+A A
Trešdiena, 21. Augusts, 2019
Linda, Janīna
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Novembris

Drukāt
Datums
Laiks
Pasākums
Norises vieta
Atbildīgie
01.11.
Kursi notiks 21.03.2017
10.00 
Jelgavas novada pirmsskolas skolotājiem tālākizglītības kursi (A 12h) "Iekļaujošas izglītības aspekti darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem"
Jelgavas PII "Kamolītis", Meiju ceļā 31
L.Geidāne
02.11. 7.30 Dabaszinību un ģeogrāfijas skolotāju MA izbraukuma seminārs. Izbraukšanas no JND plkst. 7.30 Madona
A.Švītiņa
I.Erliha
02.11. 8.30-16.30 Mūzikas skolotāju MA izbraukuma seminārs. Izbraukšana no JND 8.30 Rīgas 6.vidusskola A.Silgaile
04.11. Laiks tiks precizēts Stāstnieku konkursa „Teci, teci valodiņa” Zemgales pusfināls NOLIKUMS Ozolnieku vidusskola I.Mičule
05.11.
10.00
Profesionālās pilnveides kursi deju pedagogiem BJC "Junda" I.Freimane
10.11. 8:50-14:00 Angļu valodas skolotāju MA seminārs. Izbraukšana no JND 8.50 Kalnciema vidusskola I.Grigaļeviča
15.11. 10.00 Speciālo pedagogu seminārs. Izbraukšana no JND plkst. 9.15 Šķibes pamatskola S.Pluģe
22.11. 10.00-12.00 Krievu valodas skolotāju MA sanāksme. Izbraukšana plkst. 9.10 Staļģenes vidusskola O.Rožko
21.11.
9.3 -14.00
Skolēnu kopkora mēģinājums
JND lielā zāle
A.Silgaile
23.11. 14.00 Izglītības psihologu seminārs JND 407.kab. S.Pluģe
23.11. 10.00 Erudītu konkurss 5.-6.kl. skolēniem NOLIKUMS Šķibes pamatskola I.Freimane
24.11. 13.00 - 14.30 Klašu audzinātāju MA sanāksme JND 5.st.zāle S.Saleniece

25.11.

22.11

10.00 - 14:30 Vēstures skolotāju MA seminārs.
Izbraukšana plkst.9.00 no JND
Ozolnieku vsk. I.Eidaka
25.11.
10.00
Bioloģijas olimpiāde (tiešsaistē) 9.–12. klase
Ozolnieku vsk.
I.Freimane
28.11. 15.00  Jelgavas novada pedagoģiski medīcīniskās komisijas sēde JND 5.stāva zāle E.Fišere
30.11 9.30-14.30 Matemātikas skolotāju MA pieredzes apmaiņas seminārs. izbraukšana no JND plkst.9.00 Elejas vidusskola L.Ragele

Datums tiks precizēts

Pārcelts uz decembri
 

Laiks tiks precizēts Sporta skolotāju MA seminārs Jelgavas novada sporta centrs S.Avota