Novembris

Datums Laiks Pasākums Norises vieta Atbildīgie
2511.2019 15.00-18.00 Jelgavas novada pegadoģiski medicīniskās komisijas sēde JND 5.stāva zāle E.Fišere