+A A
Sestdiena, 11. Jūlijs, 2020
Svens, Leonora

Augusts

Drukāt
Datums Laiks Pasākums Norises vieta Atbildīgie
18.08.2020. Tiks precizēts Kursi pedagogiem "Teātra māksla - praktiskas metodes"(Kursus vadīs I.Freimane un N. Ķikute) Svētes pamatskola V. Eiklone
18. - 19.08.2020. Tiks precizēts Profesionālās pilnveides kursi sākumskolas pedagogiem JND lielā zāle S. Rozenberga, V. Eiklone
20.08.2020. Tiks precizēts Kursi pedagogiem "Mācību priekšmetu standartā noteikto prasmju, zināšanu, attieksmju un kompetenču apguves plānošana un sasniegtā rezultāta novērtēšana, sadarbojoties dažādu mācību priekšmetu skolotājiem.." (Lektore A. Nikolaisone) Staļģenes vidusskola V. Eiklone, L. Ragele
24.08.2020. 15.00-18.00 Jelgavas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde JND 5.stāva sēžu zālē E. Fišere
25.08.2020. 9.00 - 12.30 Jelgavas novada pedagogu konference Staļģenes vidusskola V. Eiklone