+A A
Piektdiena, 22. Septembris, 2017
Maigurs, Mārica, Māris
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Oktobris

Drukāt
Datums
Laiks
Pasākums
Norises vieta
Atbildīgie
10.10. 10.00- 13.30 (izbraukšana no JND 8.30)

Tautas deju kolektīvu vadītāju un virsvadītāju seminārs repertuāra papildināšanai SEMINĀRA PLĀNS

Rīgas Tehniskā koledža, Braslas ielā 16 M.Bratkus un I.Freimane
23.10. 9.30-14.00 Skolēnu kora “Asni” mēģinājums JND lielā zāle A.Silgaile
24.10. 9.30.-14.00 Skolēnu kora “Asni” mēģinājums JND lielā zāle A.Silgaile
26.10.
9.30
Jelgavas un Ozolnieku novadu pedagogu labās prakses piemēru skate
JND 5.stāva zāle
L.Geidāne
30.10. 15.00 Jelgavas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde JND 5. stāva zāle E.Fišere