+A A
Svētdiena, 18. Augusts, 2019
Liene, Helēna, Elena, Ellena, Liena
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Maijs

Drukāt
Datums
Laiks
Pasākums
Norises vieta
Atbildīgie
02.05. Izbraukšana no JND plkst.8.20 Mājturības skolotāju MA izbraukuma seminārs Ogre S.Tauriņa
03.05.
10.00
Vides izglītības pasākums “Burto vidē, dabā, Visumā” Nolikums
Kalnciema vidusskola
I.Freimane
04.05.
Laiks tiks precizēts
LBJFK nacionālā sarīkojuma “Pulkā eimu, pulkā teku” ieskandināšana
Rīga
I.Mičule
05.-06.05.
Laiks tiks precizēts
LBJFK nacionālais sarīkojums “Pulkā eimu, pulkā teku” 
Dzērbene, Vecpiebalgas novads
I.Mičule
08.-12.05.
 
Novadu pārbaudes darbs informātikā 7. klasei
Novada skolas
Skolotāji
10.05.
10.00
Konkurss vizuālajā mākslā 2., 5., 8.klasei un vidusskolai NOLIKUMS
Abgunstes muiža
D.Jakušonoka
11.05.
15.00
Olimpiāžu uzvarētāju apbalvošanas pasākums
Zaļenieku KN
I.Freimane
12.05. 10.00 Radošā darbnīca - praktikums, “Dažādu tehnoloģiju izmantošana suvenīru izgatavošanā” Ozolnieku vidusskola 014.kab. A.Kākers, D.Šantars
16.05. Izbraukšana no JND plkst. 8.30 Pirmsskolas izglītības metodiķu izbraukuma seminārs Kalnciema  PII "Mārīte" S.Boļšakova L.Geidāne
16.05.
 
Centralizētais eksāmens latviešu valodā 12.klasei/r.
Vieta tiks precizēta
Skolu direktori
17.05.
 
Eksāmens latviešu valodā 9.klasei/r.
Novada skolas
Skolu direktori

17.05.

16.05

10.00-13.00 Tautas deju kolektīvu kopmēģinājums Elejas muižas parkā M.Bratkus, I.Freimane
18.05. 10.00 - 13.00 Koru un ansambļu kopmēģinājums Vircavas tautas namā A.Silgaile un I.Freimane
19.05.
 
Centralizētais eksāmens matemātikā 12.klasei/r.
Vieta tiks precizēta
Skolu direktori
20.05.
13.00.
Bērnu svētku un Jelgavas novada  svētku koncerts NOLIKUMS
Elejas muižas parkā
 
22.05.
 
Eksāmens informātikā 12.klasei/r.
Novada skolas
Skolu direktori
23.05.
 
Centralizētais eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē 12.klasei/r.
Vieta tiks precizēta
Skolu direktori
24.05.
 
Eksāmens svešvalodā 9.klasei/r.
Novada skolas
Skolu direktori
24.04.-05.05.
 
Novadu pārbaudes darbs mājturībā un tehnoloģijās-1, 8.klasei. Izstrādā skolotāji
Novada skolās
Skolotāji
25.05.
 
Centralizētais eksāmens bioloģijā 12.klasei/r.
Vieta tiks precizēta
Skolu direktori
25.05. 10.00 Latviešu valodas MA konkurss "Labākais domraksts skolā" JND 5.stāva zāle un Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs V.Eiklone
26.05.
 
Eksāmens ģeogrāfijā 12.klasei/r.
Novada skolas
Skolu direktori
29.05.
 
Centralizētais eksāmens ķīmijā 12.klasei/r.
Vieta tiks precizēta
Skolu direktori
29.05.
15:00
Jelgavas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde. Papildu informācija:
Svētes pamatskola
E.Fišere
30.05.
 
Eksāmens matemātikā 9.klasei/r
Novada skolas
Skolu direktori
31.05.
 
Pirmsskolas pedagogu radošās darbības skates "Gatavojamies Latvijas simtgadei" darbu iesniegšana
 
L.Geidāne
22.05.
8.00-17.00
Vides izglītības pulciņu ekspedīcija dabā.
Kurzemes jūrmala
I.Freimane