+A A
Piektdiena, 23. Augusts, 2019
Valgudis, Ralfs, Vitālijs
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Marts

Drukāt
Datums
Laiks
Pasākums
Norises vieta
Atbildīgie
01.03. 9.00-15.00 Pirmsskolas izglītības metodiķu seminārs. Izbraukšana plks.8.40 no JND. Ozolnieku PII "Zīlīte" filiālē

L.Geidāne,

V.Saviča

01.03.
 
Valsts diagnosticējošais pārbaudes darbs matemātikā 3. klasei/r.
Novada skolas
Skolu direktori
02.03. 14.30-17.00 Jauniešu padomes sanāksme (izbraukuma tikšanās) Glūdas pagasts Kristīne Kode
03.03.
Laiks tiks precizēts
Vokālās mūzikas konkurss “Balsis” Zemgales reģionā
Ķekava
I.Freimane
03.03.
10.00-13.00
Informātikas  konkurss 6.klasei
Staļģenes vsk.
J.Tumovs
03.03.
10.00-13.00
Informātikas skolotāju MA sanāksme
Staļģenes vsk.
J.Tumovs
06.03.
11.00
Vides konkurss “Skolēni eksperimentē” Rīgas atklātā kārta. Nolikums.
LU Dabaszinību centrā
I.Freimane
07.03.
 
Valsts diagnosticējošais pārbaudes darbs dabaszinībās 6.klasei.
Novada skolas
Skolu direktori
08.03.
Laiks tiks precizēts
Mūsdienu deju skate. NOLIKUMS
Aizupes pamatskola
I.Freimane
09.03.
23.03.
Laiks tiks precizēts
Novadu angļu valodas konkurss 5.klasei. NOLIKUMS
Garozas pamatskola
I.Grigaļeviča
09.03.
10.00
Novadu matemātikas olimpiāde  2.- 4.klasei. 2.-4. klašu nolikums, 4. klašu nolikums
Ozolnieku vidusskola
I.Sauša
10.03.
Laiks tiks precizēts
Stāstnieku konkursa „Teci, teci valodiņa” Zemgales pusfināls
Iecava
I.Mičule
13.03. 10.00 Vides izglītības pedagogu seminārs JND 410. kabinets.  
13.03. 10.00 Sociālo pedagogu seminārs. Šķibes pamatskola S.Pluģe
13.03.
Laiks tiks precizēts
Mājturības un tehnoloģiju skolotāju MA sanāksme
Aizupes pamatskola, LLU PTF
S.Tauriņa
13.03. 9.30 – 13.30 Skolēnu kora “Asni” mēģinājums 

JND Lielajā zālē

Vircavas tautas namā

A.Silgaile
14.03. 9.30 – 13.30 Skolēnu kora “Asni” mēģinājums  JND Lielajā zālē A.Silgaile
14.03. 9.30-15.00 Jelgavas novada pirmsskolas skolotājiem tālākizglītības kursi (A 12h) "Iekļaujošas izglītības aspekti darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem" JND 5. stāva zāle  L.Geidāne
14.03.
Laiks tiks precizēts
Sporta skolotāju MA seminārs
Kalnciema vidusskola
S.Avota
13.03. 9.00 Vizuālās mākslas MA seminārs JND, 407.kab. D.Jakušonoka
14.03
 
Centralizētais eksāmens angļu valodā 12.klasei/r.
 
Skolu direktori
15.03.
 
Centralizētais eksāmens vācu valodā 12.klasei/r., m.
 
Skolu direktori
16.03. 9.00 - 16.00 Sākumskolas konference “Iespēju tilts”. Izbraukšana no JND plkst.7.15. Valmieras sākumskola I.Sauša
16.03. 9.00-16.00 Latviešu valodas skolotāju (A 12h) kursi JND 5.stāva zāle V.Eiklone
16.03.
 
Centralizētais eksāmens krievu valodā 12.klasei/r.
 
Skolu direktori
17.03. 10.00 Mājturības un tehnoloģiju MA seminārs LLU pārtikas un tehnoloģiju falultātē   S.Tauriņa, A.Kākers
17.03. 9.00-16.00 Latviešu valodas skolotāju (A 12h) kursi JND 5.stāva zāle V.Eiklone
21.03. 13:00 Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss "Latvijas toņi un pustoņi"  NOLIKUMS   D.Jakušonoka un I.Freimane
22.03.

10.00-14.00

Izglītības psihologiem, speciālajiem un sociālaiem pedagogiem VBTAI rīkota nodarbība "Tolerance, cieņa un pozitīvu attiecību veicināšana"
JND Lielā zāle
S.Pluģe
22.03.
 
ZPD 8. konference Zemgales reģionā
ZRKAC
Dace Vīpule-Kuļika
22.03.
10.00
Pirmsskolas tautas  deju kolektīvu koncerts  “Pavasara spriņģošana”. NOLIKUMS
Vircavas TN
I.Freimane
23.03. 10.00 Konkurss Latvijas vēsturē 9.klasei  "Kārlis Ulmanis un "Pikšas"". Izbraukšana plkst. 9.05 no JND NOLIKUMS Pikšas I.Eidaka
23.03. 9.30-15.00 Jelgavas novada pirmsskolas skolotājiem tālākizglītības kursi (A 12h) "Iekļaujošas izglītības aspekti darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem" JND 5. stāva zāle L.Geidāne
24.03.
10.00
Pirmsskolas tautas  deju kolektīvu koncerts  “Pavasara spriņģošana”
Ānes KN
I.Freimane
24.03.
Laiks tiks precizēts
Mūzikas olimpiāde Zemgales reģiona III kārta
Vieta tiks precizēta
A.Silgaile
27.03. 15.00 Jelgavas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde. Papildu informācija: Pedagoģiski medicīniskā komisija JND 5. stāva zāle E.Fišere
28.03. 10.00-17.00 Klašu audzinātāju kursi JND Lielā zāle J.Erno
30.03.
 
Diagnosticējošie darbi fizikā un ķīmijā 11.klasei
Novada skolas
Skolu direktori
30.03.
10.00
Jelgavas un Ozolnieku novadu skolēnu teātru skate NOLIKUMS
Sesavas tautas nams
I.Freimane
30.03.
Izbraukšana no JND plkst.7.30
Sākumskolas skolotāju MA pieredzes apmaiņas seminārs DARBA KĀRTĪBA
Valmieras sākumskola
I.Sauša

31.03

10.00-14.00 Konkurss mājturībā un tehnoloģijās (ar izvēli koka un metāla tehnoloģijās) 7.klasei. NOLIKUMS Ozolnieku vidusskola A.Kākers
31.03.
10.00
Tradicionālās dziedāšanas konkursa „Dziesmu dziedu, kāda bija” Zemgales pusfināls
Vilces TN
I.Mičule