Augusts

Datums Laiks Pasākums Norises vieta Atbildīgie
21.08.2019. 10.00 – 14.00 Projekta PUMPURS koordinatoru/ IAP sastādītāju seminārs JND 1.stāvā Dzimtsarkastu nodaļas zālē  
26.08.2019 15.00 - 18.00 Jelgavas novada pegadoģiski medicīniskās komisijas sēde JND 5.stāva zāle E.Fišere
27.08.2019. 9.00 - 14.00 Jelgavas novada pedagogu konference Līvbērze V.Eiklone