+A A
Piektdiena, 23. Augusts, 2019
Valgudis, Ralfs, Vitālijs
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Oktobris

Drukāt
Datums
Laiks
Pasākums
Norises vieta
Atbildīgie
06.10. 9.00-12.00 Retorika 2. daļa - apmācības JND Lielā zāle J.Erno
06.10. 12.30-15.30 Retorika saskarsmē - argumetācija, polēmika. JND Lielā zāle J.Erno
10.10. 9.00-15.00 Apmācības staprinstitucionālajā sadarbībā JND Lielā zāle J.Erno
10.10   Vēstures MA seminārs   I.Eidaka
10.10. 10.00- 13.30 (izbraukšana no JND 8.30)

Tautas deju kolektīvu vadītāju un virsvadītāju seminārs repertuāra papildināšanai SEMINĀRA PLĀNS

Rīgas Tehniskā koledža, Braslas ielā 16 M.Bratkus un I.Freimane
13.10.-14.10 Izbraukšana no JND 8.00

LMSA konference

 

E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

L.Ragele

 

13.10. 10.00-13.30

"KARJERAS DIENA 2017" Jelgavas un Ozolnieku novadu skolēniem

PROGRAMMA, AFIŠA

Zaļenieku KAV D.Vīpule-Kuļika
18.10. 13.30 JVĢ organizēti kursi "Vērtībizglītošanas nozīme personības izaugsmē" (A,6h) Jelgavas Valsts ģimnāzija(pilī 153.kab.) V.Eiklone
18.10. 9.00 Sociālo zinību MA seminārs DARBA KĀRTĪBA Dobele, Dobeles nov. A.Kurga
17.10.-19.10.   Novadu diagnosticējošais darbs angļu valoda 7.kl. Novadu skolas

I.Grigaļeviča

23.10. 9.30-14.00 Skolēnu kora “Asni” mēģinājums JND Lielā zāle A.Silgaile
23.10. 10.00 - 14.00 Sporta MA seminārs JNSC

I.Striška

24.10. 9.30.-14.00 Skolēnu kora “Asni” mēģinājums JND Lielā zāle A.Silgaile
26.10. 10.00

JVĢ organizēti kursi"Mobilo lietotņu un interneta resursu izmantošana matemātikas stundās"(A,6h;lekt.J.Dūrējs)

Lielplatones internātpamatskola V.Eiklone, K.Ābola
26.10. 10:30 - 17:00
(Izbraukšana no JND 8.30)
Uzņēmējdarbības iedvesmas konference​ skolēniem un pedagogiem "Uzdrīksties uzvarēt!" (ar iepriekšēju pieteikšanos) Informācija par pasākumu http://jal.lv/news/global/672 Rīga, Ķīpsalas izstāžu halle D. Vīpule-Kuļika
26.10. 10.00 - 16.00 Klašu audzinātāju MA seminārs "Klases audzinātāja rokasgrāmata" DARBA KĀRTĪBA Staļģenes vidusskola S.Saleniece
26.10.
9.30
Jelgavas un Ozolnieku novadu pedagogu labās prakses piemēru skate
JND Lielā zāle
L.Geidāne
30.10. 15.00 Jelgavas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde JND 5. stāva zāle E.Fišere