Izglītības pārvaldes speciālistu un MA vadītāju vizīte Vircavas vidusskolā Vircavas vidusskola E.Fišere, L.Geidāne
19.02.2016. 11.00-14.00 Zemgales reģiona tautasdziesmu dziedāšanas konkurss "Lakstīgala". Nolikums Ozolnieku tautas nams I.Freimane
19.02.2016 16.00 Jelgavas novada skolotāju  sporta sacensības "Skolmeistaru kauss". Nolikums Līvbērzes pagasts I.Freimane, I.Čākure
22.02.2016. 13.00 Vizuālās mākslas skolotāju seminārs- ekskursija muzejā. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs E.Fišere, D.Jakušonoka
līdz 22.02.2016.   Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu iesūtīšana novadu skatei uz e-pastu ineta.freimane@jelgavasnovads.lv   I.Freimane
23.02.2016.   Valsts diagnosticējošais pārbaudes darbs matemātikā 8.klasei novadu skolas skolu direktori
24.02.2016. 10.00 Ģeogrāfijas olimpiāde 10.-12.klasei tiešsaistē Ozolnieku vidusskola I.Freimane, I.Erliha
24.02.2016.   Valsts diagnosticējošais pārbaudes darbs latviešu valodā 6.klasei novadu skolas skolu direktori
24.02.2016 10.00 Karjeras diena. Iespējas personības un karjeras izaugsmei Erasmus+ programmā, amatu darbnīcas māksliniekiem un tehniskajiem prātiem. Afisa. Programma  Zaļenieku KAV D.Vīpule -Kuļika
24.02.2016. 9.00-12.30 Izglītības pārvaldes speciālistu un MA vadītāju vizīte Aizupes pamatskolā Aizupes pamatskola E.Fišere, L.Geidāne
25.02.2016.   Valsts diagnosticējošais pārbaudes darbs latviešu valodā 3.klasei novadu skolas skolu direktori
25.02.2016. izbraukšana no JND 9.15 Ģeogrāfijas skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs. Darba kārtība Šķibes pamatskola E.Fišere, I.Erliha
25.02.2016. 9.00-12.00 Izglītības pārvaldes speciālistu un MA vadītāju vizīte Svētes pamatskolā Svētes pamatskola E.Fišere, L.Geidāne
26.02.2016 9.30-12.30 Jauno vides pētnieku forums "Skolēni eksperimentē". Nolikums Aizupes pamatskola I.Freimane
29.02.2016. plkst.15.00 Jelgavas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde JND 5.stāva zāle E.Fišere