+A A
Trešdiena, 21. Augusts, 2019
Linda, Janīna
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Decembris

Drukāt
Datums Laiks Pasākums Norises vieta Atbildīgais
01.12. 10.00-12.30 Edurio apmācība JND 5. stāva zāle J.Erno
01.12. 10.00-16.00 Sporta MA seminārs Tukuma sporta komplekss I.Striška
01.12. 9.30-14.00 Skolēnu kora “Asni” mēģinājums JND lielā zāle A.Silgaile
05.12   Bibliotēku informācijas sistēmas SKOLU ALISE padziļinātie kursi Ozolnieku vidusskola V.Trokša
05.12. Izbraukšana no JND plkst.9.30 Jelgavas un Ozolnieku novadu pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un metodiķu seminārs Ozolnieku PII "Saulīte" L.Geidāne, I.Jumīte
05.12. Izbraukšana no JND 9.00 Matemātikas MA seminārs PROGRAMMA Salgales pamatskola L.Ragele
06.12. Izbraukšana no JND plkst.8.30 Vizuālās mākslas MA seminārs PROGRAMMA Jūrmala

Dace Jakušonoka

06.12. 10.00 - 14.00 Konkurss skolēniem "Ziedošais spilvens" NOLIKUMS LLU Izglītības un mājsaimniecības institūts S.Tauriņa
06.12. 10.00-13.00 Mājturības un tehnoloģiju-1 MA seminārs "Kompetenču izglītība mājturībā" LLU Izglītības un mājsaimniecības institūts S.Tauriņa
07.12.   Konkurss angļu valodā 5. - 6.kl. NOLIKUMS Vilces pamatskola I.Grigaļeviča
05.12.   Vizuālās mākslas MA seminārs Jūrmala D.Jakušonoka
18.12. 15.00 Jelgavas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde Svētes pamatskola E.Fišere
27.12. 10.00 Kursi pedagogiem"Klases kolektīva saliedēšanas pasākumi"(A, 8 st.) Jelgavas Valsts ģimnāzija, 145. kab. JVĢ metodiskais centrs
28.12.   Konference par jauno mācību saturu un pieejas mācīšanai maiņu. PROGRAMMA Jelgavas Valsts ģimnāzija JVĢ metodiskais centrs
29.12. 10.00 Kursi pedagogiem "Kā vadīt aktīvo stundu?"(A, 8 st.) Jelgavas Valsts ģimnāzija 145. kab JVĢ metodiskais centrs