+A A
Trešdiena, 21. Augusts, 2019
Linda, Janīna
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Pasākumu plāns 2016. gada jūnijā

Drukāt
Datums Laiks Pasākums Norises vieta Atbildīgie
01.06.2016.   Centralizētais eksāmens fizikā 12.klasei Jelgava skolu direktori
02.06.2016. 9.00-15.00 Seminārs Jelgavas un Ozolnieku novadu pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem, metodiķiem un atbildīgajiem par pirmsskolas darbu skolās JND lielā zāle, "Caunītes" lauku sēta L.Geidāne, V.Saviča
03.06.2016.   Centralizētais eksāmens ķīmijā 12.klasei Jelgava skolu direktori
03.06.2016.   Latviešu valodas un literatūras skolotāju MA pieredzes apmaiņas seminārs Talsi E.Fišere, V.Eiklone
06.06.2016.   Eksāmens ekonomikā vidusskolai novadu skolas skolu direktori
07.06.2016.   Eksāmens Latvijas vēsturē 9.klasei novadu skolas skolu direktori
08.06.2016. 10.00 Metodiskā darba izvērtējuma seminārs JND lielā zāle E.Fišere
27.06.2016. 15.00 Jelgavas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde JND 5.stāva zāle E.Fišere