+A A
Pirmdiena, 19. Augusts, 2019
Melānija, Imanta
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Pasākumu plāns 2016. gada martā

Drukāt
Datums Laiks Pasākums Norises vieta Atbildīgie
03.2016.   Dabaszinību MA un ģeogrāfijas MA skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs Valka, Valga E.Fišere, A.Švītiņa
01.03.2016.   Valsts diagnosticējošais pārbaudes darbs matemātikā 6.klasei novadu skolas skolu direktori
01.03.2016. 13.00 Jelgavas un Ozolnieku novadu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu skate. Pieteikums JND lielā zāle I.Freimane
02.03.2016.   Valsts diagnosticējošais pārbaudes darbs matemātikā 3.klasei novadu skolas skolu direktori
02.03.206. 9.00-13.00 Jelgavas novada Izglītības pārvaldes speciālistu un MA vadītāju vizīte Vilces pamatskolā Vilces pamatskola E.Fišere, L.Geidāne
03.03.2016. 13.00-15.00 Jelgavas un Ozolnieku novadu literāro uzvedumu skate. Nolikums Jēkabnieku kultūras nams I.Freimane
03.03.2016. 10.00-13.00 Vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2016"- novadu kārta. Nolikums Jēkabnieku kultūras nams I.Freimane, A.Silgaile
03.03.2016. 9.00-13.00 Jelgavas novada Izglītības pārvaldes speciālistu un MA vadītāju vizīte Elejas vidusskolā Elejas vidusskola E.Fišere, L.Geidāne
04.03.2016. 10.00 Novadu konkurss informātikā 6.klasei. Nolikums. Informātikas MA seminārs. Staļģenes vidusskola E.Fišere, J.Tumovs
08.03.2016.   Valsts diagnosticējošais pārbaudes darbs dabaszinībās 6.klasei novadu skolas skolu direktori
09.03.2016 10.00-12.00 Pirmsskolas tautas deju kolektīvu sadancis "Pavasara spriņģošana". Nolikums Ānes kultūras nams M.Bratkus, I.Freimane
09.03.2016 13:00-16:30 Karjeras attīstības nodarbība pedagogiem sadarbībā ar projekta "Dari Latvijai!"speciālistiem. Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola D.Vīpule -Kuļika
10.03.2016. 10.00 Novadu latviešu valodas olimpiāde 2.-4.klasei. Nolikums 2.-3.klasei Nolikums 4.klasei
 
Ozolnieku vidusskola I.Freimane, I.Sauša
10.03.2016. 9.00-12.30 Jelgavas novada Izglītības pārvaldes speciālistu un MA vadītāju vizīte Kalnciema vidusskolā Kalnciema vidusskola E.Fišere, L.Geidāne
11.03.2016. 10.00 Jelgavas un Ozolnieku novadu konkurss krievu valodā 7.un 8.klasei. Nolikums
Krievu valodas (svešvalodas) skolotāju MA seminārs
Šķibes pamatskola I.Freimane, O.Rožko
11.03.2016 10.00-12.00 Pirmsskolas tautas deju kolektīvu sadancis "Pavasara spriņģošana". Nolikums Līvbērzes kultūras nams M.Bratkus, I.Freimane
14.03.2016. izbraukšana no JND 9.30 Radošā darbnīca mājturības un tehnoloģiju skolotājām floristikā Līvbērzes vidusskola E.Fišere, S.Tauriņa
14.03.2016. 8.30-17.30 Praktikums Jelgavas novada skolotājiem "Skolēna uzvedības funkciju noteikšana" (vada psiholoģe Baiba Blomniece Jurāne) JND lielā zāle E.Fišere
15.-17.03.2016.   Centralizētais eksāmens angļu valodā 12.klasei novadu skolas skolu direktori
15.03.2016. Izbraukšana no JND plkst.9.00 Seminārs - praktikums pirmsskolas pedagogiem "E-klases lietošana pirmsskolas izglītības iestādēs un grupās pie skolas". Aizupes pamatskola L.Geidāne
15.03.2016 10.00 Vizuālās un lietišķās mākslas  pulciņu dalībnieku izstādes "Manas mājas" iekārtošana t/c "Pilsētas Pasāža". Nolikums   Nolikums t/c D.Jakušonoka, I.Freimane
16.03. 10:00-14:30 BTA kursi pedagogiem. Lekcija - Bērnu tiesību aizsardzības sistēma.Vada Aivars Krasnogolovs.  Pasta 37, Lielā zāle Jānis Erno
17.-18.03.2016.   Centralizētais eksāmens krievu valodā 12.klasei novadu skolas skolu direktori
17.03. 8:00 BTA Kursi tehniskajiem darbiniekiem. Vada - Evita Evardsone. Pasta 37, 5. stāva zāle Jānis Erno
18.03 10:00-16:00 Lekcija "Vardarbības fenomens". Vada -  Nikola Dzina, klīniskais psihologs (no 10 līdz 14)
No 14-16.  Tiesībsarga birojs – Tiesībsarga darbība bērnu tiesību aizsardzības jomā. Vecāku, bērnu, pedagogu un skolvadības tiesības. Izglītības iestāžu iekšējās kārtības noteikumu atbilstība.  Lektore - Z.Rūsiņa
Pasta 37, Lielā zāle Jānis Erno
21.03.2016. 15.00 Pārcelta uz 25.aprīli! Jelgavas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde JND 5.stāva zāle E.Fišere
22.03.2016 13.00-15.00 Vizuālās un lietišķās mākslas  konkursa "Manas mājas" noslēguma pasākums JND zālē D.Jakušonoka, I.Freimane
23.03.2016. 10.00-12.00 Jelgavas un Ozolnieku novadu pirmsskolas vokālo, instrumentālo ansambļu un solistu koncerts. Nolikums Ozolnieku tautas nams I.Freimane
23.03.2016 10.00 Zemgales reģiona  7.skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference. Nolikums ZRKAC, LLU, ZPR I.Freimane
24.03.2016. 10.00 Novadu konkurss mājturībā un tehnoloģijās (koks un metāls) 8.klasei. Nolikums Ozolnieku vidusskola I.Freimane, A.Kākers
30.03.2016.   Valsts diagnosticējošais laboratorijas darbs ķīmijā vai fizikā 11.klasei novadu skolas skolu direktori
30.03.2016. 9.00-12.00 Izglītības pārvaldes speciālistu un MA vadītāju vizīte Līvbērzes vidusskolā Līvbērzes vidusskola E.Fišere, L.Geidāne
31.03.-01.04.2016. izbraukšana no JND 12.00 Pārcelts uz 28.-29.aprīli! Angļu valodas skolotāju MA pieredzes apmaiņas seminārs Daugavpils E.Fišere, I.Grigaļeviča
31.03.2016.   Jauns! Pieredzes apmaiņas seminārs direktoru vietniekiem izglītības jomā Aizupes pamatskola E.Fišere