+A A
Trešdiena, 21. Augusts, 2019
Linda, Janīna
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Septembris

Drukāt
Datums
Laiks
Pasākums
Norises vieta
Atbildīgie
19.09.2016.
10:00-14:00
Jelgavas un Ozolnieku novadu mājturības un tehnoloģiju skolotājiem seminārs - praktikums "Maizes un sklandu raušu cepšana" Programma.
Ozolnieku vidusskola
A.Kākers
21.09.2016.
10:00
Sociālo zinību konkurss 6. klašu skolēniem  "Veselīgs uzturs". Nolikums
Aizupes pamatskola
A.Kurga
22.09.2016.
 
Diagnosticējošie darbi fizikā un ķīmijā 10.klasei
Novadu skolas
Skolu direktori
26.09.2016. 15:00
Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde
JND 5.stāva zāle E.Fišere
27.09.2016.
14:30
Jelgavas novada pedagogu godināšanas pasākums
JND lielā zāle
I. Freimane
28.09.2016.
9:30-14:00
Skolēnu kopkora mēģinājums
JND lielā zāle
A.Silgaile