+A A
Piektdiena, 23. Augusts, 2019
Valgudis, Ralfs, Vitālijs
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Novembris

Drukāt
Datums
Laiks
Pasākums
Norises vieta
Atbildīgie
01.11. 11.00 - 15.00 Skolu direktoru vietnieku izglītības jomā seminārs JND 5. stāva zāle V.Eiklone
02.11.   Atbalsta personāla MA seminārs Svētes pamatskola S.Pluģe
03.11. 10.00-13.00 Edurio apmācības JND 5. stāva zāle J.Erno
03.11. 10.00 Mājturība un tehnoloģijas -1- 2 MA seminārs "Gaļas ēdienu gatavošanas tehnoloģija" Ozolnieku vidusskola A.Kākers
06.11.-10.11.   NPD krievu valodā

Novadu skolas

O.Rožko
08.11. 9.30 Pirmsskolas un sākumskolas jomu koordinatoru seminārs, Rīgā, Imantas 7.Līnija 1 I.Sauša, V.Saviča
08.11. 9.30-14.00 Skolēnu kora “Asni” mēģinājums Vircavas Tautas nams A.Silgaile
09.11. 9.30 Valodu mācību jomas koordinatoru seminārs Rīgā, Imantas 7.Līnija 1 I.Grigaļeviča, D.Zevaliča)
10.11. 9.00 - 12.00 Lekcija "Atbalsta personāla loma karjeras izglītība"(Mg.ed.J.Pāvulēns) JND 5.stāva zāle S.Pluģe
15.11. tiks precizēts Skolēnu kora "Asni" koncerts Šķibes pamatskola A.Silgaile
16.11. 9.30 Tehnoloģiju mācību jomas koordinatoru seminārs Rīgā, Imantas 7.Līnija 1 A.Kākers, S.Tauriņa)
16.11. Izbraukšana no JND 9.00 Angļu valodas MA seminārs DARBA KĀRTĪBA Aizupes pamatskola .Grigaļeviča
21.11. 9.30 Veselības un fiziskās aktivitātes jomas koordinatoru seminārs Rīgā, Imantas 7.Līnija 1 S.Belte, R.Duplinskis
22.11. 9.30 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas koordinatoru seminārs Rīgā, Imantas 7.Līnija 1 D. Jakušonoka, A.Čīka
22.11. Izbraukšana no JND 8.30 Krievu valodas MA izbraukuma seminārs uz Talsiem DARBA KĀRTĪBA Talsi O.Rožko
22.11. Izbraukšana no JND plkst.8.00 Jelgavas un Ozolnieku novadu pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un metodiķu seminārs Ozolnieku PII "Saulīte" L.Geidāne, I.Jumīte
23.11. 9.30 Matemātikas mācību jomas koordinatoru seminārs Rīgā, Imantas 7.Līnija 1 L.Ragele
23.11. 8.30 - 13.00 Sākumskolas MA seminārs DARBA KĀRTĪBA Garozas pamatskola I.Sauša
24.11. 10.00-13.00 Edurio apmācības JND 5. stāva zāle J.Erno
24.11. 10.00 - 14.00 Informātikas MA seminārs Elejas vidusskola J.Tumovs
27.11.
15.00
Jelgavas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde
JND 5. stāva zāle
E.Fišere
29.11. 10.00 5.- 6.kl.skolēnu erudītu konkurss “Teci, teci, valodiņa” NOLIKUMS Ānes kultūras nams I.Freimane
30.11. 9.30 Dabaszinātņu mācību jomas koordinatoru seminārs Rīgā, Imantas 7.Līnija 1 A.Švītiņa
30.11. 10.00 Bioloģijas olimpiāde 9.-12.kl.(tiešsaistē) Ozolnieku vidusskola

I.Freimane

A.Kākers