+A A
Trešdiena, 29. Marts, 2017
Agija, Aldonis
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Aprīlis

Drukāt
Datums
Laiks
Pasākums
Norises vieta
Atbildīgie
01.04.
12.00
Sporta deju konkurss “Vilces pavasaris”. Nolikums
Vilces TN
M.Kozule
I.Freimane
03 - 21.04.   Noslēguma pārbaudes darbs mājturībā 5. klasei. Darba programma Novada skolas A.Kākers
05.04.
9.30-13.30
Skolēnu kora “Asni” mēģinājums 
JND Lielajā zālē
A.Silgaile
05.04.
norises laiki tiks norādīti uzaicinājumā
13.atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiāde “Gadalaiki-ziema” (tekstila tehnoloģijas)
Rīga
Skolotāji
06.04.
Izbraukšana no JND plkst.8.40
Klašu audzinātāju MA pieredzes apmaiņas seminārs
Siguldā Laurenču sākumskolā
S.Saleniece
06.04.
10.00-14.00
Novadu konkurss krievu valodā 7., 8. klasei "Latvijai 100" NOLIKUMS
Šķibes pamatskolā 
O.Rožko
07.04. Izbraukšana plkst.7.30 E-klases konference Liepāja G.Avotiņa
07.04.-08.04. Izbraukšana no JND plkst 8.30 Matemātikas skolotāju MA piedalīšanās LMSA starptautiskajā konferencē PROGRAMMA Talsi L.Ragele
12.04.
10.00-12.00
Pirmsskolas vokālo ansambļu koncerts “Ciemos pie Lieldienu zaķa”. NOLIKUMS
Ozolnieku TN

 

I.Freimane
12.04.
 
Pilotprojekta eksāmeni
Novada skolas
skolu direktori
18.04.
Laiks tiks precizēts
Sporta mācību stundu vērošana
Kalnciema pagasta vidusskola
S.Avota
19.04.
10.00
Jelgavas un Ozolnieku novadu koru skate NOLIKUMS
Zaļenieku KN
A.Silgaile
I.Freimane
20.04.   Jelgavas novada  Mūzikas un Mākslas skolas audzēkņu konkurss „Svinam Eiropas Savienībai 60”. NOLIKUMS Jelgavas novads/ Glūdas pag. D.Laure, T.Šķerberga
20.04.
Izbraukšana no JND plkst 9.00
Zemgales reģiona matemātikas olimpiāde  4.klasei
Tukums
I.Sauša
21.04. 10.00 Mazo vokālistu konkurss "Cīrulītis" NOLIKUMS Ozolnieku novada PII "Pūcīte" I.Freimane
21.04.
Laiks tiks precizēts
Vēstures skolotāju MA izbraukuma seminārs 
Bauska
I.Eidaka
21.04. 10.00 Dabaszinību MA pieredzes apmaiņas seminārs Elejas vidusskola A.Švītiņa
26.04.
Laiks tiks precizēts
Novadu angļu valodas konkurss-viktorīna 6.-7.klasei
Vilces pamatskola
I.Grigaļeviča
26.04.
11.00
Tautas deju kolektīvu skate. NOLIKUMS
Jēkabnieku KN
M.Bratkus
I.Freimane
24.04.
10.00
Projektu darbu skate 7-8.klasei NOLIKUMS
JND
Dace Vīpule- Kuļika
24.04 15.00
Jelgavas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde.
JND 5. stāva zāle E.Fišere
24.-28.04.
 
Novadu pārbaudes darbs latviešu valodā 5. klasei
Novada skolas
Skolotāji
25.04.   Sociālo zinību MA  izbraukuma seminārs Izbraukšana no JND plkst. 9.15 Ikšķiles Brīvā skola A.Kurga
27.04. Izbraukšana no JND plkst. 8.30 Pirmsskolas izglītības metodiķu izbraukuma seminārs Glūdas PII "Taurenītis" V.Saviča L.Geidāne
27.04.
Laiks tiks precizēts
Angļu valodas skolotāju MA izbraukuma seminārs
Koknese
I.Grigaļeviča
27.04.
10.00
Pētniecisko darbu skate 4.klasēm. NOLIKUMS
Teteles pamatskola
I.Sauša
28.04.
11.00
Tautas deju kolektīvu skate
Jēkabnieku KN
M.Bratkus
I.Freimane