+A A
Trešdiena, 21. Augusts, 2019
Linda, Janīna
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Pasākumu plāns 2016. gada janvārī

Drukāt
Datums Laiks Pasākums Norises vieta Atbildīgie
06.01.2016. 9.00 Pieredzes apmaiņas seminārs logopēdiem un speciālajiem pedagogiem. Darba kārtība Ozolnieku vidusskola E.Fišere, S.Pluģe
11.-15.01.2016.   Novadu pārbaudes darbs lasītprasmē 2.klasei. Programma novadu skolas skolu direktori
14.01.2016. 10.00 Vēstures olimpiāde 9. un 12.klasei JND 5.stāva zāle I.Freimane, I.Eidaka
18.01.2016. 10.00 Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 11.-12.klasei JND 5.stāva zāle I.Freimane, V.Eiklone
21.01.2016. 13.00 Sākumskolas skolotāju MA seminārs JND E.Fišere, I.Sauša
22.01.2016 10.00 Mūzikas olimpiādes II kārta JND 5.stāva zāle I.Freimane, A.Silgaile
25.01.2016. 15.00 Jelgavas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde JND 407.kab. E.Fišere
27.01.2016. 10.00-13.00 Jelgavas un Ozolnieku novadu 1.-8.klases skolēnu skatuves runas konkurss. Nolikums JND zālē I.Freimane
28.01.2016. 10.00 Fizikas olimpiāde 9.-12.klasei tiešsaistē Ozolnieku vidusskola I.Freimane
29.01.2016. 10.00 Krievu valodas (svešvalodas) olimpiāde 10.-12.klasei JND 5.stāva zāle I.Freimane, O.Rožko
29.01.2016 10.00-15.00 Seminārs Jelgavas novada izglītības iestāžu klašu audzinātājiem, administrācijai "Karjeras izglītības īstenošana skolā". Darba kārtība JND zāle D.Vīpule -Kuļika