+A A
Trešdiena, 21. Augusts, 2019
Linda, Janīna
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Jūnijs

Drukāt
Datums
Laiks
Pasākums
Norises vieta
Atbildīgie
02.06.
 
Eksāmens ekonomikā 12.klasei/r.
Novada skolas
Skolu direktori
05.06.
 
Centralizētais eksāmens fizikā 12.klasei/r.
Vieta tiks precizēta
Skolu direktori
06.06.
 
Eksāmens Latvijas vēsturē 9.klasei/r
Novada skolas
Skolu direktori
08.06. Izbraukšana no JND plkst. 9.00 Pirmsskolas izglītības metodiķu izbraukuma seminārs Elejas PII "Kamenīte"  I.Buse L.Geidāne
12.06. - 16.06. 10.00-15.00 Kurss "Latviešu valodas apguve mācību procesā sākumskolā" (A36 stundas) JND 5.stāvā zāle J.Erno
13.06. Izbraukšana no JND plkst 8.00  Jelgavas un Ozolnieku novadu metodisko apvienību vadītāju un direktoru vietnieku izglītības jomā izbraukuma seminārs Ventspils V.Eiklone
26.06. 15:00
Jelgavas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde
Papildu informācija:
JND 5. stāva zāle E.Fišere