+A A
Otrdiena, 22. Janvāris, 2019
Austris
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Marts

Drukāt
Datums Laiks Pasākums Norises vieta Atbildīgie
01.03.2019. 11.00  TDK skate NOLIKUMS Jēkabnieku kultūras namā

I.Freimane

M.Bratkus

4. - 8.03.2019. Tiks precizēts Vēstures MA  izbraukuma seminārs uz atklāto stundu Rīgas Teikas vidusskolā un tikšanās ar V.Klišānu. Rīga, Salaspils I.Eidaka
06.03.2019. 10.00

Pirmsskolas vecuma tautas deju kolektīvu koncerts “PAVASARA SPRIŅĢOŠANA”

Līvbērzes kultūras nams

I.Freimane

M.Bratkus

07.03.2019. 1.,2. vai 3.mācību stunda Valsts diagnosticējošais  darbs dabaszinībās 6.klasei Novada skolas Skolu direktori
07.03.2019. 10.00 Novadu olimpiāde matemātikā 2. - 4.klasei Ozolnieku vidusskola I.Sauša, D.Medjanova
08.03.2019. 10.00 – 13.00 Novadu konkurss informātikā 6. klasei Staļģenes vidusskola J.Tumovs
11.03.2019. 10.00 Profesionālās pilnveides kursi latviešu valodas un literatūras skolotājiem "Mācību priekšmeta „Literatūra” laikmetīga īstenošana vispārizglītojošajās skolās​" JND lielā zāle D. Zevaliča
11.03.2019. 10.00 - 16.00 Skolēnu kora “Asni” radošā nometne

Līvbērzes k/n

Līvbērzes pamatskola

A.Silgaile
11. - 15.03.2019. Tiks precizēts Mājturība un tehnoloģijas 1;2 MA izbraukuma seminārs "Pilotskolu pieredze īstenojot kompetenču pieeju izglītībā" Ārpus novada S.Tauriņa, D.Supe
12.03.2019. 10.00 - 16.00 Skolēnu kora “Asni” radošā nometne

Līvbērzes k/n

Līvbērzes pamatskola

A.Silgaile
12.03.2019. 9.00-15.00 Pirmsskolas MA pieredzes apmaiņa Ķemeru PII "Austras koks"

L.Geidāne

V.Saviča

12.03.2019. 10.00 Sporta MA seminārs "Pareizas stājas veidošana un nostiprināšana sporta stundās", fizioterapeite  A.Markule Jelgavas novada Sporta centrs A.Markule
12., 13., 14.03.2019. 10.00 Centralizētais eksāmens angļu valodā 12.klasei Novada skolas Skolu direktori
13.03.2019. 10.00 - 16.00 Skolēnu kora “Asni” radošā nometne

Līvbērzes k/n

Līvbērzes pamatskola
A.Silgaile
13.03.2019. 10.00 Centralizētais eksāmens vācu valodā 12.klasei Novada skolas Skolu direktori
14.,15.03.2019. 10.00 Centralizētais eksāmens krievu valodā 12.klasei Novada skolas Skolu direktori
14.03.2019. Tiks precizēts Angļu valodas MA pieredzes apmaiņas seminārs Elejas vidusskola I.Grigaļeviča
14.03.2019. 9.00-16.00 Atbalsta personāla profesionālā pilnveide - treniņš: “Savu resursu apzināšanās. Pakāpiens personīgajā izaugsmē” (R.Širokovs, Šveicē sertificēts personības pilnveidošanas treneris) Lielplatones muiža I.Brakmane
18.03.2019. 10.00 Skatuves runas konkurss NOLIKUMS JND lielā zāle I.Freimane
22.03.2019. 10.00 Krievu valodas novadu konkurss "Es lepojos par savu valsti" NOLIKUMS Šķibes pamatskola O.Rožko un uzdevumu veidotāji
22.03.2019. 10.00 Mūsdienu deju kolektīvu skate IKSC „Avoti”  
22.-23. 03.2019.   Neformālās izglītības apmācības jauniešiem (13-18 gadi), EURODESK Zaļenieku pagasts, Hostelis Zaļā muiža K.Kode
23.03.2019. 9.10 no Jelgavas novada domes Profesionālās pilnveides kursi "Digitālā Eiropas Valodu portfeļa izmantošanu krievu valodas stundās" Šķibes pamatskola O.Rožko
28.03.2019. 10.00 Skolēnu koru skate NOLIKUMS Līvbērzes k/n

I.Freimane

R.Joma